Učitelé

Učitelé2019-03-25T11:16:40+02:00

Vedení školy

Ředitel:

Mgr. Albert Hotový

hotovy@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Zástupce ředitele:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Út 8:00-10:00
Čt od 14:00
(nebo po telefonické domluvě)

Koordinátor škol. vzděl. programů:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Metodik ICT:

Mgr. Jan Vesták

vestak@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
St 15:00 -16:00

Koordinátor environmentální výchovy:

Ing. Martina Kubíčková

kubickova@hostynska.cz

Vedoucí sekcí

Mgr. Alena Landová

I. stupeň 

landova.alena@hostynska.cz

Mgr. Erik Sičák

Přírodovědné předměty

sicak@hostynska.cz

Mgr. Renata Heřmánková

Výchovy

hermankova@hostynska.cz

Slavomíra Jílková

Humanitní předměty

jilkova@hostynska.cz

Mgr. Iva Cholevová

Školní poradenské pracoviště

cholevova@hostynska.cz

Mgr. Ladislava Slancová

Asistenti

slancova@hostynska.cz

Světlana Kolomazníková

Školní družina

kolomaznikova@hostynska.cz

Bc. Václav Prokůpek, DiS

Školní klub

prokupek@hostynska.cz

Pedagogický sbor

Aprobace | třídnictví | konzult. hodiny (vždy po předběžné domluvě)

I. stupeň

Mgr. Jindřich Bláha ( blaha@hostynska.cz) | V.C | St 15:30 – 16:30

Marie Hrušková ( hruskova@hostynska.cz) | IV.C | St 13:00 – 14:00

Mgr. Iva Cholevová ( cholevova@hostynska.cz) | II.A | St 13:30 – 14:00

Bc. Jana Cholevová M.A. ( cholevova.jana@hostynska.cz) | I.B | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Marie Kadlecová ( kadlecova@hostynska.cz) | I.A | Čt 13:00 – 14:00

PaedDr. Hana Kostelníková kostelnikova@hostynska.cz) | III.C | Po 15:00 – 16:00

Mgr. Alena Landová ( landova.alena@hostynska.cz) | IV.A |  St 13:00 – 14:00

Jitka Lienertová ( lienertova@hostynska.cz) | I.C | St 13:00 – 14:00

Mgr. Alena Mihulová ( mihulova@hostynska.cz) | IV.B | Po 14:30 – 15:30

Mgr. Zuzana Papicová ( papicova@hostynska.cz) | V.B | Út 14:00 – 15:00

PaedDr. Bedřich Pazdera pazdera@hostynska.cz) | V.A | Út 13:30 – 14:30

Bc. Lenka Seidlová ( seidlova@hostynska.cz) | III.B | Po 12:00 – 13:00

Mgr. Jana Sejková ( sejkova@hostynska.cz) | II.A | Po 15:00 – 16:00

Mgr. Irena Štefanová ( stefanova@hostynska.cz) | II.B | Út 13:00 – 14:00

Jiřina Štorková ( storkova@hostynska.cz) | II.C | St 14:00 – 15:00

II. stupeň

Alexandra Čermáková ( cermakova@hostynska.cz) Pč, Vv | netř. | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Iveta Černá ( cerna@hostynska.cz) Šj | netř. | Kdykoliv po emailové domluvě

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) Tv | IV.B | Čt 17:00 – 17:30

Renáta Hylmarová hylmarova@hostynska.cz) Tv | netř. | Po 12:00 – 13:00

Mgr. Veronika Gajdoš gajdos@hostynska.cz) Nj, Aj, Vl | netř. | St 13:00 – 15:00

PhDr. Jana Hanšpachová ( hanspachova@hostynska.cz) Aj | netř. | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Renata Heřmánková ( hermankova@hostynska.cz) Čj, D, Rj, Sv, Pč | IX.A | St 14:00 – 15:00

Mgr. Albert Hotový ( hotovy@hostynska.cz) Tv, SH | netř. | kdykoliv po telefonické domluvě

Slavomíra Jílková ( jilkova@hostynska.cz) Čj, SUT, D, Vv | netř. | Út 14:00 – 15:00

Mgr.art Ľubica Kainova ( kainova@hostynska.cz) Vv, Pč | netř. | Čt 8:55 – 9:40

Mgr. Nikolaj Kirakosjan ( kirakosjan@hostynska.cz) Rj, Aj, KAj | netř. | Út 13:30 – 14:30

Mgr. Stanislav Kodet ( kodet@hostynska.cz) Čj, Sv, SH, Tv | VI.B | Čt 15:00 – 17:00

Světlana Kolomazníková ( kolomaznikova@hostynska.cz) Vv | netř. | Čt 16:00 – 16:30

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) M, F, Ev | VIII.A | Čt 15:00 – 16:00

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) Tv, Pč, Str.St. | netř. | Út 16:30 – 17:30

Mgr. Šárka Loukotová ( loukotova@hostynska.cz) Hv, Aj, Tv | VIII.B | Út 14:00 – 15:00 a kdykoliv po telefonické domluvě

RNDr. Jana Palečková ( paleckova@hostynska.cz) Aj, F | netř. | St 13:30 – 14:30

Mgr. Štěpán Peterka ( peterka@hostynska.cz) Př | netř. | Út 8:00-10:00, St, Čt od 14:00 nebo po tel. domluvě

Mgr. Petra Podhrázská ( podhrazska@hostynska.cz) D, Sv, Inf | VII.B | Út 14:00 – 15:00

Zuzana Řandová ( randova@hostynska.cz) Aj, KAj, Sv, Hv | VI.A | St 14:00 – 15:00

Mgr. Erik Sičák ( sicak@hostynska.cz) M, LPř, Př, Pč, SM | VII.A | Út 13:00 – 14:00

Mgr. Peter Stolárik ( stolarik@hostynska.cz) TV, Z, SH | netř. | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Jan Vesták ( vestak@hostynska.cz) Př, Ch, Inf, DiG | VII.B | Čt 15:00 – 16:00

Bc. Martina Víchová ( vichova@hostynska.cz) Čj pro cizince  | Čt 14:00 – 15:00

Školní asistent

Helena Inger ( inger@hostynska.cz) |  Po – Pá po 14:00

Asistenti pedagoga

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | Čt 14:00 – 15:00

Ing. Dana Bartošová ( bartosova@hostynska.cz) | Čt 14:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Mgr. Markéta Bezoušková ( bezouskova@hostynska.cz) | Čt 14:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Alexandra Čermáková ( cermakova@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Bc. Kamila Hnízdilová hnizdilova@hostynska.cz) | Čt 13:00 – 14:00 po předchozí domluvě

Renáta Hylmarová ( hylmarova@hostynska.cz) | Po 12:00 – 13:00

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) | kdykoliv po předchozí domluvě

Mgr. Ladislava Slancová ( slancova@hostynska.cz) | Po 15:00 – 16:00 po předchozí domluvě

Mgr. Dana Šulcová ( sulcova@hostynska.cz) | Po 15:00 – 16:00 po předchozí domluvě

Zájmové vzdělávání – školní družina

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | III.C, 1/2 III.A | Čt 14:00 – 15:00

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) | II.B, část II.A | Čt 17:00 – 17:30

Mgr. Kateřina Fialková ( fialkova@hostynska.cz) | I.C, část II.A | Po 16:50 – 17:20

Bc. Kamila Hnízdilová ( hnizdilova@hostynska.cz) | III.B, 1/2 III.A | Po 15:00 – 15:30

Bc. Kateřina Holasová ( holasova@hostynska.cz) | I.A, část II.A | Čt 17:00 – 17:30

Světlana Kolomazníková, vedoucí šk. družiny ( kolomaznikova@hostynska.cz) | II.C, část II.A | Čt 16:00 – 16:30

Kateřina Merrelová ( merrelova.katerina@hostynska.cz) | I.B, část II.A | Po 17:00 – 17:30

Zájmové vzdělávání – školní klub

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) vedoucí šk. klubu | Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě

Mgr. Lucie Černá Ph.D. ( cerna.lucie@hostynska.cz)  | Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě.

Komunitní centrum Kruh při ZŠ Hostýnská

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) | Čt 15:00 – 16:00

Školní sportovní klub ČASPV, AŠSK

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) | Út 16:30 – 17:30

Správní zaměstnanci školy:

Hospodář: Helena Inger ( inger@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 14:00)

Ekonom: Helena Pecharová ( pecharova@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 15:30)

Ekonom: Zorka Přibylová ( pribylova@hostynska.cz) (úřední hodiny Po, Út, St od 9:00 – 14:00)

Školník: Jaroslav Sejk

Pro lepší a jednodušší komunikaci můžete při meilování zaměstnancům školy využívat tzv. skupinové účty. Váš e-mail pak bude automaticky doručen na všechny příslušné adresy:

ucitel@hostynska.cz všichni zaměstnanci školy

vedeni@hostynska.cz ředitel školy, zást. ředitele

1stupen@hostynska.cz učitelé 1. stupně

2stupen@hostynska.cz učitelé 2. stupně vč. vedení

sekcehum@hostynska.cz učitelé humanitní sekce

sekcepr@hostynska.cz učitelé sekce přír. věd

sekcevych@hostynska.cz učitelé sekce výchov

sekcesd@hostynska.cz vychovatelé školní družiny