Školní rok 2020/2021

Školní rok 2020/20212021-02-11T10:19:08+02:00

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu  23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny jsou od 1. března do 7. března 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Den otevřených dveří se z důvodu mimořádné situace neuskuteční.

Třídní schůzky se uskuteční pro rodiče prvňáků 1. září 2020 od 17:00, další třídní schůzky se uskuteční 5. října 2020 a 19. dubna 2021, jiné třídní schůzky se mohou uskutečnit dle možné domluvy třídního učitele se zákonnými zástupci.

Termín zápisu bude upřesněn (duben 2021).

Ředitelské volno zatím nebylo vyhlášeno.

Besedy pro rodiče

V rámci realizace projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská“ pořádáme od roku 2017 besedy pro rodiče na témata, která souvisejí s výchovou a vzděláváním žáků. Na besedy zveme externí odborníky z organizací a školských poradenských zařízení, kteří mohou rodičům poskytnout odpovědi na nejrůznější otázky související s výchovným a vzdělávacím působením.

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018

Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021.

Koordinátorkou kroužků na škole je Ing. Martina Kubíčková (jazykové a umělecké kroužky) a Mgr. Věra Lažánková (sportovní kroužky).