Kontakty

Kontakty2024-04-15T12:56:18+02:00

Info o škole

Název školy: Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace

Adresa: Hostýnská 2100/2, 108 00, Praha 10

Tel.: +420 274 770 046, +420 274 771 035

skola@hostynska.cz

Telefon do školní družiny pro mimořádné události: +420 727 901 079

Telefon do školního klubu pro mimořádné události: +420 727 901 081

IČO: 47611171

Číslo účtu: 2000735399/0800
(pro platby ŠD dostávají děti V.S., přiděluje ŠD)

ID datové schránky: dscyix4

Kontakt na pověřence: gdpr@hostynska.cz

Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ředitel školy: Mgr. Albert Hotový
(hotovy@hostynska.cz)

Hospodářské oddělení:

Helena Inger ( inger@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 14:00)

Jakub Peterka peterka.jakub@hostynska.cz) (úřední hodiny 8:00 – 16:00)

Ekonomické oddělení:

Ing. Lenka Radoměřská ( radomerska@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 15:30)

Bc. Kateřina Holasová holasova@hostynska.cz) (úřední hodiny 8:00 – 16:30)

Školník: Jaroslav Sejk