Školní rok 2023/2024

Školní rok 2023/20242023-12-14T17:27:35+02:00

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 31. ledna 2024. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny jsou od 12. února a do 18. února 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Třídní schůzky se uskuteční pro rodiče prvňáků 4. září 2023 od 17:00.
Třídní schůzky se uskuteční 9. října 2023 a 15. dubna 2024, 1. stupeň od 17:00, 2. stupeň od 18:00. Jiné třídní schůzky se mohou uskutečnit dle možné domluvy třídního učitele se zákonnými zástupci.

Zápis do prvních tříd se uskuteční 3. a 4. dubna 2024.

Ředitelské volno bylo vyhlášeno na 7. června 2024 a to z organizačních i prostorových důvodů (volba do Evropského parlamentu).

Den otevřených dveří proběhne 21. února 2024.

Organizace školního roku – MŠMT

Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024.

Koordinátorkou kroužků na škole je Ing. Martina Kubíčková (jazykové a umělecké kroužky) a Mgr. Věra Lažánková (sportovní kroužky).

Besedy pro rodiče

V rámci realizace projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská“ pořádáme od roku 2017 besedy pro rodiče na témata, která souvisejí s výchovou a vzděláváním žáků. Na besedy zveme externí odborníky z organizací a školských poradenských zařízení, kteří mohou rodičům poskytnout odpovědi na nejrůznější otázky související s výchovným a vzdělávacím působením.

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018