Školní rok 2018/2019

Školní rok 2018/20192019-03-21T14:55:24+02:00

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny jsou od 18. února do 24. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 5. září 2018 od 14:00 a 27. 2. 2019 od 14:00.

Třídní schůzky se uskuteční 1. října 2018 a 15. dubna 2019, vždy , další termíny proběhnou dle možné domluvy rodičů se zákonnými zástupci.

Zápis proběhne 2. a 3. dubna 2019.

Ředitelské volno bude vyhlášeno na pátek 5. října 2018 (volby do zastupitelstev obcí).

Besedy pro rodiče

V rámci realizace projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ Hostýnská“ pořádáme od roku 2017 besedy pro rodiče na témata, která souvisejí s výchovou a vzděláváním žáků. Na besedy zveme externí odborníky z organizací a školských poradenských zařízení, kteří mohou rodičům poskytnout odpovědi na nejrůznější otázky související s výchovným a vzdělávacím působením. Celkem se v letošním školním roce uskuteční až 6 besed.

Školní rok 2018/2019

Kroužky