Případné změny v distanční výuce při nemoci vyučujících

Případné změny v distanční výuce při nemoci vyučujících

Vážení rodiče, přes veškerá protiepidemická opatření včetně toho, že probíhá výuka distančním způsobem (podle rozvrhu distanční výuky), nevyhýbají se potíže ani našim kolegům. V tuto chvíli máme několik kolegů z distanční výuky v karanténě a někteří jsou i nemocní. Může se tedy stát, že i v distanční výuce bude docházet k tomu, že učitelé budou podle svého aktuálního zdravotního stavu upravovat výuku, a to od obvyklého připojování do on-line hodin k pouhému zadávání práce do Školy OnLine. K tomu by mohlo docházet pouze mimořádně. Suplování distanční výuky v tuto chvíli je velmi problematické. O těchto případných změnách budou učitelé informovat žáky. Děkujeme vám, rodičům, že současnou situaci chápete a doufáme, že současných potíží bude co nejméně. Vedení školy.

Původní stránka z 18. února aktualizována 5. března o aktuální rozvrh.

2021-03-08T19:02:42+02:00