Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/20222021-12-03T16:47:37+01:00

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny jsou od 14. března do 20. března 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022, pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Třídní schůzky se uskuteční pro rodiče prvňáků 1. září 2021 od 17:00. Třídní schůzky ostatních tříd se uskuteční on-line v termínu od 4. října 2021 do 15. října 2021. Jiné třídní schůzky se mohou uskutečnit dle možné domluvy třídního učitele se zákonnými zástupci.

Zápis se uskuteční 5. a 6. dubna 2022.

Ředitelské volno bylo vyhlášeno na 8. října 2021 a to z organizačních i prostorových důvodů (Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky).

Ředitelské volno bylo vyhlášeno na 20.  – 22. prosince 2021 a to z organizačních a epidemických důvodů.

Besedy pro rodiče

V rámci realizace projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská“ pořádáme od roku 2017 besedy pro rodiče na témata, která souvisejí s výchovou a vzděláváním žáků. Na besedy zveme externí odborníky z organizací a školských poradenských zařízení, kteří mohou rodičům poskytnout odpovědi na nejrůznější otázky související s výchovným a vzdělávacím působením.

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018

Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022.

Koordinátorkou kroužků na škole je Ing. Martina Kubíčková (jazykové a umělecké kroužky) a Mgr. Věra Lažánková (sportovní kroužky).