Aktivity

Zájezd Anglie2024-03-08T12:56:06+02:00

Zájezd Anglie

Poznávací zájezdy do Velké Británie

Ve školním roce 2022/2023 jsme navázali na „předcovidové“ zájezdy do Velké Británie a rádi bychom v této tradici i nadále pokračovali. Cílem těchto zájezdů poznat zemi a její kulturu, vyzkoušet si komunikaci v anglickém jazyce a prostřednictvím ubytování v hostitelských rodinách se seznámit s reálným životem v cizí zemi.

Při organizaci těchto zájezdů spolupracujeme s cestovní kanceláří, která organizuje ubytování v rodinách přes britské agentury a poskytuje spolehlivého dopravce. Zájezdy vybíráme podle aktuální nabídky cestovních kanceláří a zájmu dětí.

Zájezd do Velké Británie je primárně určen pro žáky osmých ročníků, ale v případě menšího zájmu mohou být osloveni žáci ze sedmých a devátých ročníků.

Náplní poznávacího zájezdu je především seznámení s historií a kulturou Velké Británie, rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce a aplikování nabytých znalostí a dovedností.

Doprava, ubytování a strava

Ubytování probíhá v prověřených hostitelských rodinách, aby žáci co nejvíce poznali reálné prostředí a skutečný život. V době ubytování v rodině zajišťuje hostitelská rodina tři jídla – snídani, oběd ve formě balíčku a večeři. Vzhledem k tomu, že se cestuje přes noc a první i poslední dny absolvujeme bez rodin, je třeba myslet na to, aby žáci měli nějaké jídlo (popřípadě peníze) na tyto dny.

Program

Program vždy závisí na výběru konkrétního zájezdu. Ve školním roce 2022/2023 jsme vybrali zájezd do jižní Anglie. V letošním školním roce (2023/2024) jsme se rozhodli pro zájezd do Londýna s návštěvou studií Warner Bros, kde se natáčely filmy o Harrym Potterovi

Termín, cena

Termín těchto zájezdů směřujeme vždy do jarních měsíců (duben, květen), ale závisí vždy na kapacitě ubytování v rodinách ve vybrané lokalitě. Cena se odvíjí od typu vybraného zájezdu.

Zájezd do Londýna 2023/2024 – program:

  1. den: odjezd ve večerních hodinách, přejezd trajektem do Velké Británie
  2. den: příjezd do Londýna, plavba lodí z Greenwiche do centra Londýna, procházka historicky nejstarší částí Londýna kolem Tower of London
  3. den: návštěva filmových studií Warner Bros
  4. den:
  5. den: Buckingham Palace, Westminster, Trafalgar Square…, odjezd ve večerních hodinách
  6. den: příjezd v odpoledních hodinách