Aktivity

Adaptační kurz2024-04-10T11:48:38+02:00

Adaptační kurz žáků 6. ročníků

Pro jednodušší a hladší přestup žáků na druhý stupeň organizuje škola adaptační pobyty pro naše žáky. Již třetím rokem spolupracujeme s outdoorovým střediskem Statek Výštice, která zajistí komplexní seznamovací program pro každou budoucí šestou třídu.

Přihlášky v tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři u paní hospodářky.

Vyplněné přihlášky žáci předají třídnímu učiteli.

Prohlášení o zdravotní způsobilosti, prohlášení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojišťovny budou žáci odevzdávat v …. .

Termín: 9. – 13. 9. 2024 a 13. – 17. 9. 2024

Místo: statek Výštice

Cena:  4900 Kč (případný přeplatek bude vrácen).

Podmínky placení: na účet školy č. 2000735399/0800, variabilní symbol: 90924

Záloha: Zálohu 2500 Kč je třeba zaplatit na účet školy do 17. 5. 2024 doplatek ve výši 2400 Kč je třeba uhradit na účet školy do 16. 8. 2024. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvovalo ve školním roce 2023/2024. Je zde samozřejmě možnost do 17. 5. 2024 zaplatit celou částku (4900 Kč).

Na adaptační pobyt žáků přispívá MČ Praha 10 částkou 100 000 Kč. Z příspěvku je hrazen program pro žáky.

Cena zahrnuje: ubytování 4 noci, stravu (5x denně), dopravu objednaným autobusem, 4 dny adaptačního programu, školní instruktory

Program:

 • Odjezd 1. kurzu od školy (ulice Blatovská – před garážemi) v pondělí 9. 9. 2024 v 8:00 ráno.
 • Odjezd 2. kurzu od školy (ulice Blatovská – před garážemi) v pátek 13. 9. 2024 v 8:00 ráno.

Pobyt začíná obědem, seznámením s instruktory a následuje odpolední program. Program končí snídaní.

 • Dopoledne a odpoledne se bude každý den konat adaptační program.
  • Aktivity a hry na seznámení
  • Aktivity na důvěru v kolektivu
  • Aktivity na spolupráci uvnitř třídy
  • Třída si sama utváří pravidla, která chce dodržovat.
 • Večerní program bude vždy obsahovat reflexi dne a vyhodnocení aktivit.
 • Prosíme o respektování pravidla, že na adaptační pobyt žáci nebudou mít mobilní telefony.
 • Adaptačního programu se budou aktivně účastnit také třídní učitelé.
 • Vedoucí adaptačního pobytu je Mgr. Stanislav Kodet.
 • Příjezd pod školu – 1. kurz – ke garážím v pátek 13. 9. 2024, cca v 15:00 hod.
 • Příjezd pod školu – 2. kurz – ke garážím v úterý 17. 9. 2024, cca v 15:00 hod.
 • Žáci chronicky nemocní budou mít od rodičů a lékaře důkladně vypsanou anamnézu a léky, které užívají.
 • Rodiče předávají a vyzvedávají své děti u autobusu.