Učitelé

Učitelé2020-09-17T14:57:01+02:00

Vedení školy

Ředitel:

Mgr. Albert Hotový

hotovy@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Statutární zástupce ředitele:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Zástupce ředitele:

Mgr. Stanislav Kodet

kodet@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Koordinátor škol. vzděl. programů:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Metodik ICT:

Mgr. Jan Vesták

vestak@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po 12:45 -13:30
Út 11:00 -11:45
Út 13:45 – 14:30
St 11:55 -12:40
13:40 -14:25

Koordinátor environmentální výchovy:

Ing. Martina Kubíčková

kubickova@hostynska.cz

Vedoucí sekcí

Bc. Jana Mechová M.A.

I. stupeň 

mechova@hostynska.cz

Zuzana Řandová

II. stupeň

randova@hostynska.cz

RNDr. Jana Palečková

Přírodovědné předměty

paleckova@hostynska.cz

Mgr. Renata Heřmánková

Výchovy

hermankova@hostynska.cz

Slavomíra Jílková

Humanitní předměty

jilkova@hostynska.cz

Mgr. Iva Cholevová

Školní poradenské pracoviště

cholevova@hostynska.cz

Mgr. Ladislava Slancová

Asistenti

slancova@hostynska.cz

Světlana Kolomazníková

Školní družina

kolomaznikova@hostynska.cz

Bc. Václav Prokůpek, DiS

Školní klub

prokupek@hostynska.cz

Pedagogický sbor

Aprobace | třídnictví | konzult. hodiny (vždy po předběžné domluvě)

I. stupeň

Bc. Lucie Barvířová ( barvirova@hostynska.cz)  | IV. A | Po 14:30 – 15:30

Mgr. Jindřich Bláha ( blaha@hostynska.cz) | V. B | St 15:30 – 16:30

Mgr. Anna Hovorková hovorkova@hostynska.cz) | II. C | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Renáta Hylmarová hylmarova@hostynska.cz) | II. A | Út 12:00 – 13:00

Mgr. Iva Cholevová ( cholevova@hostynska.cz) | V. A | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Alena Landová ( landova.alena@hostynska.cz) | I. A |  Po 13:00 – 14:00

Jitka Lienertová ( lienertova@hostynska.cz) | III. C | Po 13:30 – 14:30

Bc. Jana Mechová M.A. ( mechova@hostynska.cz) | III. B | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Karolína Mottlová ( mottlova@hostynska.cz) | V. C | Út 12:00 – 13:00

Mgr. Marcela Nekovářová ( nekovarova@hostynska.cz) | I. C | Út 13:00 – 14:00

Mgr. Ludmila Ondráková ( ondrakova@hostynska.cz) | III. A | St 12:00 – 13:00

Mgr. Zuzana Papicová ( papicova@hostynska.cz) | II. B | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Jana Sejková ( sejkova@hostynska.cz) | I. B | Út 15:00 – 16:00

Mgr. Irena Štefanová ( stefanova@hostynska.cz) | IV. B | Čt 14:00 – 15:00

Jiřina Štorková ( storkova@hostynska.cz) | IV. C | St 14:00 – 15:00

II. stupeň

Mgr. Jana Benešíková ( benesikova@hostynska.cz) Čj a l., D, Fj, Sv, | VI. B | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Martina Bartošová ( bartosova.martina@hostynska.cz) M, Z | VII. B | St 13:45 – 14:45

Mgr. Markéta Bezoušková ( bezouskova@hostynska.cz) Čj a l., Sv, D, Inf | VII. C | Čt 14:00 – 15:00

Mgr. Renata Heřmánková ( hermankova@hostynska.cz) Čj a l., D, Rj, Sv, SD | VIII. B | St 14:00 – 15:00

Slavomíra Jílková ( jilkova@hostynska.cz) Čj a l., SUT, D, Vv | VI. C | Út 14:00 – 15:00

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) M, F, Ev, Pč, Hv  | VI. A | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Šárka Loukotová ( loukotova@hostynska.cz) Hv, Aj, Tv | VII. A | Po 14:00 – 15:00

Zuzana Řandová ( randova@hostynska.cz) Aj, KAj, Sv, Hv | VIII. A | St 14:00 – 15:00

Mgr. Erik Sičák ( sicak@hostynska.cz) M, LPř, Př, Pč, SM | IX. A | St 13:00 – 14:00

Mgr. Peter Stolárik ( stolarik@hostynska.cz) TV, Z | IX. B | Po 14:30 – 15:30

Netřídní učitelé

Ing. Dana Bartošová ( bartosova@hostynska.cz) M, F | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Lucie Černá Ph.D. ( cerna.lucie@hostynska.cz)  Aj | Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě.

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) Tv | Út 16:45 – 17:35

Mgr. Veronika Gajdoš gajdos@hostynska.cz) Nj, Aj, Kon. Aj | St 13:00 – 14:00

Mgr. Iva Grundová grundova@hostynska.cz) Vv, Pč | Po 12:15 – 13:15

PhDr. Jana Hanšpachová ( hanspachova@hostynska.cz) Aj | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Albert Hotový ( hotovy@hostynska.cz) Tv | Kdykoliv po telefonické domluvě

Mgr. Marie Kadlecová ( kadlecova@hostynska.cz) Vv, Pč | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Nikolaj Kirakosjan ( kirakosjan@hostynska.cz) Rj, Aj, Kon. Aj | Út 13:30 – 14:30

Mgr. Stanislav Kodet ( kodet@hostynska.cz) Čj a l., Sv, SH, Pč | Kdykoliv po telefonické domluvě

Světlana Kolomazníková ( kolomaznikova@hostynska.cz) Vv, Pč | Čt 16:00 – 16:30

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) Tv, Pč | Út 16:30 – 17:30

Tomáš Lukeš ( lukes@hostynska.cz) Tv , Inf | Po 14:00 – 15:00

RNDr. Jana Palečková ( paleckova@hostynska.cz) Aj, F | St 13:30 – 14:30

Mgr. Štěpán Peterka ( peterka@hostynska.cz) Př | Kdykoliv po telefonické domluvě

Viktoria – Elisabeth Reibenspiess ( reibenspiess@hostynska.cz) Vv | Út 13:00 – 14:00

Bc. Lenka Seidlová ( seidlova@hostynska.cz) Pč, Sv, Pří, Vl, Inf | St 13:45 – 14:45

Mgr. Helena Šusteková sustekova@hostynska.cz) Vv, Pč | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Jan Vesták ( vestak@hostynska.cz) Př, Ch, Inf, DiG  | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Martina Víchová ( vichova@hostynska.cz) Čj pro cizince | Čt 13:00 – 14:00

Školní asistent

Tomáš Lukeš ( lukes@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Asistenti pedagoga

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | Čt 16:00 – 17:00

Zdeňka Danielová danielova@hostynska.cz) | St 12:00 – 13:00

Bc. Kamila Hnízdilová hnizdilova@hostynska.cz) | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Tereza Langová ( langova@hostynska.cz) | Po 13:00 – 14:00

Tomáš Lukeš ( lukes@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Kateřina Merrelová ( merrelova@hostynska.cz) | Pá 14:00 – 15:00

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) | kdykoliv odpoledne po předchozí domluvě

Mgr. Ladislava Slancová ( slancova@hostynska.cz) | Po 15:00 – 16:00

Zájmové vzdělávání – školní družina

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | III.C, 1/2 III.A | St 16:00 – 17:00

Zdeňka Danielová danielova@hostynska.cz) | III.A, III.C | Po 16:00 – 16:30

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) | II.A, 1/2 II.C | Út 16:45 – 17:30

Mgr. Kateřina Fialková ( fialkova@hostynska.cz) | I.C | Pá 16:40 – 17:10

Bc. Kamila Hnízdilová ( hnizdilova@hostynska.cz) | III.B, 1/2 III.C | Po 16:00 – 17:00

Bc. Kateřina Holasová ( holasova@hostynska.cz) | I.A | Po 17:00 – 17:30

Světlana Kolomazníková, vedoucí šk. družiny ( kolomaznikova@hostynska.cz) | II.B, 1/2 II.C | Čt 16:00 – 16:30

Kateřina Merrelová ( merrelova.katerina@hostynska.cz) | I.B | Po 16:30 – 17:00

Zájmové vzdělávání – školní klub

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) vedoucí šk. klubu | Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě

Mgr. Lucie Černá Ph.D. ( cerna.lucie@hostynska.cz)  | Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě.

Komunitní centrum Kruh při ZŠ Hostýnská

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Školní sportovní klub ČASPV, AŠSK

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) | Út 16:30 – 17:30

Správní zaměstnanci školy:

Hospodář: Helena Inger ( inger@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 14:00)

Ekonom: Helena Pecharová ( pecharova@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 15:30)

Ekonom: Ing. Lenka Radoměřská( radomerska@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 14:00)

Školník: Jaroslav Sejk

Pro lepší a jednodušší komunikaci můžete při meilování zaměstnancům školy využívat tzv. skupinové účty. Váš e-mail pak bude automaticky doručen na všechny příslušné adresy:

ucitel@hostynska.cz všichni zaměstnanci školy

vedeni@hostynska.cz ředitel školy, zást. ředitele

1stupen@hostynska.cz učitelé 1. stupně

2stupen@hostynska.cz učitelé 2. stupně vč. vedení

sekcehum@hostynska.cz učitelé humanitní sekce

sekcepr@hostynska.cz učitelé sekce přír. věd

sekcevych@hostynska.cz učitelé sekce výchov

sekcesd@hostynska.cz vychovatelé školní družiny

asistenti@hostynska.cz asistenti