Nezařazené

28 01, 2021

Platba za zájmové vzdělávání (ŠD a ŠK)

2021-01-28T08:56:34+02:00

Vážení rodiče, platbu za druhé pololetí tohoto školního roku provádí pouze rodiče dětí 1. a 2. tříd. Úplata za ostatní zájmové vzdělávání (3. třídy ŠD a ŠK) je pozastavena do nástupu dětí do školy. Případné dluhy a přeplatky v platbách boudou řešeny po nástupu dětí. Vedení školy

Platba za zájmové vzdělávání (ŠD a ŠK)2021-01-28T08:56:34+02:00
5 11, 2020

Distanční výuka žáků se SVP a žáků cizinců

2020-11-06T17:50:05+02:00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v době distanční výuky ve spojení se speciálními pedagogy, ke kterým dochází i v době přímé výuky ve škole. V těchto hodinách probíhá např.: osvojování a upevňování probraného učiva, čtení s porozuměním, rozvoj komunikačních dovedností, morální podpora, aj. Podpora pedagogických pracovníků, pro žáky s odlišným mateřským jazykem, probíhá formou OnLine hodin [...]

Distanční výuka žáků se SVP a žáků cizinců2020-11-06T17:50:05+02:00
18 06, 2020

Prázdninový kurz češtiny pro cizince

2020-06-18T08:32:35+02:00

Od 17. do 21. 8. 2020 pořádáme prázdninový kurz češtiny pro cizince pro děti ze všech tříd i budoucí prvňáčky. Výuka bude probíhat od pondělí do pátku 3 hodiny denně. Kurz je pro přihlášené děti ZDARMA. Více informací na přiloženém letáku. Letní kurz českého jazyka pro cizince Летний курс чешского языка для иностранцев [...]

Prázdninový kurz češtiny pro cizince2020-06-18T08:32:35+02:00
13 03, 2020

Zadávání práce

2020-03-13T13:18:50+02:00

Vážení rodiče, vzhledem k některým nejasnostem ohledně zadávání samostatné práce žákům upřesňujeme některé kroky při zadání práce ve Škole OnLine. Základní oznámení, že nějaká práce byla zadána a kde ji dále najdou, objeví žáci ve svých denních rozvrzích vždy u jednotlivých hodin vyučovaného předmětu pod zkratkou „P“ v modrém kolečku – „poznámka k hodině“. Text [...]

Zadávání práce2020-03-13T13:18:50+02:00
12 02, 2020

Olympiáda v českém jazyce a dějepisu

2020-02-12T12:24:25+02:00

V českém jazyce získala letos žákyně devátého ročníku výborné umístění, osmou příčku z celkového počtu třiceti soutěžících. V olympijské soutěži dějepisu naši školu zastupovali rovněž deváťáci, jeden žák dosáhl umístění na sedmnáctém místě, druhý byl dvaadvacátý z necelé třicítky všech soutěžících. Účastníkům obou olympiád blahopřejeme a děkujeme.

Olympiáda v českém jazyce a dějepisu2020-02-12T12:24:25+02:00
10 12, 2019

Vánoce s tenisem 2019

2019-12-10T17:04:26+02:00

Dne 9. prosince 2019 proběhla akce „Vánoce s tenisem 2019“ pro 1. třídy ZŠ Hostýnská  (2. a 3. vyučovací hodina). Celkem se akce zúčastnilo 33 dětí. Pro děti z prvních tříd byly uspořádány tenisové soutěže. Na průběhu akce se podíleli trenéři TK Hostýnská Ing. Stanislav Pařízek, Nikola Pekárková, Pavla Voráčková, Jakub Beneš, Mgr. [...]

Vánoce s tenisem 20192019-12-10T17:04:26+02:00
8 05, 2018

Výuka v terénu

2018-05-08T15:25:24+02:00

V pondělí 30. 4.  a 7. 5. 2018 trávili sedmáci v přírodě. První naše kroky vedly do Obory Hvězda a následně i k památníku bitvy na Bíle hoře v roce 1620. Kromě příjemné procházky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací z historie bitvy, ale také Letohrádku a Obory Hvězda. O týden později jsme [...]

Výuka v terénu2018-05-08T15:25:24+02:00
17 04, 2018

Noc s Andersenem

2018-04-17T13:33:31+02:00

Již tradičně škola pořádá Noc s Andersenem. Nejinak tomu bylo i 23. 3. 2018. V 18.00 jsme slavnostně zahájili nocování a přítomné pozdravil pan Andersen. Pro účastníky bylo připraveno v duchu Rychlých šípů lovení bobříků, čtenářské kvízy a čtení s pohádkovou babičkou. Bobříky děti sbíraly s pejsky a kočičkami. Přibližně v polovině večerního programu jsme [...]

Noc s Andersenem2018-04-17T13:33:31+02:00
13 03, 2018

Velikonoční jarmark

2018-03-23T19:00:33+02:00

Kropenatá slepička snáší bílá vajíčka ... A víte, kde si koupit ta barevná? No přece na velikonočním jarmarku v Hostýnské 20. března od 15. - 17. hodin. Přijďte si prohlédnout a nakoupit kraslice, velikonoční dekorace a tradiční dobroty. Svěží jarní občerstvení Vám nabídnou děti v "ZAZEBARU" (ZAjíčkův ZEleninový BAR). Přijďte s námi oslavit [...]

Velikonoční jarmark2018-03-23T19:00:33+02:00