Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště2023-09-27T11:56:43+02:00

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Konzultační hodiny lze využít vždy po předchozí domluvě.

Mgr. Jana Sejková

výchovný poradce
metodik prevence pro 1. stupeň

sejkova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 10:00 – 11:00 a 16:00 – 17:00

Mgr. Helena Šusteková

metodik prevence pro 2. stupeň

sustekova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 14:00 – 15:00

Mgr. Stanislav Kodet

výchovný poradce pro volbu povolání

kodet@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 14:30 – 15:30
Út: 14:00 – 15:00

Mgr. Iva Cholevová

logopedický asistent

cholevova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
St: 13:00 – 14:00

PhDr. Martin Koller

školní psycholog

koller@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Út: 9:00 – 10:00

Mgr. Ladislava Slancová

speciální pedagog

slancova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 14:00 – 15:00

Mgr. Michaela Strachotová, DiS.

speciální pedagog

strachotova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 13:00 – 14:00

Mgr. Sabina Lancová

koordinátor vzdělávání cizinců

lancova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
————

Mgr. Anna Hovorková

koordinátor podpory nadání

hovorkova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 13:00 – 14:00

Pro rodiče a děti

Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 10

Mgr. Pavla Kubíčková – ředitelka poradny, speciální pedagog
Mgr. Barbora Jarošová – psycholog

Adresa: Jabloňová 3141/30a, Praha 10, 106 00

ppp10@ppp10.eu

Tel: +420 776 731 312

Web: www.ppp10.eu

Speciálně pedagogické centrum

při střední škole, základní škole a mateřské škole

Adresa: Praha 10, Chotouňská 476, 108 00

spcchotounska@volny.cz

Tel: +420 274 772 945

Web: www.chotounska.cz/sppg-centrum.html

Speciálně pedagogické centrum

při ZŠ speciální,

Adresa: Starostrašnická 45, Praha 10, 100 00

spc.starostrasnicka@email.cz

Tel.: +420 721 450 105, +420 274 776 437

Web: www.starostrasnicka.cz/spc

 

 

Speciální pedagogické centrum Vinohrdská

při základní škole a střední škole

Adresa: Vinohradská 54, Praha 2, 120 00

Tel: +420 224 256 954, +420 732 383 285

PhDr. Marcela Bernardová, vedoucí SPC

marcela.bernardova@skolavinohradska.cz

Speciálně pedagogické centrum LOPES

SPC je koordinačním pracovištěm pro hl. m. Praha, s cílem rozšířit logopedickou péči do běžných mateřských a základních škol

Adresa: Praha 8, Libčická 398, 101 01

Tel: +420 233 544 611

Web: www.zslogopedicka.cz

NAUTIS – Národní ústav pro autismus

Adresa: Brunnerova 1011/3, Praha 17 – Řepy, 163 00

Tel: +420 284 684 959, +420 606 729 672

Web: www.praha.apla.cz

Středisko výchovné péče Klíčov

Ředitel: Mgr. Patrik Matoušů

Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9, 190 00

Tel: +420 283 883 470, +420 777 212 810

matousu@klicov.cz

Web: www.klicov.cz

Středisko výchovné péče Klíčov

Ambulantní oddělení Praha 10

Mgr. Margita Kopřivová – zástupce vedoucího oddělení

Adresa: Ostružinová 7, Praha 10, 106 00

Tel: +420 286 887 075+420 776 212 928

ambulancepraha10@klicov.cz

Základní škola škola pro žáky se specifickými poruchami chování

Adresa: Na Zlíchově 19, Praha 5, 152 00

speczs@volny.cz

Tel: +420 226 519 669

Web: www.speczs.cz

Pro děti

Dětské krizové centrum, o.s. – Praha

Pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc.

Adresa: V zápolí 1250/21, Praha – Michle, 141 00

Na telefonní číslo +420 241 484 149, +420 777 715 215 se můžete obrátit i vy se svými problémy a dotazy 7 dní v týdnu – 24 hodin denně.

Rizika kyberprostoru telefonní číslo +420 778 510 510 7 dní v týdnu – 24 hodin denně.

Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz

Chat: www.elinka.iporadna.cz

Skype: ld_dkc

Web: www.ditekrize.cz

Linka bezpečí

Tel: 116 111 (zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let)

Rodičovská linka:  +420 606 021 021www.rodicovskalinka.cz

Web: www.linkabezpeci.cz – linka bezpečí

 

Veřejný ochránce práv

Informační leták

Telefon:  +420 542 542 888

Web: https://deti.ochrance.cz/

Pro cizince

Centrum pro integraci cizinců o. p. s.

  • poskytování sociálního poradenství imigrantům: trvale a dlouhodobě usazeným cizincům a poživatelům mezinárodní/doplňkové ochrany;
  • poskytování pracovního poradenství a vývoj programů a aktivit pro imigranty zaměřené na jejich vstup na trh práce
  • realizace nízkoprahových (otevřených) kurzů češtiny a dalších specializovaných kurzů češtiny pro cizince, včetně vývoje nových a progresivních metod výuky
  • realizace dalších vzdělávacích aktivit (vzdělávání lektorů češtiny a cizích jazyků, výuka cizích jazyků, další vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování, počítačové kurzy atd.)
  • dobrovolnický program – mentoring formou individuální spolupráce klienta a dobrovolníka i organizace volnočasových a společenských aktivit, setkání, diskusí, tematických večerů atp.).
  • informační aktivity – semináře, informační materiály

Adresa: Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8

Mail: info@cicpraha.org

Sociální poradenství:
Tel: +420 222 360 452

Web: www.cicpraha.org

 

 

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Adresa: Ječná 17, 120 00, Praha 2
Tel+420 222 521 446+420 773 304 464
info@meta-ops.cz

Web: www.meta-ops.cz

Zapsaný spolek InBáze

Adresa: Legerova 357/50, Praha 2, 120 00
Tel+420 739 037 353
info@inbaze.cz

Web: www.inbaze.cz