Informace k distanční výuce

Informace k distanční výuce

Z důvodu současné, stále ještě mimořádné situace, ZŠ Hostýnská přikročila již na jaře ke kroku, kdy všem žákům školy byla nabídnuta možnost nainstalovat si Microsoft 365 do svého soukromého PC, tabletu nebo mobilu, a to zdarma. Microsoft 365 jsou nejnovější Office, tj. sada kancelářských programů obsahující Word, Excel, Powerpoint, Outlook a spoustu dalších aplikací. Na rozdíl od starších Office, které asi máte doma, dokážou tyto Office 365 pracovat i pouze přes webové rozhraní, nejlépe v prohlížeči Google Chrome, pokud byste je nechtěli instalovat.

ZŠ Hostýnská je nabízí všem žákům školy zdarma po dobu jejich studia na naší škole. Instalovat je můžete na jakýkoliv počet různých zařízení, takže i na vaše tablety, mobily, další notebooky a počítače v rodině.

Pod vaším účtem, který si nastavíte, se budete moci přihlásit ke svým dokumentům a pracovat v aplikacích z jakéhokoliv počítače na světě. Buď pomocí webového rozhraní, pokud na počítači Microsoft 365 nebudou nainstalovány, nebo v rámci jakékoliv lokální instalace pouhou změnou uživatele. I v učebnách informatiky ve škole takto můžete fungovat na „svých“ Office. Včetně téměř neomezeného cloudu.

Součástí je také aplikace Teams, kterou škola využívá pro komunikaci a společnou práci nejen v době distančního vzdělávání. Kdo máte kameru na PC, NTB, tabletu nebo mobilním telefonu, případně kdo máte alespoň mikrofon na sluchátkách, můžete se setkávat s vyučujícími i spolužáky na chatech a na online hodinách (videokonferencích). Dále aplikace umožňuje promítat „tabule“, prezentace apod. a vysvětlovat je. Přes Teams se může komunikovat navzájem v rámci předmětů, vybírat práce nebo vám může učitel nasdílet obrazovku. Je toho opravdu hodně. Můžete i komunikovat mezi sebou, dělat si vlastní videochaty s kamarády apod. Stěžejní v Microsoft 365 ale samozřejmě zůstávají základní aplikace pro tvorbu textu, práci s tabulkami, prezentacemi, emailem apod., (Word, Excel, PowerPoint atd.), které při studiu mnohokrát i v budoucnu využijete. Abyste byli in, bude potřeba vše nainstalovat. Nebo si aspoň nastavit účet, pokud chcete mít Microsoft 365 jen přes web a necháte si instalaci svých starých Office i nadále. Se vším, zejména vám mladším, určitě mohou pomoci rodiče.

V případě vyhlášení distanční výuky bude Teams nedílnou součástí komunikace mezi učiteli a žáky, zejména pro účel on-line hodin dle zveřejněného rozvrhu (bude zveřejněn do konce září). Počítáme s minimální časovou dotací online hodin (obecná pravidla):

  • 1. – 3. ročníky – 5 hodin týdně s paní učitelkou třídní (Čj, M, Prv), z toho dvě hodiny s polovinou třídy, jedna hodina Aj (1. a 2. ročníky), dvě hodiny týdně Aj 3. ročníky,
  • 4. – 5. ročníky – 3 hodiny Čj, 2 hodiny M, 2 hodiny Aj, 1 hodina Vl, 1 hodina Pří,
  • 6. – 7. ročníky – 2 hodiny Čj a l., 2 hodiny M, 2 hodiny Aj, po jedné hodině F, Z, Př, D, Sv, dle možností volitelné předměty (Kon. Aj, PPř, Ev),
  • 8. – 9. ročníky – 2 hodiny Čj a l., 2 hodiny M, 2 hodiny Aj, 2 hodiny druhý cizí jazyk, po jedné hodině F, Z, Př, D, Sv, Ch, Inf, dle možností volitelné předměty (SD, Kon. Aj, SUT, SM, DiG).

Případné kolize v rozvrhu mezi sourozenci, nemožnost připojit se v dané době do on-line hodin budeme řešit následně a individuálně. Samozřejmě počítáme s tím, že základní informace o učivu budou i nadále zadávány přes Školu OnLine, základní oznámení, že nějaká práce byla zadána a kde ji žáci dále najdou, objeví ve svých denních rozvrzích vždy u jednotlivých hodin vyučovaného předmětu pod zkratkou „I“ v modrém kolečku – „informace k výuce“. Text tohoto oznámení je poté může dále nasměrovat do podsložky „Výuka“ – „výukové zdroje“, nebo „domácí úkoly“, případně do Teams, kde budou již konkrétní úkoly podrobně zadány a vysvětleny.

Prosíme rodiče o pomoc při instalaci a přihlášení žáků k jednotlivým účtům. Pokud právě nemáte notebooky či tablety, doporučujeme naistalovat Teams i do mobilních telefonů, žáci se tak budou moci připojit do případných on-line hodin. Není třeba mít za každou cenu notebook nebo stolní počítač.

Pokud se vyskytnou problémy s instalací nebo došlo ke ztrátě hesel, obraťte se, prosím, na třídní učitele. Pokud budou obtíže při instalaci větší, můžete kontaktovat školního metodika ICT (vestak@hostynska.cz) nebo na pana učitele Lukeše (lukes@hostynska.cz).

Návod na instalaci MS Office 365

2020-10-11T18:13:49+01:00