Školní rok 2017/2018

Školní rok 2017/2018 2018-04-22T17:12:22+00:00

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny jsou od 12. 2. do 18. 2. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 28. 2. 2018, od 14:00 do 17:00.

Zápis byl stanoven na 4. 4. a 5. 4. 2018 a to vždy od 14:00 do 18:00.

Ředitelské volno 12. 1. a 26. 1. 2018 – volby prezidenta republiky.

Besedy pro rodiče

V rámci realizace projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská“ pořádáme besedy pro rodiče na témata, která souvisejí s výchovou a vzděláváním žáků. Na besedy zveme externí odborníky z organizací a školských poradenských zařízení, kteří mohou rodičům poskytnout odpovědi na nejrůznější otázky související s výchovným a vzdělávacím působením. Celkem se v letošním školním roce uskuteční až 6 besed a stejný počet i ve školním roce 2018/2019.

Kroužky