Klub

Klub – Dokumenty2023-09-14T14:00:18+02:00

Charakter školního klubu

Školní klub je na naší škole určen dětem od čtvrtých do devátých tříd. Děti zde mohou trávit svůj volný čas po skončení vyučování, nebo před jeho začátkem, začínají-li druhou vyučovací hodinou. Často využíváme vlastní vybavení (stolní tenis, šprtec, fotbálek, různé deskové, karetní, pohybové, postřehové a jiné hry), ale i vybavení tělocvičen, nebo venkovní areál školy. V klubu funguje průběžná celoroční hra pro podporu finanční gramotnosti – máme vytvořený velmi zjednodušený systém oběhu vlastní měny a děti se tak učí základy nakládání s penězi. Každý měsíc také připravujeme pro děti celodenní sobotní výlet do některé ze zajímavých oblastí středních Čech.

Podstatný rozdíl oproti školní družině tkví v tom, že děti přicházejí a odcházejí samy. Rodiče pro ně tedy nechodí a dítě může odejít, „kdy chce“ resp. v čas, na kterém se s ním rodič dohodne. Časy příchodů a odchodů samozřejmě evidujeme. Také je dobré vědět, že za dítě ve školním klubu platíte 1500 Kč/pololetí.

Máte-li zájem své dítě přihlásit do školního klubu, učiňte tak prosím pomocí přihlášky, nebo u vychovatelů školního klubu. Dítě je možné přihlásit kdykoli během školního roku, pokud není naplněna kapacita klubu.