Aktuality

19 06, 2020

Sportovní škola na Praze 10? Zase jsme třetí…

2020-06-19T13:27:42+02:00

Každoročně jsou na Praze 10 vyhodnocovány školy v účasti a umístění v okresních kolech sportovních soutěžích. Naše děti se zúčastnily 31 soutěží ze 40 pořádaných . Do krajského kola letos postoupilo po vítězství v okresním kole družstvo starších děvčat ve florbalu a basketbalu. Jarní soutěže (volejbal, fotbal, atletika) se ze známých příčin neuskutečnily. [...]

Sportovní škola na Praze 10? Zase jsme třetí…2020-06-19T13:27:42+02:00
18 06, 2020

Organizace posledního týdne školy a rozdání vysvědčení

2020-06-19T09:33:04+02:00

Školní rok 2019/2020 končí v pátek 26. 6. 2020. Distanční výuka končí v úterý 23. 6. 2020. Prezenční výuka bude pro přihlášené žáky probíhat až do konce týdne v neměnné podobě. Do čtvrtka 25. 6. 2020 budou moci školu navštívit jen žáci, kteří jsou nyní přihlášeni na prezenční výuku, kromě 5. a 9. [...]

Organizace posledního týdne školy a rozdání vysvědčení2020-06-19T09:33:04+02:00
18 06, 2020

Prázdninový kurz češtiny pro cizince

2020-06-18T08:32:35+02:00

Od 17. do 21. 8. 2020 pořádáme prázdninový kurz češtiny pro cizince pro děti ze všech tříd i budoucí prvňáčky. Výuka bude probíhat od pondělí do pátku 3 hodiny denně. Kurz je pro přihlášené děti ZDARMA. Více informací na přiloženém letáku. Letní kurz českého jazyka pro cizince Летний курс чешского языка для иностранцев [...]

Prázdninový kurz češtiny pro cizince2020-06-18T08:32:35+02:00
16 06, 2020

Informace pro budoucí prvňáky

2020-06-16T18:18:44+02:00

V letošním školním roce se zápis do prvních ročníků konal v termínu 1. 4. 2020 – 8. 4. 2020. Seznam přijatých žáků, pod registračními čísly, byl zveřejněn na webových stránkách školy. Každý rok pro rodiče budoucích prvňáčků organizujeme setkání s vedením školy, z důvodu současné mimořádné situace jsme přistoupili ke zrušení tohoto setkání a připravili jsme pro [...]

Informace pro budoucí prvňáky2020-06-16T18:18:44+02:00
5 06, 2020

Prázdninová skupina ŠD

2020-06-05T18:12:15+02:00

Vážení rodiče. Školní družiny základních škol Malešice budou v době letních prázdnin otevřeny formou prázdninových skupin takto: 29. 6. – 10. 7. 2020 ZŠ Nad Vodovodem 13. 7. – 24. 7. 2020 ZŠ Hostýnská. Přihlášení: ZŠ Hostýnská (.doc) a ZŠ Nad Vodovodem (.doc). Zákonní zástupci přihlásí své děti nejpozději do 15. 6. 2020, [...]

Prázdninová skupina ŠD2020-06-05T18:12:15+02:00
4 06, 2020

Informace pro rodiče žáků na 2. stupni

2020-06-04T17:33:29+02:00

Aktualizace k 04. 06. 2020: Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněno přihlášeným žákům 6. až 9. ročníku ZŠ účastnit se od 8. 6. 2020 vzdělávacích aktivit ve škole. V první den školy, 8. 6. 2020 (9. 6. 2020) žáci, případně rodiče, předají pověřenému pedagogovi originál přihlášky (pokud nebyl již škole předán) [...]

Informace pro rodiče žáků na 2. stupni2020-06-04T17:33:29+02:00
1 06, 2020

Dodatečné přihlášení žáků 1. stupně k prezenční výuce

2020-06-02T12:30:51+02:00

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněno žákům 1. až 5. ročníku ZŠ účastnit se od 25. 5. 2020 vzdělávacích aktivit ve škole, a to při splnění různých podmínek a za pokračujícího vzdělávání na dálku. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy znovu upravilo pravidla pro znovuotevření škol. Situace je pro školu značně složitá [...]

Dodatečné přihlášení žáků 1. stupně k prezenční výuce2020-06-02T12:30:51+02:00
29 05, 2020

Adaptační kurz

2020-05-29T19:57:35+02:00

Pro jednodušší a hladší přestup žáků na druhý stupeň organizuje škola adaptační pobyt pro žáky budoucích 6. tříd. Již několikátým rokem spolupracujeme s organizací Země Nezemě na Statku Výštice, která zajišťuje komplexní seznamovací program pro každou budoucí šestou třídu. Přihlášky a podrobné informace pro budoucí šesťáky jsou k dispozici zde. [...]

Adaptační kurz2020-05-29T19:57:35+02:00
28 05, 2020

Informace ke stravování ve ŠJ pro 2. stupeň

2020-05-28T14:54:32+02:00

Od 8. 6. 2020 škola plánuje dobrovolný nástup přihlášených žáků druhého stupně k prezenční výuce. V současné době a za současných podmínek, které stanovilo vedení školních jídelen po konzultaci s hygienickou stanicí, není v časových ani organizačních možnostech zajistit stravování žákům druhého stupně. Klíčovým požadavkem ze strany školní jídelny je zákaz potkávání jednotlivých [...]

Informace ke stravování ve ŠJ pro 2. stupeň2020-05-28T14:54:32+02:00