Učitelé

Učitelé 2018-05-11T11:42:14+00:00

Vedení školy

Ředitel:

Mgr. Albert Hotový

hotovy@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Zástupce ředitele:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
St 8:00-10:00
Čt od 14:00
(nebo po telefonické domluvě)

Koordinátor škol. vzděl. programů:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Metodik ICT:

Mgr. Jan Vesták

vestak@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
St 15:00 -16:00

Koordinátor environmentální výchovy:

Mgr. Erik Sičák

sicak@hostynska.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Sejková

Výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů

sejkova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 15:30 -16:30
Čt: 10:00 -11:00

Mgr. Iveta Černá

Speciální pedagog a školní psycholog

cerna@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
St: 15:00 – 16:00
Čt: 14:00 – 15:30

Mgr. Iva Cholevová

Výchovný poradce
logopedie

cholevova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Út: 13:00 -14:00

Mgr. Stanislav Kodet

Výchovný poradce pro volbu povolání

kodet@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Čt: 14:00 – 16:00

Mgr. Ladislava Slancová

Speciální pedagog

slancova@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 15:00 – 16:00

Bc. Jana Cholevová M.A.

Koordinátor podpory nadání

cholevova.jana@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
Po: 13:00 – 14:00

Vedoucí sekcí

Mgr. Alena Landová

I. stupeň 

landova.alena@hostynska.cz

Mgr. Erik Sičák

Přírodovědné předměty

sicak@hostynska.cz

Mgr. Renata Heřmánková

Výchovy

hermankova@hostynska.cz

Mgr. Stanislav Kodet

Humanitní předměty

kodet@hostynska.cz

Světlana Kolomazníková

Školní družina

kolomaznikova@hostynska.cz

Bc. Václav Prokůpek, DiS

Školní klub

prokupek@hostynska.cz

Pedagogický sbor

Aprobace | třídnictví | konzult. hodiny (vždy po předběžné domluvě)

I. stupeň

Mgr. Jindřich Bláha ( blaha@hostynska.cz) | IV.C | St 15:30 – 16:30

Marie Hrušková ( hruskova@hostynska.cz) | II.B| Po 13:00 – 14:00

Mgr. Iva Cholevová ( cholevova@hostynska.cz) | II.A | St 13:00 – 14:00

Bc. Jana Cholevová M.A. ( cholevova.jana@hostynska.cz) | V.B | Po 13:00 – 14:00

Jana Jiráková ( jirakova@hostynska.cz) | III.C | St 13:00 – 14:00

Mgr. Marie Kadlecová ( kadlecova@hostynska.cz) | V.A | Út 15:00 – 16:00

Mgr. Ivana Kořínková ( korinkova@hostynska.cz) | II.C | Po 12:00 – 13:00

PaeDr. Hana Kostelníková ( kostelnikova@hostynska.cz) | V.C | Po 16:00 – 17:00

Mgr. Alena Landová ( landova.alena@hostynska.cz) | III.A |  St 13:00 – 14:00

Mgr. Ivanka Landová ( landova@hostynska.cz) | IV.A | Čt 13:30 – 14:30

Kateřina Merrelová ( merrelova@hostynska.cz) | III.B | Út 13:00 – 14:00

Mgr. Alena Mihulová ( mihulova@hostynska.cz) | III.D | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Zuzana Papicová ( papicova@hostynska.cz) | IV.B | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Jana Sejková ( sejkova@hostynska.cz) | I.A | Po 16:30 – 17:30

Mgr. Irena Štefanová ( stefanova@hostynska.cz) | I.B | Čt 14:00 – 15:00

Jiřina Štorková ( storkova@hostynska.cz) | I.C | St 14:00 – 15:00

II. stupeň

Alexandra Čermáková ( cermakova@hostynska.cz) Pč, Vv | netř. | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Iveta Černá ( cerna@hostynska.cz) Šj | netř. | St 15:00 – 16:00, Čt 14:00 – 15:30

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) Tv | netř. | Út 16:40 – 17:15

PhDr. Jana Hanšpachová ( hanspachova@hostynska.cz) Aj | netř. | Po 13:45 – 14:45

Mgr. Renata Heřmánková ( hermankova@hostynska.cz) Čj, D, Rj, Sv | VIII.A | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Albert Hotový ( hotovy@hostynska.cz) Tv | netř. | kdykoliv po telefonické domluvě

Bc. Dominika Imrichováimrichova@hostynska.cz) Čj pro cizince – vzdělávání cizinců| netř. |

Slavomíra Jílková ( jilkova@hostynska.cz) Čj, SUT, D, Vv | netř. | Út 14:00 – 15:00

Mgr.art Ľubica Kainova ( kainova@hostynska.cz) Vv, Pč | netř. | Út 12:40 – 13:40

Mgr. Stanislav Kodet ( kodet@hostynska.cz) Čj, Sv, Sh, Pč, Tv | IX.B | Čt 14:00 – 16:00

Světlana Kolomazníková ( kolomaznikova@hostynska.cz) Vv, Pč | netř. | Čt 16:00 – 16:30

Bc. František Kotmel ( kotmel@hostynska.cz) F, Pč, Inf | netř. | St 14:00 – 15:00

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) M, F, Ev | VII.A | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) Tv, Pč, | netř. | Út 16:30 – 17:30

Mgr. Šárka Loukotová ( loukotova@hostynska.cz) Hv, Aj, KAj, Tv | VIII.B | Út 14:00 – 15:00 a kdykoliv po telefonické domluvě

RNDr. Jana Palečková ( paleckova@hostynska.cz) Aj, F | netř. | St 13:00 – 14:00

Mgr. Štěpán Peterka ( peterka@hostynska.cz) Př, Pč | netř. | St 8:00-10:00, St, Čt od 14:00 nebo po tel. domluvě

Mgr. Petra Podhrázská ( podhrazska@hostynska.cz) D, Sv, Aj, Inf | VI.B | Út 13:00 – 15:00

Zuzana Řandová ( randova@hostynska.cz) Aj, KAj | IX.A | St 14:00 – 15:00

Mgr. Erik Sičák ( sicak@hostynska.cz) M, Aj, Př, SM | VI.A | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Peter Stolárik ( stolarik@hostynska.cz) TV, Z, SH | netř. | Pá 14:00 – 15:00

Mgr. Jan Vesták ( vestak@hostynska.cz) Př, Ch, Inf, DiG | VII.B | Út 16:00 – 17:00

Školní asistent

Dana Bayerová ( bayerova@hostynska.cz) |  Po, St, Čt (dle domluvy)

Asistenti pedagoga

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | Čt 14:00 – 15:00

Mgr. Markéta Bezoušková ( bezouskova@hostynska.cz) | Čt 14:00 – 15:00 po předchozí domluvě

Alexandra Čermáková ( cermakova@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Bc. Kamila Hnízdilová hnizdilova@hostynska.cz) | Čt 13:00 – 14:00 po předchozí domluvě

Renáta Hylmarová ( hylmarova@hostynska.cz) | 

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) | Po 13:50 – 14:50

Bc. Lenka Seidlová ( seidlova@hostynska.cz) | Čt 13:00 – 14:00 po předchozí domluvě

Mgr. Ladislava Slancová ( slancova@hostynska.cz) | Po 15:00 – 16:00 po předchozí domluvě

Zájmové vzdělávání – školní družina

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | III.C, 1/2 III.A | Čt 14:00 – 15:00

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) | II.B, 1/2 II.C | Út 16:40 – 17:15

Bc. Kateřina Fialková ( fialkova@hostynska.cz) | I.A, část III.D | Po 17:00 – 17:30

Bc. Kateřina Holasová ( holasova@hostynska.cz) | I.C, část III.D | Po 17:00 – 17:30

Renáta Hylmarová ( hylmarova@hostynska.cz) | III.B, 1/2 III.A | Čt 13:00 – 14:00 po předchozí domluvě

Světlana Kolomazníková, vedoucí šk. družiny ( kolomaznikova@hostynska.cz) | II.A, 1/2 II.C | Čt 16:00 – 16:30

Jitka Lienertová ( lienertova@hostynska.cz) | III.B, 1/2 III.A | Čt 15:30 – 16:00

Kateřina Merrelová ( merrelova.katerina@hostynska.cz) | I.B, část III.D | Út 17:00 – 17:30

Zájmové vzdělávání – školní klub

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) vedoucí šk. klubu | Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě

Mgr. Lucie Černá Ph.D. ( cerna.lucie@hostynska.cz)  | Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě.

Komunitní centrum Kruh při ZŠ Hostýnská

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Školní sportovní klub ČASPV, AŠSK

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) | Út 16:30 – 17:30

Správní zaměstnanci školy:

Hospodář: Dana Kyznarová ( kyznarova@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 14:00)

Ekonom: Helena Pecharová ( pecharova@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 15:30)

Školník: Jaroslav Sejk

Pro lepší a jednodušší komunikaci můžete při meilování zaměstnancům školy využívat tzv. skupinové účty. Váš e-mail pak bude automaticky doručen na všechny příslušné adresy:

ucitel@hostynska.cz všichni zaměstnanci školy

vedeni@hostynska.cz ředitel školy, zást. ředitele

1stupen@hostynska.cz učitelé 1. stupně

2stupen@hostynska.cz učitelé 2. stupně vč. vedení

sekcehum@hostynska.cz učitelé humanitní sekce

sekcepr@hostynska.cz učitelé sekce přír. věd

sekcevych@hostynska.cz učitelé sekce výchov

sekcesd@hostynska.cz vychovatelé školní družiny