ZŠ Hostýnská

ZŠ Hostýnská2024-04-10T13:26:12+02:00

Vzhledem k tomu, že ve škole bylo dosaženo maximálního obsazení objektu osobami ve smyslu ČSN 73 0818, další případné přihlašující se, musíme odmítnout, neboť by tímto došlo k hrubému porušení podmínek požární bezpečnosti.

Nepřehlédněte

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024.

Vážení rodiče, upozorňujeme vás na možnost přihlásit se do projektu MHMP. Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí.

Pro žáky je na stránkách školy (dolní menu) k dispozici elektronická schránka důvěry s odkazem na stránky Projektu Nenech to být. Zde mohou zcela anonymně popsat situace, které je trápí. Problémy se mohou týkat kamarádských vztahů, obtíží s učením i dalších nekomfortních stavů.

Aktuality

Kalendář akcí

Út
16. 04.
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - testy z Čj a M - víceletá gymnázia - 1. termín
 07:00 

Aprílový běh s kuřetem - pro 4. a 5. třídy
 08:00 
vybraní žáci 4. a 5. tříd; Praha 3 - Židovské pece, pořádá SK ZŠ Jeseniova

Karta školy
 13:00 
návštěva zástupců úřad MČ Praha 10

Kulturní akce: Radost seniorům hudbou a zpěvem
 13:00 
Pořádáme kulturní akci v DS Malašice v rámci ŠD. Kulturní akce se zúčastní: 1. Dětský sbor I. stupně:Já písnička 2. Skupina flétnistů ( hra na zobcovou flétnu) 3. Žákyně I. stupně - úryvek z klavírní skladby 4. Žákyně I. stupně - recitace básně

Družinový turnaj v hokejbale
 14:00 
II., III.,V.,VII.,VIII. oddělení

Čt
18. 04.
Třídnická hodina VI. C
 07:20 

Třídnická hodina VII.B
 07:25 

Tonda obal na cestách V.A
 08:00 
Program EVVO. Zdarma.

Tonda obal na cestách V.C
 08:55 
Program EVVO. Zdarma.

Tonda obal na cestách- III.C
 10:00 
Program EVVO. Zdarma.

Tonda obal na cestách- II.C
 11:00 
Program EVVO. Zdarma.

Den Země
 14:00 
Soutěžní odpoledne pro všechna oddělení školní družiny.

Ne
21. 04.
Po
22. 04.
Biologická olympiáda - obvodní kolo v kategorii D
 08:00 

Dny pro záchranu života (III. B)
 08:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Preventivní program (VII. A)
 08:00 
lektoři organizace Jules a Jim hrazeno z dotace MHMP

Návštěva představení v divadle Bravo
 08:45 
Létací sen č. 245

Dny pro záchranu života (I. A)
 08:55 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (I. D)
 10:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (III. A)
 11:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (III. A)
 11:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (V. A)
 11:55 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Termín pro odevdání závěrečných prací nanečisto
 12:50 

Konzultace s PPP - Zrušeno
 13:00 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení II
 14:00 

Út
23. 04.
Dny pro záchranu života (II. D)
 08:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (V. A)
 08:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Velikonoční laťka
 08:00 

Dny pro záchranu života (V. C)
 08:55 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (I. C)
 10:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (II. B)
 11:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

St
24. 04.
Dny pro záchranu života (II. B)
 08:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (II. C)
 08:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Kurz mediálního vzdělávání - sociální sítě a kyberšikana
 08:00 
JSNS

Dny pro záchranu života (III. C)
 08:55 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (IV. A)
 10:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (IV. B)
 11:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (IV. C)
 11:55 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Souvislý akreditovaný kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí ČČK
 12:00 
24. - 28. 4. 2024; Zelenky Hajského 14, Praha 3

Jednání vedoucích sekcí
 14:00 

Čt
25. 04.
Dny pro záchranu života (IV. C)
 08:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (V. B)
 08:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Dny pro záchranu života (I. B)
 08:55 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Ředitelská porada
 09:00 

Dny pro záchranu života (II. A)
 10:00 
2hodinový kurz 1. pomoci pro děti (teorie + praxe) - 120 Kč

Souvislý akreditovaný kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí ČČK
 12:00 


26. 04.
Atletický trojboj
 08:30 
III. třídy, školní hřiště

Návštěva Muzea strašidel a pražských pověstí ( 6. B )
 09:00 
Komentovaná prohlídka se strašidlem, seznámení s nejznámějšími pověstmi Prahy.

Souvislý akreditovaný kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí ČČK
 12:00