Učitelé

Učitelé2023-04-19T18:33:08+02:00

Vedení školy

Ředitel:

Mgr. Albert Hotový

hotovy@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Statutární zástupce ředitele:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Zástupce ředitele:

Mgr. Stanislav Kodet

kodet@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Metodik ICT:

Mgr. Jan Vesták

vestak@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Út 10:00 – 10:45
St 8:55 – 9:40; 11:00 – 11:45
Čt 10:00 – 10:45

Koordinátor EVVO:

Ing. Martina Kubíčková

kubickova@hostynska.cz

Vedoucí sekcí

Bc. Jana Mechová M.A.

I. stupeň 

mechova@hostynska.cz

Zuzana Řandová

II. stupeň

randova@hostynska.cz

Bc. Filip Erben

Přírodovědné předměty

erben@hostynska.cz

Mgr. Renata Heřmánková

Výchovy

hermankova@hostynska.cz

Mgr. Barbora Jozlová

Humanitní předměty

jozlova@hostynska.cz

Mgr. Ladislava Slancová

Asistenti

slancova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:

Po 13:00 – 14:00

Světlana Kolomazníková

Školní družina

kolomaznikova@hostynska.cz

Bc. Václav Prokůpek, DiS

Školní klub

prokupek@hostynska.cz

Mgr. Michaela Strachotová, DiS

školní poradenské pracoviště

strachotova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:

Po 12:40 – 13:40

Pedagogický sbor

Aprobace | třídnictví | konzult. hodiny (vždy po předběžné domluvě)

I. stupeň

Mgr. Jindřich Bláha ( blaha@hostynska.cz) | I. A | St 15:30 – 16:30

Mgr. Anna Hovorková hovorkova@hostynska.cz) | IV.C | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Iva Cholevová ( cholevova@hostynska.cz) | II. A | Út 13:00 – 14:00

Mgr. Alena Landová ( landova.alena@hostynska.cz) | III. A |  Po 13:00 – 14:00

Bc. Jana Mechová M.A. ( mechova@hostynska.cz) | V. B | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Kateřina Merrelová ( merrelova@hostynska.cz) | II. B| Po 14:00 – 15:00

Mgr. Marcela Nekovářová ( nekovarova@hostynska.cz) | III. C | Út 12:00 – 13:00

Mgr. Ludmila Ondráková ( ondrakova@hostynska.cz) | V. A | St 13:00 – 14:00

Mgr. Vanda Papayová papayova@hostynska.cz) | IV. A | Út 13:00 – 14:00

Mgr. Zuzana Papicová ( papicova@hostynska.cz) | IV. B | Čt 14:00 – 15:00

MgA. Helena Peerová ( peerova@hostynska.cz) | V. C | Út 14:00 – 15:00

Renáta Pobořilová ( poborilova@hostynska.cz) | II. C | Út 13:00 – 14:00

Bc. Kateřina Sedláková ( sedlakova@hostynska.cz) | I. D | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Jana Sejková ( sejkova@hostynska.cz) | III. B | Út 15:00 – 16:00

Mgr. Irena Štefanová ( stefanova@hostynska.cz) | I. B | Út 13:00 – 14:00

Jiřina Štorková ( storkova@hostynska.cz) | I. C | Po 14:00 – 15:00

II. stupeň

Mgr. Martina Bartošová ( bartosova.martina@hostynska.cz) M, SM, Z | IX. B | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Markéta Bezoušková ( bezouskova@hostynska.cz) Čj a l., Sv, D, Inf | IX. C | Po 14:00 – 15:00

Slavomíra Jílková ( jilkova@hostynska.cz) Čj a l., SUT, D | VIII. C | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Barbora Jozlová ( jozlova@hostynska.cz) Aj, Čj | VII. B | Po 13:00 – 14:00

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) M, F, Pč  | VIII. A | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Šárka Loukotová ( loukotova@hostynska.cz) Hv, Aj, Tv | IX. A | Út 14:00 – 15:00

Tomáš Lukeš ( lukes@hostynska.cz) Inf, Tv, SH | VI. C | Čt 14:45 – 15:45

David Patras ( patras@hostynska.cz) D, Sv, Tv, Vl | VI. A | Po 12:00 – 13:00

Mgr. Miroslava Rajnochová ( rajnochova@hostynska.cz) Pří, Př, Ch, Pč | VI. B | St 13:30 – 14:30

Bc. Lenka Seidlová ( seidlova@hostynska.cz) Pč, Sv, Hv, Vl | VII. A | St 13:45 – 14:45

Mgr. Erik Sičák ( sicak@hostynska.cz) M, F, Př, Šj, SM | VIII. B | Po 13:30 – 14:30

Netřídní učitelé

Bc. Lucie Barvířová ( barvirova@hostynska.cz)  Vv, Pč, Čj pro cizince | Čt 16:00 – 17:00

Bc. Filip Erben ( erben@hostynska.cz) Př, Z, Pč| Út 13:45 – 14:45

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) Tv | Út 16:45 – 17:30

Mgr. Veronika Gajdoš gajdos@hostynska.cz) Nj, Aj, Kon. Aj | Po 13:45 – 14:30

Mgr. Iva Grundová grundova@hostynska.cz) Vv, Pč, Kt | Čt 13:20 – 14:20

Mgr. Renata Heřmánková ( hermankova@hostynska.cz) Čj a l., D, Sv | St 14:00 – 15:00

Mgr. Petra Hnyková( hnykova@hostynska.cz) Čj pro cizince | Po 12:00 – 13:00

Mgr. Albert Hotový ( hotovy@hostynska.cz) Tv, SH | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Kateřina Keilová ( keilova@hostynska.cz) Aj | Po 13:00 – 14:00

Mgr. Nikolaj Kirakosjan ( kirakosjan@hostynska.cz) Aj, Kon. Aj | Út 13:00 – 14:00

Mgr. Stanislav Kodet ( kodet@hostynska.cz) Čj a l., SH | Út 14:00 – 15:00

Světlana Kolomazníková ( kolomaznikova@hostynska.cz) Vv, Pč | Út 16:00 – 17:00

Mgr. Alla Konaševská ( konasevska@hostynska.cz) Čj pro cizince | St 17:00 – 18:00

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) Tv | Po 15:00 – 16:00

Mgr. Štěpán Peterka ( peterka@hostynska.cz) Př, Z, Pč | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Petra Podhrázská ( podhrazska@hostynska.cz) Sv, D, Z, Čj pro cizince| St 13:45 – 14:30

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) M, SM| Čt 11:45 – 12:45

Magdalena Puchmertlová ( puchmertlova@hostynska.cz) Tv | Po 14:30 – 15:30

Bc. Viktoria – Elisabeth Reibenspiess ( reibenspiess@hostynska.cz) Vv, Nj | Po 13:40 – 14:40

Ing. Lucie Rottrová ( rottrova@hostynska.cz) F, CH | Út 13:45 – 14:30

Zuzana Řandová ( randova@hostynska.cz) Aj, KAj | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Helena Šusteková sustekova@hostynska.cz) Vv | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Jan Vesták ( vestak@hostynska.cz) Ch, Inf, DiG  | Čt 14:00 – 15:00

Školní asistent

Tomáš Lukeš ( lukes@hostynska.cz) | St 13:00 – 14:00

Richard Krapf krapf@hostynska.cz) | St 14:00 – 15:00

Adaptační koordinátor 

David Patras ( patras@hostynska.cz) | St 13:40 – 14:40

Ukrajinský asistent pedagoga

Mgr. Halyna Aivazovi ( aivazovi@hostynska.cz) | kdykoliv po telefonické domluvě (+420702898375)

Mgr. Nataliia Poddubniak ( poddubniak@hostynska.cz) | kdykoliv po telefonické domluvě (+380987868295)

Asistenti pedagoga

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | Út 14:00 – 15:00

Zdeňka Danielová danielova@hostynska.cz) | St 14:00 – 14:45

Bc. Kamila Hnízdilová hnizdilova@hostynska.cz) | Po 15:00 – 16:00

Jana Hoznourová hoznourova@hostynska.cz) | Pá 13:00 – 14:00

Sandra Grollová grollova@hostynska.cz) | Po 13:00 – 14:00

Richard Krapf ( krapf@hostynska.cz) | St 14:00 – 15:00

Eliška Koberová DiS. ( koberova@hostynska.cz) | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Tereza Langová ( langova@hostynska.cz) | Po 13:00 – 14:00

Bc. Jana Pleskotová ( pleskotova@hostynska.cz) | St 13:00 – 14:00

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) | Čt 11:45 – 12:45

Zájmové vzdělávání – školní družina

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | III.B, část II.C | Po 15:00 – 16:00

Zdeňka Danielová danielova@hostynska.cz) | III.A | Po 14:00 – 15:00

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) | II.A | Út 16:45 – 17:30

Sandra Grollová ( grollova@hostynska.cz)

Bc. Kamila Hnízdilová ( hnizdilova@hostynska.cz) | III.B, část II.C | Po 15:00 – 16:00

Bc. Kateřina Holasová ( holasova@hostynska.cz) | I.B | Út 17:00 – 18:00

Světlana Kolomazníková, vedoucí šk. družiny ( kolomaznikova@hostynska.cz) | II.B | Út 16:30 – 17:00

Mgr. Alla Konaševská konasevska@hostynska.cz) | I.D | Po 17:00 – 18:00

Bc. Monika Libertínová, DiS ( libertinova@hostynska.cz) |

Kateřina Merrelová ( merrelova.katerina@hostynska.cz) | I.C | Pá 16:00 – 17:00

Zájmové vzdělávání – školní klub

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) vedoucí šk. klubu | Čt 11:45 – 12:45

Mgr. Lucie Černá Ph.D. ( cerna.lucie@hostynska.cz)  | Čt 17:30 – 18:30

Doučující pedagogové

Monika Ronnerová ( ronnerova@hostynska.cz)  | 1. stupeň Čj a M

Komunitní centrum Kruh při ZŠ Hostýnská

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Školní sportovní klub AŠSK

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) | Út 16:30 – 17:30

Správní zaměstnanci školy:

Hospodář: Helena Inger ( inger@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 14:00)

Ekonom: Helena Pecharová ( pecharova@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 11:30)

Ekonom: Ing. Lenka Radoměřská( radomerska@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 15:00)

Administrativní pracovník: Jakub Peterka ( peterka.jakub@hostynska.cz) (úřední hodiny 8:00 – 16:00)

Školník: Jaroslav Sejk

Pro lepší a jednodušší komunikaci můžete při meilování zaměstnancům školy využívat tzv. skupinové účty. Váš e-mail pak bude automaticky doručen na všechny příslušné adresy:

ucitel@hostynska.cz všichni zaměstnanci školy

vedeni@hostynska.cz ředitel školy, zást. ředitele

1stupen@hostynska.cz učitelé 1. stupně

2stupen@hostynska.cz učitelé 2. stupně vč. vedení

sekcehum@hostynska.cz učitelé humanitní sekce

sekcepr@hostynska.cz učitelé sekce přír. věd

sekcevych@hostynska.cz učitelé sekce výchov

sekcesd@hostynska.cz vychovatelé školní družiny

asistenti@hostynska.cz asistenti