Aktuality

19 11, 2020

Virtuální školní klub

2020-11-19T12:51:36+01:00

Vzhledem ke stále trvajícím epidemiologickým opatřením, jsme 12. 10. školní klub – stejně jako na jaře – přesunuli do virtuálního prostoru. Děti ze školního klubu tak mají možnost vídat se každý všední den od 13.00 do 16.00 přes platformu MS Teams. Čas trávíme povídáním, společnými online hrami a hrou na hrdiny, při které [...]

Virtuální školní klub2020-11-19T12:51:36+01:00
13 11, 2020

Návrat 1. a 2. ročníku do školy

2020-11-13T18:33:11+01:00

Aktualizace informací z 13. 11. 2020: Vážení rodiče, ve středu 18. 11. 2020 opět nastupují do školy k prezenční výuce žáci 1. a 2. tříd, ostatní žáci zůstávají na distanční výuce. Nastupují celé třídy, nikoliv pouze skupiny, jak tomu bylo na jaře. Po celou dobu pobytu ve škole žáci i veškerý personál školy musí nosit roušku, žáci a [...]

Návrat 1. a 2. ročníku do školy2020-11-13T18:33:11+01:00
13 11, 2020

Provoz školní družiny od 18.11.2020

2020-11-13T11:14:54+01:00

Rozsah provozu a rozmístění účastníků ŠD se mění takto : provoz školní družiny bude od 11:45 do 16:30 ( ranní družina nebude v provozu ) v oddělení bude pouze jedna třída rozmístění  účastníků bude umístěno na dveřích u zvonků ŠD

Provoz školní družiny od 18.11.20202020-11-13T11:14:54+01:00
6 11, 2020

Rozvrh distanční výuky od 9. 11.

2020-11-07T10:24:30+01:00

Vážení rodiče, na základě zkušeností z prvních týdnů distanční výuky jsme se rozhodli, zejména na prvním stupni, rozvrh částečně upravit. Cílem změn bylo zefektivnit distanční výuku zejména u nejmenších žáků. Sestavení rozvrhu se řídilo stále stejnými pravidly, a to zejména, aby na prvním stupni na on-line vyučovací hodinu s učitelem nenavazovala předchozí ani [...]

Rozvrh distanční výuky od 9. 11.2020-11-07T10:24:30+01:00
5 11, 2020

Distanční výuka žáků se SVP a žáků cizinců

2020-11-06T17:50:05+01:00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v době distanční výuky ve spojení se speciálními pedagogy, ke kterým dochází i v době přímé výuky ve škole. V těchto hodinách probíhá např.: osvojování a upevňování probraného učiva, čtení s porozuměním, rozvoj komunikačních dovedností, morální podpora, aj. Podpora pedagogických pracovníků, pro žáky s odlišným mateřským jazykem, probíhá formou OnLine hodin [...]

Distanční výuka žáků se SVP a žáků cizinců2020-11-06T17:50:05+01:00
15 10, 2020

Rozvrh distanční výuky od 19. 10.

2020-10-15T17:09:46+01:00

Vážení rodiče, připravili jsme Rozvrh hodin distanční výuky platný od pondělí 19. 10. 2020 pro všechny třídy školy. Je sestaven tak, aby na prvním stupni na on-line vyučovací hodinu s učitelem nenavazovala předchozí ani následující hodina a na druhém stupni, aby nebyly více než tři on-line hodiny následující hned za sebou. Umožnili jsme také, [...]

Rozvrh distanční výuky od 19. 10.2020-10-15T17:09:46+01:00
13 10, 2020

Výuka ve škole od 14. 10.

2020-10-13T16:30:20+01:00

Od středy 14. 10. škola přechází na distanční výuku. Dle vyjádření Vlády ČR by měla být škola uzavřena do 2. 11. 2020. Od zítřejšího dne budeme vyučovat dle rozvrhu distanční výuky pro první a druhý stupeň. Od pondělí 19. 10. bude rozvrh 2. stupně doplněn o hodiny dalších naukových předmětů. Upozorňujeme rodiče, že [...]

Výuka ve škole od 14. 10.2020-10-13T16:30:20+01:00
12 10, 2020

Nový školní řád

2020-10-13T16:59:45+01:00

Vážení rodiče, vzhledem k novele školského zákona jsme byli nuceni provést některé úpravy školního a klasifikačního řádu naší školy především o povinnost žáků účastnit se distanční výuky. Zařadili jsme část zahrnující informace o distančním vzdělávání na naší škole. Aktualizovaný školní a klasifikační řád schválila Školská rada a také Pedagogická rada ZŠ Hostýnská v minulém [...]

Nový školní řád2020-10-13T16:59:45+01:00
9 10, 2020

Výuka ve škole od 12. 10. 2020

2020-10-11T18:11:50+01:00

Informace z 9. 10. 2020: Nedílnou součástí informací k distanční výuce je rozvrh distanční výuky, kde on-line hodiny přes platformu MS Teams budou v prvním týdnu distanční výuky pro každou třídu uskutečněny pouze z hlavních předmětů, tj. Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, a to dvě hodiny týdně. Z ostatních předmětů budou učitelé žákům [...]

Výuka ve škole od 12. 10. 20202020-10-11T18:11:50+01:00
9 10, 2020

Provoz školní jídelny v distanční výuky

2020-10-09T12:47:31+01:00

Obědy mají žáci na týden distanční výuky automaticky odhlášeny. Pokud o oběd žáci mají zájem, musí si každý znovu přihlásit ke stravování. Obědy se budou vydávat bočním vchodem a to pouze od 11.00 do 11.30 hod do jednorázových menuboxů. K odběru oběda je nutný čip. Dana Třísková, vedoucí školní jídelny

Provoz školní jídelny v distanční výuky2020-10-09T12:47:31+01:00