Učitelé

Učitelé2020-02-26T20:33:03+02:00

Vedení školy

Ředitel:

Mgr. Albert Hotový

hotovy@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Statutární zástupce ředitele:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Zástupce ředitele:

Mgr. Stanislav Kodet

kodet@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
kdykoliv po telefonické domluvě

Koordinátor škol. vzděl. programů:

Mgr. Štěpán Peterka

peterka@hostynska.cz

Metodik ICT:

Mgr. Jan Vesták

vestak@hostynska.cz

Konzultační hodiny:
St 15:00 -16:00

Koordinátor environmentální výchovy:

Ing. Martina Kubíčková

kubickova@hostynska.cz

Vedoucí sekcí

Bc. Jana Cholevová M.A.

I. stupeň 

cholevova.jana@hostynska.cz

Zuzana Řandová

II. stupeň

randova@hostynska.cz

RNDr. Jana Palečková

Přírodovědné předměty

paleckova@hostynska.cz

Mgr. Renata Heřmánková

Výchovy

hermankova@hostynska.cz

Slavomíra Jílková

Humanitní předměty

jilkova@hostynska.cz

Mgr. Iva Cholevová

Školní poradenské pracoviště

cholevova@hostynska.cz

Mgr. Ladislava Slancová

Asistenti

slancova@hostynska.cz

Světlana Kolomazníková

Školní družina

kolomaznikova@hostynska.cz

Bc. Václav Prokůpek, DiS

Školní klub

prokupek@hostynska.cz

Pedagogický sbor

Aprobace | třídnictví | konzult. hodiny (vždy po předběžné domluvě)

I. stupeň

Mgr. Jindřich Bláha ( blaha@hostynska.cz) | IV. B | St 15:30 – 16:30

Mgr. Iveta Černá ( cerna@hostynska.cz)  | IV. C | Kdykoliv po emailové domluvě

Mgr. Anna Hovorková hovorkova@hostynska.cz) | Čt 13:00 – 14:00

Marie Hrušková ( hruskova@hostynska.cz) | V. C | St 13:00 – 14:00

Mgr. Renáta Hylmarová hylmarova@hostynska.cz) | I. A | Út 12:00 – 13:00

Mgr. Iva Cholevová ( cholevova@hostynska.cz) | IV. A | Čt 13:00 – 14:00

Bc. Jana Cholevová M.A. ( cholevova.jana@hostynska.cz) | II. B | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Alena Landová ( landova.alena@hostynska.cz) | V. A |  Po 13:00 – 14:00

Jitka Lienertová ( lienertova@hostynska.cz) | II. C | Po 13:30 – 14:30

Mgr. Alena Mihulová ( mihulova@hostynska.cz) | II. A | Po 14:30 – 15:30

Mgr. Zuzana Papicová ( papicova@hostynska.cz) | I. B | Út 14:00 – 15:00

Mgr. Jana Sejková ( sejkova@hostynska.cz) | III. A | Po 15:00 – 16:00

Mgr. Irena Štefanová ( stefanova@hostynska.cz) | III. B | Út 14:00 – 15:00

Jiřina Štorková ( storkova@hostynska.cz) | III. C | St 14:00 – 15:00

Mgr. Helena Šustekovásustekova@hostynska.cz) | V. B | Po 11:55 – 12:40

II. stupeň

Mgr. Martina Bartošová ( bartosova.martina@hostynska.cz) M, Z | VI. B | Út 13:30 – 14:30

Mgr. Markéta Bezoušková ( bezouskova@hostynska.cz) Čj a l., Sv, D, Inf | VI. C | Čt 14:00 – 15:00

Mgr. Renata Heřmánková ( hermankova@hostynska.cz) Čj a l., D, Rj, Sv, SD | VII. B | St 14:00 – 15:00

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) M, F, Ev, Pč, Hv  | IX. A | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Šárka Loukotová ( loukotova@hostynska.cz) Hv, Aj, Tv | VI. A | Po 14:00 – 15:00

Zuzana Řandová ( randova@hostynska.cz) Aj, KAj, Sv, Hv | VII. A | St 14:00 – 15:00

Mgr. Erik Sičák ( sicak@hostynska.cz) M, LPř, Př, Pč, SM | VIII. A | St 13:00 – 14:00

Mgr. Peter Stolárik ( stolarik@hostynska.cz) TV, Z | VIII. B | Čt 13:40 – 14:40

Mgr. Jan Vesták ( vestak@hostynska.cz) Př, Ch, Inf, DiG | IX. B | Út 14:00 – 15:00

Netřídní učitelé

Ing. Dana Bartošová ( bartosova@hostynska.cz) M, F | netř. | Čt 13:00 – 14:00

Alexandra Čermáková ( cermakova@hostynska.cz) Pč, Vv | netř. | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Lucie Černá Ph.D. ( cerna.lucie@hostynska.cz)  Aj | netř. |Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě.

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) Tv | netř. | Út 16:45 – 17:45

Mgr. Veronika Gajdoš gajdos@hostynska.cz) Nj, Aj, Kon. Nj | netř. | St 13:00 – 14:00

PhDr. Jana Hanšpachová ( hanspachova@hostynska.cz) Aj | netř. | Po 14:00 – 15:00

Mgr. Albert Hotový ( hotovy@hostynska.cz) Tv | netř. | Kdykoliv po telefonické domluvě

Slavomíra Jílková ( jilkova@hostynska.cz) Čj a l., SUT, D, Vv | netř. | Čt 14:00 – 15:00

Mgr. Marie Kadlecová ( kadlecova@hostynska.cz) Vv, Pč | netř. | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Nikolaj Kirakosjan ( kirakosjan@hostynska.cz) Rj, Aj, KAj | netř. | Út 13:30 – 14:30

Mgr. Stanislav Kodet ( kodet@hostynska.cz) Čj a l., Sv, SH, Pč | netř. | Kdykoliv po telefonické domluvě

Světlana Kolomazníková ( kolomaznikova@hostynska.cz) Vv, Pč | netř. | Čt 16:00 – 16:30

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) Tv, Pč | netř. | Út 16:30 – 17:30

Tomáš Lukeš ( lukes@hostynska.cz) Tv | netř.| Po 14:00 – 15:00

Kateřina Merrelová ( merrelova@hostynska.cz) Vv | netř.| Pá 13:00 – 14:00

RNDr. Jana Palečková ( paleckova@hostynska.cz) Aj, F | netř. | St 13:30 – 14:30

Mgr. Štěpán Peterka ( peterka@hostynska.cz) Př, Pč, Inf | netř. | Út 8:00-10:00, St, Čt od 14:00 nebo po tel. domluvě

Viktoria – Elisabeth Reibenspiess ( reibenspiess@hostynska.cz) Vv | netř. | Čt 13:40 – 14:40

Bc. Lenka Seidlová ( seidlova@hostynska.cz) Čj, Pč, Sv, D | netř. | Út 12:00 – 13:00

Mgr. Martina Víchová ( vichova@hostynska.cz) Čj pro cizince  | netř. | Čt 13:00 – 14:00

Školní asistent

Tomáš Lukeš ( lukes@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Asistenti pedagoga

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | Čt 14:00 – 15:00

Alexandra Čermáková ( cermakova@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Zdeňka Danielová …….@hostynska.cz) |

Bc. Kamila Hnízdilová hnizdilova@hostynska.cz) | Čt 13:00 – 14:00

Mgr. Tereza Langová ( langova@hostynska.cz) | Po 12:00 – 13:00

Tomáš Lukeš ( lukes@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) | kdykoliv po předchozí domluvě

Mgr. Ladislava Slancová ( slancova@hostynska.cz) | Po 15:00 – 16:00

Mgr. Jana Šulcová ( sulcova@hostynska.cz) | Po 15:00 – 16:00

Zájmové vzdělávání – školní družina

Pavla Bársony ( barsony@hostynska.cz) | III.C, 1/2 III.A | St 16:00 – 17:00

Zdeňka Danielová ………@hostynska.cz) | III.B, III.C | Po 16:00 – 16:30

Petra Fajcová ( fajcova@hostynska.cz) | II.C, IV. třídy | Út 16:45 – 17:30

Mgr. Kateřina Fialková ( fialkova@hostynska.cz) | I.C, část II.B | Út 17:10 – 17:40

Bc. Kamila Hnízdilová ( hnizdilova@hostynska.cz) | III.B, 1/2 III.A | Po 15:00 – 16:30

Bc. Kateřina Holasová ( holasova@hostynska.cz) | I.B, část II.B | Po 17:00 – 17:30

Světlana Kolomazníková, vedoucí šk. družiny ( kolomaznikova@hostynska.cz) | II.A, IV. třídy | Čt 16:00 – 16:30

Kateřina Merrelová ( merrelova.katerina@hostynska.cz) | I.A, část II.B | Čt 17:00 – 17:30

Zájmové vzdělávání – školní klub

Bc. Václav Prokůpek, DiS. ( prokupek@hostynska.cz) vedoucí šk. klubu | Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě

Mgr. Lucie Černá Ph.D. ( cerna.lucie@hostynska.cz)  | Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě.

Komunitní centrum Kruh při ZŠ Hostýnská

Ing. Martina Kubíčková ( kubickova@hostynska.cz) | Po 14:00 – 15:00

Školní sportovní klub ČASPV, AŠSK

Mgr. Věra Lažánková ( lazankova@hostynska.cz) | Út 16:30 – 17:30

Správní zaměstnanci školy:

Hospodář: Helena Inger ( inger@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 14:00)

Ekonom: Helena Pecharová ( pecharova@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 15:30)

Ekonom: Ing. Lenka Radoměřská( radomerska@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 – 14:00)

Školník: Jaroslav Sejk

Pro lepší a jednodušší komunikaci můžete při meilování zaměstnancům školy využívat tzv. skupinové účty. Váš e-mail pak bude automaticky doručen na všechny příslušné adresy:

ucitel@hostynska.cz všichni zaměstnanci školy

vedeni@hostynska.cz ředitel školy, zást. ředitele

1stupen@hostynska.cz učitelé 1. stupně

2stupen@hostynska.cz učitelé 2. stupně vč. vedení

sekcehum@hostynska.cz učitelé humanitní sekce

sekcepr@hostynska.cz učitelé sekce přír. věd

sekcevych@hostynska.cz učitelé sekce výchov

sekcesd@hostynska.cz vychovatelé školní družiny

asistenti@hostynska.cz asistenti