Ukončení úspěšné sbírky knih do dětských domovů

Ukončení úspěšné sbírky knih do dětských domovů

Sbírka skončila na konci března. Vybralo se krásných a zajímavých

57 knih.

Byly odvezeny na dvě místa:

do DD Dubenec

do azylového domu Sedlčany, kde udělaly radost.

Do každé knížky jsem ještě vložila barevnou laminovanou záložku, kterou jsme s mojí mamkou vytvořily.

Děkuji Všem, kteří přispěli nějakou knížkou, a udělali tak dětem radost.

Děkuji také panu učiteli Vestákovi a panu zástupci Kodetovi za pomoc s rozesláním a zviditelněním sbírky.

Tereza Konečná 8.B

2021-05-26T13:03:51+02:00