Školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/20232022-10-24T11:26:31+01:00

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny jsou od 6. února a do 12. února 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Třídní schůzky se uskuteční pro rodiče prvňáků 1. září 2022 od 17:00.
Třídní schůzky se uskuteční 10. října 2022 a 24. dubna 2023, 1. stupeň od 17:00, 2. stupeň od 18:00. Jiné třídní schůzky se mohou uskutečnit dle možné domluvy třídního učitele se zákonnými zástupci.

Termín zápisu bude upřesněn.

Ředitelské volno bylo vyhlášeno na 23. září 2022 a to z organizačních i prostorových důvodů (komunální volby).

Ředitelské volno bylo vyhlášeno na 13. ledna 2023 a to z organizačních i prostorových důvodů (volba prezidenta republiky). V případě druhého kola bude ředitelské volno vyhlášeno i na pátek 27. ledna 2023 a to ze stejných důvodů.

Den otevřených dveří proběhne 22. února 2023.

Besedy pro rodiče

V rámci realizace projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská“ pořádáme od roku 2017 besedy pro rodiče na témata, která souvisejí s výchovou a vzděláváním žáků. Na besedy zveme externí odborníky z organizací a školských poradenských zařízení, kteří mohou rodičům poskytnout odpovědi na nejrůznější otázky související s výchovným a vzdělávacím působením.

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018

Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023.

Koordinátorkou kroužků na škole je Ing. Martina Kubíčková (jazykové a umělecké kroužky) a Mgr. Věra Lažánková (sportovní kroužky).