Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště2023-12-07T13:45:01+02:00

Školní poradenské pracoviště je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence) a hlavním jeho cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Výchovný (poradenský) a preventivní tým je složený z ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a učitelek. Další poradenské služby pak v rámci poradenského pracoviště zajišťuje školní psycholog a školní speciální pedagog.

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy
a jejich zákonné zástupce. Některé poradenské služby mohou využít i pedagogičtí
a nepedagogičtí pracovníci školy.

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT. Školní poradenské pracoviště [online]. 2018 [cit. 2023-09-21]. Dostupné z: http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-reditel/1149-povinnosti-skolniho-poradenskeho-pracoviste

.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Konzultační hodiny lze využít vždy po předchozí domluvě.

Mgr. Jana Sejková

výchovný poradcemetodik prevence pro 1. stupeň

– jednání výchovných komisí, organizaci programů prevence aj.

sejkova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 10:00 – 11:00 a 16:00 – 17:00

Mgr. Helena Šusteková

metodik prevence pro 2. stupeň

– jednání výchovných komisí, organizace programů primární prevence aj.

sustekova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 14:00 – 15:00

Mgr. Stanislav Kodet

výchovný poradce pro volbu povolání

– rozmisťování žáků na střední školy, organizace profi testů pro žáky 9. tříd aj.

kodet@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 14:30 – 15:30
Út: 14:00 – 15:00

Mgr. Iva Cholevová

logopedický asistent

– logopedická péče a náprava řečových vad aj.

cholevova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
St: 13:00 – 14:00

PhDr. Martin Koller

školní psycholog

– psychologická a sociometrická diagnostika, diagnostika školního klimatu a výchovných problémů, krizová intervenci aj.

koller@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Út: 9:00 – 10:00

Mgr. Ladislava Slancová

speciální pedagog

– hospitační a predepistážní činnost, prevence školní neúspěšnosti, metodická podpora aj.

slancova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 14:00 – 15:00

Mgr. Michaela Strachotová, DiS.

speciální pedagog

– hospitační a predepistážní činnosti, metodická podpora učitelům aj.

strachotova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 11:55 – 12:40

Mgr. Sabina Lancová

koordinátor vzdělávání cizinců

– granty a financování, spolupráce s překladateli a tlumočníky, poradenství pro učitele a rodiče aj.

lancova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Út: 14:00 – 15:00

Mgr. Anna Hovorková

koordinátor podpory nadání

– organizace interních vědomostních soutěží a výletů pro nadané aj.

hovorkova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 13:00 – 14:00

Pro rodiče a děti

Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 3 a 10

Mgr. Pavla Kubíčková – ředitelka poradny
Mgr. Eva Klánová – speciální pedagog
PhDr. Eva Břečková Chalupová Ph.D.

Adresa: Jabloňová 30a, Praha 10, 106 00

Sekretariát:

ppp10@ppp10.eu

Tel: +420 778520567

Web: www.ppp10.eu

Speciálně pedagogické centrum Chotouňská

při střední škole, základní škole a mateřské škole

Adresa: Praha 10, Chotouňská 476, 108 00

spcchotounska@volny.cz

Tel: +420 274 772 945

Web: www.chotounska.cz/sppg-centrum.html

Speciálně pedagogické centrum Starostrašnická

při ZŠ speciální

Adresa: Starostrašnická 45, Praha 10, 100 00

spc.starostrasnicka@email.cz

Tel.: +420 721 450 105, +420 778968081

Web: www.starostrasnicka.cz/spc

Speciální pedagogické centrum Vinohradská

při základní škole a střední škole

Adresa: Vinohradská 54, Praha 2, 120 00

Tel: +420 224 256 954, +420 732 383 285

PhDr. Marcela Drboutová, vedoucí SPC

marcela.bernardova@skolavinohradska.cz

Speciálně pedagogické centrum LOPES

SPC je koordinačním pracovištěm pro hl. m. Praha, s cílem rozšířit logopedickou péči do běžných mateřských a základních škol

Adresa: Praha 8, Libčická 398, 101 01

Tel: +420 771121413

Web: www.zslogopedicka.cz

spc@zslogopedicka.cz

NAUTIS – Národní ústav pro autismus

Adresa: Libocká 40, Praha 6, 162 00

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

spc@zslogopedicka.cz

Tel: +420 284 684 959, +420 606 729 672

Web: www.nautis.cz

Středisko výchovné péče Klíčov

Ředitel: Mgr. Patrik Matoušů

Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9, 190 00

Tel: +420 283 883 470, +420 777 212 810

matousu@klicov.cz

Web: www.klicov.cz

Středisko výchovné péče Klíčov

Ambulantní oddělení Praha 10

Mgr. Margita Kopřivová – vedoucí oddělení

Adresa: Ostružinová 7, Praha 10, 106 00

Tel: +420 286 887 075+420 776 212 928

ambulancepraha10@klicov.cz

Základní škola škola pro žáky se specifickými poruchami chování

Adresa: Na Zlíchově 19, Praha 5, 152 00

speczs@volny.cz

Etoped PhDr. Miloš Jánský

Tel: +420 226 519 669

milos.jansky@speczs.cz

Web: www.speczs.cz

Pro děti

Dětské krizové centrum, o.s. – Praha

Pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc.

Adresa: Cílkova 796/7, Praha 12 142 00

Nonstop Linka důvěry: +420 241 484 149, +420 777 715 215 se můžete obrátit i vy se svými problémy a dotazy 7 dní v týdnu – 24 hodin denně.

Rizika kyberprostoru telefonní číslo +420 778 510 510 7 dní v týdnu – 24 hodin denně.

Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz

Chat: www.elinka.iporadna.cz

Skype: ld_dkc

Web: www.ditekrize.cz

Ambulantní služba: +420 241 480 511 (objednání); +420 777 664 672; ambulance@ditekrize.cz
po, pá 8:00 – 16:00
út, st, čt8:00-18:00

Centrum Locika

Pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti nebo svědci

Umělecká 588/6, Praha 7 170 00
po – čt 8:00 – 18:00
pá 8:00-16:00
+420734441233; poradenství:+420601500196 (po-čt9:00-12:00); poradna@centrumlocika.cz

Linka bezpečí

Tel: 116 111 (zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let)

Rodičovská linka:  +420 606 021 021www.rodicovskalinka.cz

Web: www.linkabezpeci.cz – linka bezpečí

 

Veřejný ochránce práv

Informační leták

Telefon:  +420 542 542 888

Web: https://deti.ochrance.cz/

Pro cizince

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

  • poskytování sociálního poradenství imigrantům: trvale a dlouhodobě usazeným cizincům a poživatelům mezinárodní/doplňkové ochrany;
  • poskytování pracovního poradenství a vývoj programů a aktivit pro imigranty zaměřené na jejich vstup na trh práce
  • realizace nízkoprahových (otevřených) kurzů češtiny a dalších specializovaných kurzů češtiny pro cizince, včetně vývoje nových a progresivních metod výuky
  • realizace dalších vzdělávacích aktivit (vzdělávání lektorů češtiny a cizích jazyků, výuka cizích jazyků, další vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování, počítačové kurzy atd.)
  • dobrovolnický program – mentoring formou individuální spolupráce klienta a dobrovolníka i organizace volnočasových a společenských aktivit, setkání, diskusí, tematických večerů atp.).
  • informační aktivity – semináře, informační materiály

Adresa: Pernerova 10/32, 186 00, Praha 8

Mail: info@cicpraha.org

Sociální poradenství:
Tel: +420 222 360 452

Web: www.cicpraha.org

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Adresa: Žerotínova 1124/35, 130 00, Praha 3
Tel+420 222 521 446
info@meta-ops.cz

Web: www.meta-ops.eu

Zapsaný spolek InBáze

Adresa: Legerova 357/50, Praha 2, 120 00
Tel+420 739 037 353
info@inbaze.cz

Web: www.inbaze.cz

 Psychohygiena, šikana, kyberšikana, úzkosti, intervence

.