Vyjasnění současné nelehké situace

Vyjasnění současné nelehké situace

Důrazně se ohrazujeme proti mínění a názorům některých naprosto neinformovaných rodičů, kteří bohužel neprávem šíří kolem sebe záměrně zlo a nepravdivé informace ohledně činnosti naší školy v době koronavirové krize.

Situace se přiostřila zejména v těchto dnech v souvislosti s podáváním přihlášek žáků 1. stupně k nástupu na prezenční formu výuky dne 25. 5. Školou byl ve výrazném časovém předstihu pevně stanoven a na našich webových stránkách zveřejněn termín a čas, do kdy a jak mají být přihlášky podány. Někteří rodiče totiž z nejrůznějších důvodů nestihli své děti přihlásit včas (důvody nepodání jsou například víkend trávený na chalupě bez možnosti připojení na internet nebo snad záměrným utajením přihlášek na webových stránkách školy atd.), svou chybu vůbec neuznali, a naopak nepříjemnými a útočnými maily se dožadovali dodatečného přihlášení svého dítěte. Následně vyjádřili často nevybíravým způsobem svůj podiv nad tím, že dodatečné zařazení žáka do již připravených skupin je neřešitelné především z personálních, organizačních a prostorových důvodů, přestože o průběžné přípravě a organizaci plánovaného vstupu žáků do školy nevědí vůbec nic. Velmi nás to mrzí. Dodatečné přihlášení opravdu není možné a je jedno, jestli jde o jednoho nebo dva žáky, jestli je nebo není někde nějaká kapacita. Jde o to, že zajištění hladkého, a zejména z hygienického hlediska bezpečného vstupu žáků do školy na ni klade určité nároky, které musí splnit a postupným přihlášením žáků a postupným vznikáním či zanikáním skupin by to nebylo pro řádně přihlášené žáky možné. Prosíme rodiče o pochopení, že dodatečné přihlášení Vašich dětí k prezenční formě není možné, nejedná se o výmysl nebo zlovůli školy, ale nutnost, bez které by nebylo možné školu řádně a bezpečně otevřít.

Věřte, že pro nás není vůbec jednoduché co nejrychleji reagovat na neustále se měnící situaci a různé pokyny „shora“. Přesto se snažíme průběžně aktualizovat webové stránky školy a Vám všem podávat co nejnovější informace. Aktuálně například řešíme po dalších nových informacích postupné stravování skupin dětí ve školní jídelně a činíme poslední úpravy v rozvrzích skupin, organizaci výuky a provozu školy od 25. 5. O to víc nás mrzí, že někteří rodiče se snaží alibisticky zahladit své zásadní chyby, „kopat“ kolem sebe a své pochybení „omlouvat“ např. slovy: „…vy v té škole stejně tři měsíce nic neděláte“, …učitelé děti vůbec neučí“, …nedostáváme žádné informace“,…škola šikanuje žáky zvláštními hygienickými požadavky“ , … na webových stránkách nejsou aktuální informace“, … paní učitelka třídní mi záměrně přihlášku zatajila“, … škola dělá všechno proto, aby se nemusela otevírat a učitelé mohli mít volno“ a podobnými nepravdivými výroky, případně se ohánějí zmatečnými dezinformacemi z televize. Naopak, máme zjištěno, že v rámci distanční výuky a předáváním informací rodičům například i přes webové stránky patříme mezi školy, nejen v rámci obvodu, které tuto oblast nepodceňují. Určitě je co zlepšovat, také se stále učíme a rozumnou zpětnou vazbu nejen od rodičů vnímáme. V poslední době v mnoha třídách probíhají třídní schůzky přes videokonference, rozšiřujeme postupně nabídku dalších online hodin, probíhají virtuální školní kluby, intenzivně se snažíme pomoci žákům cizincům a to i přes online prostředí. Kolegové využívají různé další nové platformy, neustále se něco učíme a posouváme dál. Děkujeme i těm rodičům, a opravdu jich není málo, kteří se na naše kolegy, ale i na nás obracejí s poděkováním za naši práci, moc si Vašich slov vážíme.

Pokud se týká nejaktuálnějších informací, rádi bychom zítra (20. 5.) uveřejnili na webu školy manuál a rozvrhy vyučovacích hodin, odpoledního hlídání a stravování.

Vážení rodiče, plně chápeme, že v současné neobvyklé době to nemá jednoduché nikdo z nás, ani Vy, ani my, tak se všichni pojďme snažit porozumět si a spolupracovat, pomůže to Vám i nám. Do konce školního roku nám zbývá již pár týdnů, bylo by velmi dobré ho dokončit, alespoň v rámci možností, s grácií.

Vedení školy, ZŠ Hostýnská

2020-05-19T17:39:26+02:00