ZŠ Hostýnská

ZŠ Hostýnská2023-11-30T12:00:59+01:00

Vzhledem k tomu, že ve škole bylo dosaženo maximálního obsazení objektu osobami ve smyslu ČSN 73 0818, další případné přihlašující se, musíme odmítnout, neboť by tímto došlo k hrubému porušení podmínek požární bezpečnosti.

Nepřehlédněte

Pozvánka na FÓRUM MLADÝCH PRAHY 10, které proběhne 12. 12. 2023 v Kulturním centru Vzlet.

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024.

Vážení rodiče, upozorňujeme vás na možnost přihlásit se do projektu MHMP. Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí.

Pro žáky je na stránkách školy (dolní menu) k dispozici elektronická schránka důvěry s odkazem na stránky Projektu Nenech to být. Zde mohou zcela anonymně popsat situace, které je trápí. Problémy se mohou týkat kamarádských vztahů, obtíží s učením i dalších nekomfortních stavů.

Aktuality

Kalendář akcí


08. 12.
Příběh kapky I.D- PŘESUNUTO NA LEDEN Z DŮVODU NEMOCI LEKTORŮ
 08:00 
Program EVVO Příběh kapky Jarmilky, agentura H2Ospodař!, cena 110Kč/žák.

Příběh kapky I.C
 10:00 
Program EVVO Příběh kapky Jarmilky, agentura H2Ospodař!, cena 110Kč/žák.

Po
11. 12.
Depistáž 2. C
 08:00 
Podchycení rozvoje specifických poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...).

Úžlabinská informatika 2023 - finální část
 08:55 
Účast na finální části Úžlabinská informatika 2023. Finální část se koná v SPŠEaG V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10 od 9h do 13:30.

Depistáž 2. B
 11:00 
Podchycení rozvoje specifických poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...).

Třídnická hodina IX.A
 14:00 
třídnické práce

Chemický elixír - školení Pasco
 16:00 

Schůzka pro rodiče k rozmisťování na SŠ a víceletá gymnázia
 18:00 
proběhne ve školní jídelně

Út
12. 12.
Fórum mladých Prahy 10 v KD Vzlet
 07:40 
Zapojení dětí a mládeže do rozvoje města. Účastníci budou diskutovat u moderovaných kulatých stolů nad tématy jako je zeleň, doprava, sport, nebo kultura.

Depistáž 2. D
 08:00 
Podchycení rozvoje specifických poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...).

Depistáž 2. A
 08:55 
Podchycení rozvoje specifických poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...).

Školení pro zástupce školy
 10:00 
Seminaria - školení probíhá online Komplexní průvodce školským právem, povinnou dokumentací a finančním řízením školy

Posezení u kávy
 14:00 
Neformální setkání pracovníků ŠPP, učitelů a vedení školy

St
13. 12.
Vánoce s tenisem
 08:55 
1. třídy 2 a 3 vyučovací hodina 2. třídy a všechny další 4 a 5 vyučovací hodina

3D SCAN - výtvarný workshop v Kunsthalle Praha (8. A) - přesunuto z 22/11
 10:00 
Vytvoření digitálních objektů, které umístíme do instalace výstavy.

Depistáž 2. C
 10:00 
Podchycení rozvoje specifických poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...).

Kulturní rozmanitost Austrálie a Oceánie, 7.C
 10:00 
Víte, kde se rozkládá Oceánie, kdo jsou to Austrálci a jak vypadají prasečí peníze? To a mnohé další se dozvíte v rámci lektorovaného programu. Žáci se seznámí s rozmanitými kulturami Austrálie a Oceánie. Jednotlivá zastavení na výstavě jim představí zají

Nácvik koled
 14:00 
pro všechny učitelky a učitele.

Schůzka humanitní sekce
 14:20 
8.B

Vánoční jarmark
 15:00 

Třídní schůzka VI.C
 17:15 
Setkání třídního učitele, rodičů i žáků VI. C s možností diskuze o třídnických záležitostech

Čt
14. 12.
Exkurze do Terezína pro 9.ročníky
 07:45 
Nejen prohlídka pevnosti, ale také města, tajné modlitebny a půdy s nejnovějšími objevy.

Cesta vody 4.A
 08:00 
Program EVVO Cesta vody, agentura H2Ospodař!, cena 110Kč/žák.

Jak se slavily Vánoce ve staré Praze, III.C
 08:00 
- adventní vycházka po Praze s průvodcem - cena 90 KČ / žáka - teplé oblečení

Národní muzeum - O Věstonické Venuši a jiných krásách paleolitu
 08:00 
lektorovaný program pro 15 dětí ze ŠK, 60 Kč/dítě, sraz v 7.50 před hlavním vchodem školy, návrat do 11.45 ke škole.

Depistáž 2. D
 08:55 
Podchycení rozvoje specifických poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...).

Příběh kapky 2.B
 10:00 
Program EVVO Příběh kapky Jarmilky, agentura H2Ospodař!, cena 110Kč/žák.


15. 12.
Bruslení I. C a I. D
 08:55 
Lekce bruslení s instruktory v ICERINK aréně. Cena 180,- Kč, půjčení bruslí 60,- Kč. S sebou: brusle, helma, rukavice, čepici na cestu, sportovní oblečení, svačina a pití.

Vyhodnocení depistáží 2. ročníky
 09:30 
Shrnutí pozorování.

Po
18. 12.
Zpívání u vánočního stromečku.
 07:00 
V pondelí, 18.12.2023, v rámci ŠD proběhne zpívání u vánočního stromečku za účasti dětského sboru: Já písnička. Všichni srdečně zvaní.

Vánoční dílny na Třebešíně
 08:55 
Možnosti si sbrousit a okrášlit vlastní přinesenou skelničku

Konzultace s PPP
 13:00 

Út
19. 12.
Sekce školního poradenského pracoviště - v ŠPP
 13:00 
Informace na stránkách školy, výsledky depistáží, konzultace s PPP, posezení u kávy...

St
20. 12.
Exkurze Dresden - Zwinger, památky, vánoční trhy - třídy VIII.A, IX.A
 08:00 
návštěva galerie, prohlídka starého města spojená s návštěvou vánočních trhů, cena 860 Kč

Muzikálové představení "Jeden den u Dvořáků" v Hudebním divadle Karlín pro žáky všech 7. tříd a žáky 6.C.
 08:00 

Vánoční Praha - vycházka pro V. A
 08:00 

2. A - prohlídka ND
 08:55 

Bruslení 4. B a 5. C
 08:55 
Lekce bruslení s instruktory v ICERINK aréně. Cena 180,- Kč, půjčení bruslí 60,- Kč. S sebou: brusle, helma, rukavice, sportovní oblečení, svačina a pití.

Výkaz R-44
 13:00 

Čt
21. 12.
Předvánoční posezení s cukrovím, procházka po historickém centru Prahy.
 08:00 
Sejdeme se v naší třídě, zazpíváme si koledy, předáme si dárky a ochutnáme cukroví. Poté se vydáme do centra Prahy. Konec akce bude opět ve škole.

Vánoční sportování pro 1.stupeň
 08:00 

Zkrácené vyučování
 08:00 
Třídní učitelé zůstávají ve třídách, vyučování zkráceno na 4. vyučovací hodiny (do 11:45)

Zpívání koled
 12:00 
učitelé