Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/20202020-02-06T09:36:52+02:00

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne ve čtvrtek 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny jsou od 24. února do 1. března 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Den otevřených dveří se uskuteční 19. února 2019 od 14:00.

Třídní schůzky se uskuteční pro rodiče prvňáků 2. září 2019 od 17:00, další třídní schůzky se uskuteční (termín bude upřesněn), jiné třídní schůzky se mohou uskutečnit dle možné domluvy třídního učitele se zákonnými zástupci.

Zápis proběhne 1. a 2. dubna 2019.

Ředitelské volno zatím nebylo vyhlášeno.

Besedy pro rodiče

V rámci realizace projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská“ pořádáme od roku 2017 besedy pro rodiče na témata, která souvisejí s výchovou a vzděláváním žáků. Na besedy zveme externí odborníky z organizací a školských poradenských zařízení, kteří mohou rodičům poskytnout odpovědi na nejrůznější otázky související s výchovným a vzdělávacím působením.

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018

Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020.

Koordinátorkou kroužků na škole je Ing. Martina Kubíčková (jazykové a umělecké kroužky) a Mgr. Věra Lažánková (sportovní kroužky).