ZŠ Hostýnská

ZŠ Hostýnská2023-03-13T11:17:36+01:00

Informace pro případné přihlašující se do naší školy k základnímu vzdělávání

Vzhledem k tomu, že ve škole bylo dosaženo maximálního obsazení objektu osobami ve smyslu ČSN 73 0818, další případné přihlašující se, musíme odmítnout, neboť by tímto došlo k hrubému porušení podmínek požární bezpečnosti.

Vedení školy

Nepřehlédněte

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou 4. dubna a 5. dubna 2023, vždy od 14:00 do 18:00. Elektronický předzápis probíhá od 1. března 2023.

Vážení rodiče, upozorňujeme vás na možnost přihlásit se do projektu MHMP, žádosti (čtvrté kolo a to na období od ledna do června 2023) v rámci projektu odevzdejte nejpozději do 31. 3. ve 12:00.

Velikonoční jarmark se uskuteční 29. března od 15. do 17. hodin.

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023.

Hledáme vychovatelku do školní družiny. Nástup možný ihned.

Освіта в Чеській Республіці – загальні інформації
Інформація для батьків з України

Pro žáky je na stránkách školy (dolní menu) k dispozici elektronická schránka důvěry s odkazem na stránky Projektu Nenech to být. Zde mohou zcela anonymně popsat situace, které je trápí. Problémy se mohou týkat kamarádských vztahů, obtíží s učením i dalších nekomfortních stavů.

Aktuality

Kalendář akcí

St
22. 03.
Třídnická hodina VI.B
 07:25 

OK ve vybíjené H+D 4.-5.ročník
 07:30 
hala ZŠ Hostýnská

Kouzelný semafor - II. A, B, C
 07:40 
Divadelní představení v rámci dopravní výchovy v muzeu Policie ČR. Začátek 9:00. Vstup zdarma - financuje BESIP.

Planetárium - IV. C a V.C
 08:00 
Návštěva Planetária - program Vesmír kolem nás, cena 75Kč/žák.

Setkání v Rudolfinu
 08:00 
beseda a seminář pro pedagogy, v rámci DVPP

Dobrovolný seminář/povídání na téma umělá inteligence ve škole
 14:00 

Čt
23. 03.
Planetárium - V.A a V.B
 08:00 
Návštěva Planetária - program Vesmír kolem nás

Preventivní program - Bezpečný internet (III. A)
 08:00 
Lektoři Proxima Sociale - hrazeno z dotace MHMP Praha

Organizace zápisu
 09:40 
krátká provozní porada

Preventivní program - Alkohol, kouření (IV. C)
 10:00 
Lektoři Proxima Sociale - hrazeno z dotace MHMP Praha

Rizikové výzvy
 16:30 
Stream akademie projektu E-Bezpečí


24. 03.
Po
27. 03.
Třídnická hodina VIII.A
 07:30 

Základy krizové intervence tváří v tvář
 08:00 
lektoři: Déčko Liberec z.s. místo konání: Lampárna, Lidická 31, Praha 5 financováno z projektu hl. města Prahy v rámci výzvy MŠMT na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování

Návštěva předškoláčků v 1. třídách
 09:40 
MŠ Ve Stínu

Setkání školních speciálních pedagogů v PPP pro Prahu 3 a 10
 13:00 

Rozvoj digitálních kompetencí v českém jazyce a literatuře
 17:00 
online školení

Út
28. 03.
Přerovský skanzen o Velikonocích
 08:00 
Půldenní výlet II.A a III.A

Selektivní prevence - V.C
 08:00 
Druhý program selektivní prevence ve třídě V.C.

Základy krizové intervence tváří v tvář
 08:00 
lektoři: Déčko Liberec z.s. místo konání: Lampárna, Lidická 31, Praha 5 financováno z projektu hl. města Prahy v rámci výzvy MŠMT na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování

Selektivní prevence - konzultace
 12:50 

Třídnická hodina 8. C
 14:10 
Projednání dodržování pravidel školního řádu a pravidel slušného chování mezi sebou...

St
29. 03.
Čt
30. 03.
OK ve volejbalu dívek kategorie 8.-9. ročník
 07:30 
hala ZŠ Hostýnská

Okresní kolo BiO, kategorie D
 08:00 

Toulcův dvůr 4.C
 08:00 
Hospodářská zvířata. Cena 200Kč, 180 min. , od 9.hod. Oblečení dle počasí!

Jeden svět na školách, přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech
 10:00 
Festival Jeden svět, třídy VIII.A + VIII.C, vstup 80 Kč

Konzultace s PPP
 13:00 


31. 03.
OK ve volejbalu chlapců 8.-9.ročník
 07:30 
hala ZŠ Hostýnská

Noc s Andersennem
 17:30 
čtenářské a literární nocování ve škole pro přihlášené žáky

Po
03. 04.
Partnerské vztahy a sex (VIII. C)
 08:00 
preventivní program s lektory Magdalena o. p. s. hrazeno z dotace MHMP Praha

Út
04. 04.
Preventivní program -(Nad)užívání, závislosti (V. C)
 08:00 
Lektoři Proxima Sociale - hrazeno z dotace MHMP Praha

Preventivní program -(Nad)užívání, závislosti (V. B)
 10:00 
Lektoři Proxima Sociale - hrazeno z dotace MHMP Praha

Zápis dětí do 1. třídy
 14:00 
Před vlastním termínem zápisu probíhá i předběžný zápis (od 1. března do 5. dubna 2023) a to přes systém Zápisy OnLine. Více informací je na webových stránkách školy.