ZŠ Hostýnská

ZŠ Hostýnská2019-12-13T17:33:23+01:00

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je škola realizátorem projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů na ZŠ Hostýnská II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015349, který je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 2 421 349,-Kč.

Nepřehlédněte

Jak trávíte volný čas v Malešicích? Jaké aktivity pro děti, kulturní a společenské akce vám tady chybí?
MČ Praha 10 zveřejnila na toto téma anketu, které můžete zúčastnit i vy.

V tomto týdnu se v okolí školy pohyboval muž, který se před dětmi začal obnažovat. Vedení školy toto mimořádnou situaci okamžitě řešilo jak na úrovni školy, tak s Policií ČR. Žáci byly o situaci informováni. Pokud by se situace opakovala kontaktujte neprodleně Policii ČR na lince 158, případně i vedení školy.

Děkujeme všem třídám,

které na podzim přispěly našemu studentu Elijahovi na notebook, potřebný k jeho studiu, a školné. Peníze byly již odeslány.

Aktuality

Kalendář akcí

Po
16. 12.
Projekt Hurá do opery
 07:10 
Česká opera - DDM Slezská (III. A) sraz před školou v 7. 50 placeno z třídního fondu

Vánoce na zámku Loučeň
 08:00 
Půldenní výlet, cena 390 Kč.

Program primární prevence - Abychom si neubližovali (IV. C)
 08:00 
Lektoři Proxima Sociale hrazeno z dotace MHMP, ve třídě

Program primární prevence - Já a my ve světě-život v rozmanitosti (IV. B)
 08:00 
Lektoři Proxima Sociale hrazeno z dotace MHMP, ve třídě

Program primární prevence
 08:00 
s lektorem "Život bez závislostí" (VI. A) hrazeno z prostředků školy na prevenci

Program primární prevence
 10:00 
s lektorem "Život bez závislostí" (VI. B) hrazeno z prostředků školy na prevenci

Program primární prevence
 11:55 
s lektorem "Život bez závislostí" (VI. C) hrazeno z prostředků školy na prevenci

Út
17. 12.
Program primární prevence - Já a my ve světě-život v rozmanitosti (IV. A)
 08:00 
Lektoři Proxima Sociale hrazeno z dotace MHMP, ve třídě

Divadelní představení "Země česká, domov můj", třída IX.A, B
 08:55 
Divadelní představení ve Vršovickém divadle Mana, věnované legionářům. Cena 100 Kč.

Program primární prevence - Úvodní seznamovací blok (II. A)
 10:00 
Lektoři Proxima Sociale hrazeno z prostředků školy od MČ Praha 10 na prevenci, ve třídě

St
18. 12.
Planetárium Praha. II.B, II.C
 07:45 
O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách. Vstupné 75 Kč. Začátek představení v 9h.

Přednáška - Pracovní pohovor, IX. A
 08:00 
Přímo navazuje na předchozí výuku, která je dále rozšířená o nástroje, které pomohou uspět na přijímacím pohovoru. www.etiketa-komunikace.cz, hradí škola

Přednáška - Pracovní pohovor, IX. B
 10:00 
Přímo navazuje na předchozí výuku, která je dále rozšířená o nástroje, které pomohou uspět na přijímacím pohovoru. www.etiketa-komunikace.cz, hradí škola

Čt
19. 12.
Lidská práva - celá 9.B
 08:00 
Workshop společnosti Post Bellum - Městská knihovna, Mariánské náměstí, Praha 1


20. 12.
Skanzen - Přerov nad Labem, III. B, III. C
 08:00 
Vánoce našich babiček, dílnička

Procházka vánoční Prahou
 08:00 
vánoční trhy

Konec zápisu témat k závěrečným pracem
 08:00 
Žáci svou volbu stvrdí podpisem do seznamu u pí. uč. Řandové. Kdo si do tohoto termínu téma nevybere, bude mu přiděleno.

Naše škola

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean risus dolor, hendrerit sit amet turpis tincidunt, sollicitudin maximus velit. Nam sit amet felis nec elit elementum egestas. Maecenas luctus nibh nunc, id volutpat tortor varius sed. Suspendisse in lacinia massa, id mollis arcu. Sed vestibulum venenatis nisl ut congue. Vivamus nunc turpis, tincidunt at eros sit amet, faucibus sodales ex. Donec maximus vehicula purus a fringilla. Maecenas ultricies venenatis nisi. Donec molestie neque et quam consequat, id auctor massa fermentum.