Nezařazené

5 09, 2021

Kroužky v Hostýnské

2021-09-07T17:22:12+01:00

Konečně je tady nabídka zájmových kroužků, které budou probíhat v novém školním roce na ZŠ Hostýnská. U každého z nich najdete informaci, pro jak staré děti je určen. Kromě toho je zde také uvedený kontakt na organizátora kroužku, pokud byste měli jakékoli dotazy. Tabulka bude případně aktualizována. Přehled kroužků 7. 9. Doplnění [...]

Kroužky v Hostýnské2021-09-07T17:22:12+01:00
7 06, 2021

Ekologie a pravidelné páteční exkurze

2021-06-07T21:07:58+01:00

V rámci volitelného předmětu Ekologická výchova v 7. ročníku vyrážíme s žáky pravidelně na exkurze do nedalekého okolí. Nenechali jsme  se odradit ani špatným počasím v květnu, důležité pro nás je, že  se můžeme učit v přírodě. Prozkoumali jsme  meandry říčky Rokytky, která se nachází v Hrdlořezích. Vysvětlili jsme si, co je to [...]

Ekologie a pravidelné páteční exkurze2021-06-07T21:07:58+01:00
7 06, 2021

Hýbeme se hezky česky

2021-06-07T16:50:03+01:00

Školní sportovní klub naší školy se přihlásil do soutěže vyhlášené obchodním řetězcem Penny o materiálové vybavení pro sportování dětí ve škole. Projekt Hýbeme se hezky česky najdete na www.hybemesehezkycesky. Zde můžete po zadání Praha10/10800, ŠSK Hostýnská 1x denně hlasovat pro naši školu hlasovat. Hlas můžete uplatnit přímo i na prodejnách Penny Malešická, Vinohradská, [...]

Hýbeme se hezky česky2021-06-07T16:50:03+01:00
28 01, 2021

Platba za zájmové vzdělávání (ŠD a ŠK)

2021-01-28T08:56:34+01:00

Vážení rodiče, platbu za druhé pololetí tohoto školního roku provádí pouze rodiče dětí 1. a 2. tříd. Úplata za ostatní zájmové vzdělávání (3. třídy ŠD a ŠK) je pozastavena do nástupu dětí do školy. Případné dluhy a přeplatky v platbách boudou řešeny po nástupu dětí. Vedení školy

Platba za zájmové vzdělávání (ŠD a ŠK)2021-01-28T08:56:34+01:00
5 11, 2020

Distanční výuka žáků se SVP a žáků cizinců

2020-11-06T17:50:05+01:00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v době distanční výuky ve spojení se speciálními pedagogy, ke kterým dochází i v době přímé výuky ve škole. V těchto hodinách probíhá např.: osvojování a upevňování probraného učiva, čtení s porozuměním, rozvoj komunikačních dovedností, morální podpora, aj. Podpora pedagogických pracovníků, pro žáky s odlišným mateřským jazykem, probíhá formou OnLine hodin [...]

Distanční výuka žáků se SVP a žáků cizinců2020-11-06T17:50:05+01:00
18 06, 2020

Prázdninový kurz češtiny pro cizince

2020-06-18T08:32:35+01:00

Od 17. do 21. 8. 2020 pořádáme prázdninový kurz češtiny pro cizince pro děti ze všech tříd i budoucí prvňáčky. Výuka bude probíhat od pondělí do pátku 3 hodiny denně. Kurz je pro přihlášené děti ZDARMA. Více informací na přiloženém letáku. Letní kurz českého jazyka pro cizince Летний курс чешского языка для иностранцев [...]

Prázdninový kurz češtiny pro cizince2020-06-18T08:32:35+01:00
13 03, 2020

Zadávání práce

2020-03-13T13:18:50+01:00

Vážení rodiče, vzhledem k některým nejasnostem ohledně zadávání samostatné práce žákům upřesňujeme některé kroky při zadání práce ve Škole OnLine. Základní oznámení, že nějaká práce byla zadána a kde ji dále najdou, objeví žáci ve svých denních rozvrzích vždy u jednotlivých hodin vyučovaného předmětu pod zkratkou „P“ v modrém kolečku – „poznámka k hodině“. Text [...]

Zadávání práce2020-03-13T13:18:50+01:00
12 02, 2020

Olympiáda v českém jazyce a dějepisu

2020-02-12T12:24:25+01:00

V českém jazyce získala letos žákyně devátého ročníku výborné umístění, osmou příčku z celkového počtu třiceti soutěžících. V olympijské soutěži dějepisu naši školu zastupovali rovněž deváťáci, jeden žák dosáhl umístění na sedmnáctém místě, druhý byl dvaadvacátý z necelé třicítky všech soutěžících. Účastníkům obou olympiád blahopřejeme a děkujeme.

Olympiáda v českém jazyce a dějepisu2020-02-12T12:24:25+01:00
10 12, 2019

Vánoce s tenisem 2019

2019-12-10T17:04:26+01:00

Dne 9. prosince 2019 proběhla akce „Vánoce s tenisem 2019“ pro 1. třídy ZŠ Hostýnská  (2. a 3. vyučovací hodina). Celkem se akce zúčastnilo 33 dětí. Pro děti z prvních tříd byly uspořádány tenisové soutěže. Na průběhu akce se podíleli trenéři TK Hostýnská Ing. Stanislav Pařízek, Nikola Pekárková, Pavla Voráčková, Jakub Beneš, Mgr. [...]

Vánoce s tenisem 20192019-12-10T17:04:26+01:00