ZŠ Hostýnská

ZŠ Hostýnská2022-11-18T09:56:31+01:00

Informace pro případné přihlašující se do naší školy k základnímu vzdělávání

Vzhledem k tomu, že ve škole bylo dosaženo maximálního obsazení objektu osobami ve smyslu ČSN 73 0818, další případné přihlašující se, musíme odmítnout, neboť by tímto došlo k hrubému porušení podmínek požární bezpečnosti.

Vedení školy

Nepřehlédněte

Vážení rodiče, rádi bychom vás pozvali na náš tradiční VÁNOČNÍ JARMARK, který se uskuteční dne 7. 12. 2022 od 15 hodin. Těšíme se na vás.

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023.

Vážení rodiče, upozorňujeme vás na možnost přihlásit se do projektu MHMP, žádosti (třetí kolo a to na období od ledna do června 2023) v rámci projektu odevzdejte nejpozději do 16. 12. ve 12:00.

Освіта в Чеській Республіці – загальні інформації
Інформація для батьків з України

Pro žáky je na stránkách školy (dolní menu) k dispozici elektronická schránka důvěry s odkazem na stránky Projektu Nenech to být. Zde mohou zcela anonymně popsat situace, které je trápí. Problémy se mohou týkat kamarádských vztahů, obtíží s učením i dalších nekomfortních stavů.

Aktuality

Kalendář akcí

Po
05. 12.
Třídnická hodina 7.B
 07:20 
Dění ve třídě, organizace vánočních aktivit

Koncert: Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. 4.A, 4.B, 4.C.
 07:45 
Vzlet dětem. Cena: 100Kč/žák. Sraz v 7:45 před školou. Vhodné oblečení na kulturní akci.

Vánoce na zámku Loučeň
 08:00 
Výlet s vánoční dílničkou III.A, III.C

Út
06. 12.
Třídnická hodina 5.A
 07:30 
Proběhne ve třídě.

Hornický Mikuláš II. A, II. B
 09:15 
Návšteva Mikuláše v Mariánské štole. Cena: 300 Kč Odjezd po 1. vyučovací hodině. Teplé oblečení!

Čertovská párty
 13:00 
VII. oddělení ŠD

Konzultace pedagogů s vedením školy
 13:00 
setkání pro zájemce

Plavání 5. třídy
 13:00 
pro přihlášené žáky

Třídnická hodina 8.C
 14:05 
Třídnické záležitosti, chování o přestávkách, vzájemné vztahy, vánoční besídka

St
07. 12.
Gotika na vlastní kůži 8. A
 07:40 
v Muzeu české hudby

Aeroškola - animační dílna
 08:00 
Druhy a způsoby animace

Preventivní program - Zdraví a rizikové chování (IV. B)
 08:00 
Lektoři Proxima Sociale - hrazeno z dotace MHMP Praha

Preventivní program - Zdraví a rizikové chování (IV. A)
 10:00 
Lektoři Proxima Sociale - hrazeno z dotace MHMP Praha

Sekce školního poradenského pracoviště
 14:00 
Ve sborovně školy.

Přednáška nejen pro zákonné zástupce žáků s odlišným mateřským jazykem
 14:30 
Přednáška se uskuteční 7.12. ve třídě V.C v prvním patře naší školy. Přednáška bude zaměřena především na rady a tipy pro zákonné zástupce dětí s odlišným mateřským jazykem, dveře však budou otevřeny pro všechny zájemce.

Digitální kompetence prakticky
 15:00 
Streemovaná debata s odborníky k začleňování digitálních kompetencí do výuky, NPI

Vánoční jarmark
 15:00 
organizuje paní učitelka Landová, Merrelová a Kolomazníková součástí je Vánoční sbírka na Elijaha

Čt
08. 12.
Preventivní program Policie ČR (V. A)
 08:55 
Osobní bezpečnost, mezilidské vztahy, sociální sítě

Preventivní program Policie ČR (V. B)
 08:55 
Osobní bezpečnost, mezilidské vztahy, sociální sítě

Preventivní program Policie ČR (V. C)
 08:55 
Osobní bezpečnost, mezilidské vztahy, sociální sítě

Posezení "u kávy"
 14:00 
Neformální setkání pracovníků ŠPP s učiteli nad aktuálními problémy, pokračování tradice z loňska, koná se v liché čtvrtky od 14 do 15 hod.

Po
12. 12.
Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků
 08:00 
lektor Mgr. Michal Žmolík - metodik prevence PPP Praha 10 ZŠ U Vršovického nádraží, 9.00 - 14.30

Preventivní program - Zdraví a rizikové chování (IV. C)
 08:00 
Lektoři Proxima Sociale - hrazeno z dotace MHMP Praha

Vánoce s tenisem
 08:55 
1.třídy 2.+ 3. vyučovací hodina a 2. a vyšší třídy 4.+5.

Muzikoterapie IX. C
 09:30 
České muzeum hudby

Preventivní program - Stres a emoce (V. B)
 10:00 
Lektoři Proxima Sociale - hrazeno z dotace MHMP Praha

Schůzka pro rodiče žáků k rozmisťování na střední školy a víceletá gymnázia
 18:00 
organizuje p. zást. S. Kodet informace k přijímacímu řízení, důležité termíny, přihlášky na SŠ, ... ve školní jídelně

St
14. 12.
KK ve florbale dívky 6.-7.ročník
 07:00 
Stadion mládeže Kotlářka, Praha 6

Muzikoterapie IX. A
 08:00 
Muzeum české hudby

Projekce filmu "Planeta Česko"
 08:00 
Projekce filmu "Planeta Česko" a následná beseda s autory filmu. Sraz nejpozději 7:55 před budovou školy, vstupné 80 Kč. Místo konání: kino Aero.

Ne
18. 12.
Po
19. 12.