Organizace výuky od 8. 3. 2021

Organizace výuky od 8. 3. 2021

Vážení rodiče, od 1. března 2021 jsou rozhodnutím vlády opět uzavřené všechny školy. Na distanční výuku od 8. března 2021 budou přecházet i první a druhé třídy. Pro 3. – 9. ročníky se pro tuto chvíli nic nemění. Je zpracován nový rozvrh distanční on-line výuky (zapracované drobné úpravy k 8. 3. 2021). Rozvrh je opět sestaven tak, aby na prvním stupni (do čtvrtých ročníků) mezi hodinami byly přestávky. Na druhém stupni, aby nebyly více než tři on-line hodiny následující hned za sebou. Umožnili jsme také, aby se především nižší třídy mohly pro on-line hodiny rozdělit na skupiny pro lepší efektivitu distanční výuky. Také došlo k doplnění dobrovolných konzultačních hodin pro žáky, které mohou probíhat i odpoledne. Do rozvrhu jsou taktéž doplněny třídnické hodiny a to od 3. ročníků, 1. a 2. třídy budou třídnické věci řešit téměř při všech on-line hodinách.

On-line distanční výuka je ze zákona povinná, je nutné se připojovat a učitelé vedou docházku žáků, pokud dochází k problémům s připojením se do hodin, je třeba neprodleně kontaktovat třídní učitele/učitelky. Délka jedné vyučovací hodiny na druhém stupni je 45 minut. Na prvním stupni může být hodina kratší dle uvážení vyučujících. Kromě toho platí stále stejná pravidla, že hlavním informačním kanálem pro zadávání učiva je Škole OnLine a MS Teams slouží pro on-line hodiny.

Jsou stále stejná pravidla pro zadávání učiva přes Školu OnLine, zde u každé hodiny naleznete informace k výuce. Vlastní on-line hodiny budou stále probíhat přes platformu Teams. Upozorňujeme, že se v mimořádných situacích může stát, že při nemoci vyučujícího se on-line hodiny neskuteční. Stále nabízíme možnost zapůjčení ICT techniku ze školy (tablet nebo stolní PC), pokud by někdo z žáků potřeboval, kontaktujte prosím třídní učitele.

Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou pondělí, středa, pátek – od 8:00 do 13:00, v těchto hodinách je možno vyzvedávat a odevzdávat učivo a věci dětí a vyřizovat různé záležitosti. Vstup do budovy je pouze zadním vchodem ze hřiště u zvonků do kanceláří školy.

Stravovaní

Odebírání obědů pro žáky v distanční výuce bude od 8. března 2021 možné. Výdej bude probíhat přes výdejní okýnko okénko, které je umístěno v zadní části budovy ZŠ. Čas výdeje: od 11.30 do 13.00. Výdej do jednorázového menu boxu. Více informací ke stravovaní.

2021-03-08T19:02:12+02:00