Případné změny v distanční výuce při nemoci vyučujících

Případné změny v distanční výuce při nemoci vyučujících

Vážení rodiče, přes veškerá protiepidemická opatření včetně toho, že od 3. po 9. třídy stále probíhá výuka distančním způsobem (podle rozvrhu distanční výuky), nevyhýbají se potíže ani našim kolegům. V tuto chvíli máme několik kolegů z distanční výuky v karanténě a někteří jsou i nemocní. Může se tedy stát, že i v distanční výuce bude docházet k tomu, že učitelé budou podle svého aktuálního zdravotního stavu upravovat výuku, a to od obvyklého připojování do on-line hodin k pouhému zadávání práce do Školy OnLine. K tomu by mohlo docházet pouze mimořádně. Suplování distanční výuky v tuto chvíli je velmi problematické. O těchto případných změnách budou učitelé informovat žáky. Děkujeme vám, rodičům, že současnou situaci chápete a doufáme, že současných potíží bude co nejméně. Vedení školy.

2021-02-18T11:05:40+01:00