Školní družina a školní klub – aktuální informace

Školní družina a školní klub – aktuální informace

Vážení rodiče,

dovolte mi v následujícím textu shrnout několik informacích důležitých zejména pro rodiče dětí přihlášených do školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) v roce 2019/2020, a také pro ty, kteří se chystají své děti do ŠD nebo ŠK přihlásit ve školním roce 2020/2021.

Vrácení platby za školní družinu a školní klub za část druhého pololetí roku 2019/2020

Vzhledem k tomu, že z důvodu epidemiologické situace, nebylo dětem umožněno navštěvovat ŠK a ŠD podstatnou část druhého pololetí, bude škola vracet část platby, která odpovídá 3,5 měsíce. Rodičům jejichž dítě navštěvuje ŠK bude tedy vráceno 700 CZK. Vratka za ŠD pak činí 1400 CZK.

Má-li rodič zájem o vrácení peněz na účet, je nezbytné, aby do 29. 5. 2020 napsal e-mail vychovateli svého dítěte (pro ŠK pište prosím na prokupek@hostynska.cz), ve kterém uvede číslo účtu, na který si přeje částku vrátit. Odesílání plateb bude probíhat v měsíci červnu.

V případě, že rodič neprojeví zájem o vrácení peněz na účet, bude škola předpokládat, že si přeje převést zmíněnou částku do příštího školního roku a částečně tak uhradit ŠD/ŠK ve školním roce 2020/2021.

V rámci školní družiny je možné část této částky použít na úhradu letní školní družiny v termínu 13. 7. – 24. 7. 2020. Pro více informací kontaktujte vedoucí vychovatelku na kolomaznikova@hostynska.cz.

Přihlášky do školní družiny a školního klubu pro školní rok 2020/2021

Pokud máte zájem přihlásit svoje dítě do ŠD (1. – 3. třída) nebo ŠK (4. – 9. třída) vytiskněte si prosím přihlášku (pro školní klub/pro školní družinu) z webu školy (ŠD/ŠK – dokumenty a formuláře), podepište ji a naskenujte (lze i vyfotit mobilním telefonem). Sken přihlášky do ŠD posílejte prosím na adresu inger@hostynska.cz (přihlašujete-li žáka 1. třídy pak využijte kolomaznikova@hostynska.cz). Pokud žák chodí do školy pošlete originál vychovatelce ŠD.  Sken přihlášky do ŠK posílejte prosím na prokupek@hostynska.cz. Originál přihlášky prosím uschovejte a na začátku školního roku 2020/2021 pošlete po svém dítěti vychovatelům ŠD/ŠK. Také se prosím seznamte s Vnitřním řádem školní družiny a Vnitřním řádem školního klubu. Tištěnou přihlášku si lze vyzvednout v kanceláři školy. Kancelář školy je otevřena v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 12:00. Přihlášky lze podávat do 12. 6. 2020.

Pokyny pro vyplnění přihlášky do ŠD

vytiskněte maximálně na dvou listech

vyplňte všechny údaje v horní části (třída, adresa, kontakty)

nevyplňujte tabulku s odchody, bude doplněna na začátku školního roku

nezapomeňte na dva podpisy s datem

2020-05-27T14:18:04+02:00