Učitelé

Učitelé2024-05-29T17:00:21+02:00

Vedení školy

Ředitel:

Mgr. Albert Hotový

hotovy@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Statutární zástupce ředitele:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Zástupce ředitele:

Bc. Jana Mechová M.A.

mechova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Metodik ICT:

Mgr. Jan Vesták

vestak@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po 13:40 – 14:40
Út 9:40 – 10:40; 12:40 – 13:35
St 10:00 – 11:00
11:50 – 12:50

Koordinátor EVVO:

Ing. Martina Kubíčková

kubickova@hostynska.cz

Vedoucí sekcí

Mgr. Kateřina Merrelová

I. stupeň 

merrelova@hostynska.cz

Zuzana Řandová

jazyků

randova@hostynska.cz

Bc. Filip Erben

Přírodovědné předměty

erben@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Čt 14:00 – 15:00

Mgr. Věra Lažánková

Výchovy

lazankova@hostynska.cz

Mgr. Barbora Jozlová

Humanitní předměty

jozlova@hostynska.cz

Mgr. Ladislava Slancová

Asistenti

slancova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:

Čt 15:00 – 16:00

Světlana Kolomazníková

Školní družina

kolomaznikova@hostynska.cz

Bc. Václav Prokůpek, DiS

Školní klub

prokupek@hostynska.cz

Mgr. Michaela Strachotová, DiS

školní poradenské pracoviště

strachotova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:

Po 11:55 – 12:40

Pedagogický sbor

Aprobace | třídnictví | konzult. hodiny (vždy po předběžné domluvě)

I. stupeň

Mgr. Jindřich Bláha ( blaha@hostynska.cz) | II. A | St 15:30 – 16:30

Mgr. Milena Houžvičková ( houzvickova@hostynska.cz) ) | IV. B | Čt 15:00 – 16:00

Mgr. Anna Hovorková hovorkova@hostynska.cz) | V.C | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Iva Cholevová ( cholevova@hostynska.cz) | III. A | St 13:00 – 14:00

Mgr. Stanislav Kodet ( kodet@hostynska.cz) | V. A| Út 14:00 – 15:00

Marie Hrušková ( hruskova@hostynska.cz) | IV. C | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Alena Landová ( landova.alena@hostynska.cz) | IV. A |  Út 13:00 – 14:00

Mgr. Kateřina Merrelová ( merrelova@hostynska.cz) | III. B| Po 14:00 – 15:00

Mgr. Ludmila Ondráková ( ondrakova@hostynska.cz) | I. A | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Vanda Papayová papayova@hostynska.cz) | I. B | Út 13:00 – 14:00

Mgr. Zuzana Papicová ( papicova@hostynska.cz) | V. B | Út 14:00 – 15:00

MgA. Helena Peerová ( peerova@hostynska.cz) | I. D | Po 14:00 – 15:00

Renáta Pobořilová ( poborilova@hostynska.cz) | III. C | Út 13:00 – 14:00

Bc. Kateřina Sedláková ( sedlakova@hostynska.cz) | II. D | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Jana Sejková ( sejkova@hostynska.cz) | I. C | St 16:00 – 17:00

Mgr. Irena Štefanová ( stefanova@hostynska.cz) | II. B | Út 13:00 – 14:00

Jiřina Štorková ( storkova@hostynska.cz) | II. C | Po 14:00 – 15:00

II. stupeň

Mgr. Renata Heřmánková ( hermankova@hostynska.cz) Čj a l., Sv, D, SD | VI. B | St 14:00 – 15:00

Slavomíra Jílková ( jilkova@hostynska.cz) Čj a l., Vv, D | IX. C | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Barbora Jozlová ( jozlova@hostynska.cz) Aj, Čj, KAj | VIII. B | Po 13:00 – 14:00

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) M, F, Pč, SM  | IX. A | Čt 13:00 – 14:00

David Patras ( patras@hostynska.cz) D, Sv, Hv | VII. A | Po 13:45 – 14:45

Mgr. Miroslava Rajnochová ( rajnochova@hostynska.cz) Pří, Př, PPř, Ch, Pč | VII. B | Po 13:00 – 14:00

Zuzana Řandová ( randova@hostynska.cz) Aj, KAj, Sv, Hv | VI. A | St 14:00 – 15:00

Mgr. Erik Sičák ( sicak@hostynska.cz) M, F, Př, Šj, SM | IX. B | Čt 14:50 – 15:50

Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman DiS. ( schwarzbacher@hostynska.cz ) M, Ch | VI. C | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Helena Šusteková sustekova@hostynska.cz) Vv, Sv  | VII. C  | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Jan Vesták ( vestak@hostynska.cz) Ch, Inf, DiG | VIII. A | Út 13:00 – 14:00

Netřídní učitelé

Bc. Lucie Barvířová ( barvirova@hostynska.cz)  Vv, Pč, Tv, Čj pro cizince | Út 12:15 – 13:15

Mgr. Markéta Bezoušková ( bezouskova@hostynska.cz)  Čj a l., Sv, D, Inf | Po 14:00 – 15:00

Eliška Dostalová DiS. ( dostalova@hostynska.cz)  Z, Inf | Po 14:00 – 15:00

Bc. Filip Erben ( erben@hostynska.cz)  Př, Z, Pč, PPř, SZ | Út 13:45 – 14:45

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz)  Tv | Út 16:45 – 17:30

Mgr. Veronika Gajdoš gajdos@hostynska.cz)  Nj, Aj | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Iva Grundová grundova@hostynska.cz)  Vv, Pč | Út 13:35 – 14:35

Mgr. Petra Hnyková( hnykova@hostynska.cz)  Aj | St 13:00 – 14:00

Mgr. Zuzana Holanová holanova@hostynska.cz)  Př, Pč, Tv, SH | Út 13:40 – 14:40

Mgr. Albert Hotový ( hotovy@hostynska.cz)  Tv, SH | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Martin Jarábek ( jarabek@hostynska.cz)  Inf, Tv, Z, SH | St 14:30 – 15:30

Mgr. Kateřina Keilová ( keilova@hostynska.cz)  Aj | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Nikolaj Kirakosjan ( kirakosjan@hostynska.cz)  Aj | Út 13:00 – 14:00

Světlana Kolomazníková ( kolomaznikova@hostynska.cz)  Vv, Pč | Čt 16:00 – 17:00

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz)  Tv, SH, Pč | Po 15:30 – 16:30

Bc. Zuzana Martincová martincova@hostynska.cz)  Tv, SH | Po 14:00 – 15:00

Bc. Jana Mechová M.A. mechova@hostynska.cz)  M, Hv | kdykoliv po tel. domluvě

Mgr. Šárka Loukotová ( loukotova@hostynska.cz)  Hv, Aj, Tv | Po 14:30 – 15:30

Mgr. Štěpán Peterka ( peterka@hostynska.cz)  Př | Po 14:00 – 15:00

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz)  M | Čt 11:45 – 12:45

Bc. Magdalena Puchmertlová ( puchmertlova@hostynska.cz)  Tv | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Ladislava Slancová ( slancova@hostynska.cz) M, Prv, Tv | Po 13:40 – 14:40

Bc. Viktoria – Elisabeth Reibenspiess ( reibenspiess@hostynska.cz) Vv, Nj | Út 13:45 – 14:45

Mgr. Markéta Uhlířová ( uhlirova@hostynska.cz) Aj, Nj. KAj | Čt 14:00 – 15:00

Mgr. Dominika Vondrová vondrova@hostynska.cz) Aj, Čj pro žáky s OMJ | Po 13:45 – 14:45

Mgr. Lenka Salim Vosátková vosatkova@hostynska.cz) M, F, D | Út 13:00 – 14:00

Školní asistent

Eliška Dostalová DiS. ( dostalova@hostynska.cz)  | Po 14:00 – 15:00

Adaptační koordinátor 

Mgr. Dominika Vondrová vondrova@hostynska.cz)  | Po 13:45 – 14:45

Ukrajinský asistent pedagoga

Mgr. Halyna Aivazovi ( aivazovi@hostynska.cz) | kdykoliv po telefonické domluvě (+420702898375)

Mgr. Nataliia Poddubniak ( poddubniak@hostynska.cz) | kdykoliv po telefonické domluvě (+380987868295)

Asistenti pedagoga

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | St 14:00 – 15:00

Zdeňka Danielová danielova@hostynska.cz) | Po 12:00 – 13:00

Bc. Kamila Hnízdilová hnizdilova@hostynska.cz) | Po 15:00 – 16:00

Jana Hoznourová hoznourova@hostynska.cz) | Pá 13:00 – 14:00

Sandra Grollová grollova@hostynska.cz) | St 13:00 – 14:00

Eliška Koberová DiS. ( koberova@hostynska.cz) | Út 13:00 – 14:00

Bc. Jana Pleskotová ( pleskotova@hostynska.cz) | St 13:00 – 14:00

Ing. Zuzana Pechová pechova@hostynska.cz) | St 14:00 – 15:00

Zuzana Procházková ( prochazkova@hostynska.cz) | St 14:00 – 15:00

Monika Ronnerová ( ronnerova@hostynska.cz)  | St 14:00 – 15:00

Mgr. Julie Šanderová DiS. ( sanderova@hostynska.cz)  | Čt 13:00 – 14:00

Zájmové vzdělávání – školní družina

Zdeňka Danielová danielova@hostynska.cz) | III.B, část III.A | Čt 16:00 – 17:00

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) | I.A | Út 16:45 – 17:45

Sandra Grollová ( grollova@hostynska.cz) | III.C, část III.A | St 13:00 – 14:00

Bc. Kamila Hnízdilová ( hnizdilova@hostynska.cz) | III.C, část III.A | Út 13:00 – 14:00

Bc. Kateřina Holasová ( holasova@hostynska.cz) | I.B, část II.A | Út 17:00 – 18:00

Mgr. Irena Hrochová ( hrochova@hostynska.cz) | I.B, část II.A | Čt 17:00 – 18:00

Eliška Koberová DiS. koberova@hostynska.cz) | III.C, část III.A | Út 13:00 – 14:00

Světlana Kolomazníková, vedoucí šk. družiny ( kolomaznikova@hostynska.cz) | II.B, část III.A | Čt 16:00 – 17:00

Mgr. Alla Konaševská konasevska@hostynska.cz) | II.D, část III.A | Po 17:30 – 18:30

Bc. Monika Libertínová, DiS ( libertinova@hostynska.cz) | I.D, část II.A |Čt 17:00 – 18:00

Zuzana Procházková ( prochazkova@hostynska.cz) | II.C | Čt 15:40 – 16:40

Kateřina Merrelová ( merrelova.katerina@hostynska.cz) | I.C, část II.A | Pá 16:45 – 17:45

Zájmové vzdělávání – školní klub

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) vedoucí šk. klubu | Čt 11:45 – 12:45

Mgr. Lucie Černá Ph.D. ( cerna.lucie@hostynska.cz)  | Čt 17:30 – 18:30

Komunitní centrum Kruh při ZŠ Hostýnská

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Školní sportovní klub AŠSK

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) | Út 16:30 – 17:30

Pro lepší a jednodušší komunikaci můžete při meilování zaměstnancům školy využívat tzv. skupinové účty. Váš e-mail pak bude automaticky doručen na všechny příslušné adresy:

ucitel@hostynska.cz všichni zaměstnanci školy

vedeni@hostynska.cz ředitel školy, zást. ředitele

1stupen@hostynska.cz učitelé 1. stupně

2stupen@hostynska.cz učitelé 2. stupně vč. vedení

sekcehum@hostynska.cz učitelé humanitní sekce

sekcepr@hostynska.cz učitelé sekce přír. věd

sekcevych@hostynska.cz učitelé sekce výchov

sekcejaz@hostynska.cz učitelé sekce jazyků

sekcesd@hostynska.cz vychovatelé školní družiny

asistenti@hostynska.cz asistenti