Rozvrh distanční výuky od 19. 10.

Rozvrh distanční výuky od 19. 10.

Vážení rodiče, připravili jsme Rozvrh hodin distanční výuky platný od pondělí 19. 10. 2020 pro všechny třídy školy.

Je sestaven tak, aby na prvním stupni na on-line vyučovací hodinu s učitelem nenavazovala předchozí ani následující hodina a na druhém stupni, aby nebyly více než tři on-line hodiny následující hned za sebou. Umožnili jsme také, aby především nižší třídy se mohly pro on-line hodiny rozdělit na skupiny pro lepší efektivitu distanční výuky. Na on-line distanční výuku je nutné dle zákona se připojovat a učitelé vedou docházku žáků, pokud dochází k problémům s připojením se do hodin, je třeba neprodleně kontaktovat třídní učitele/učitelky. Délka jedné vyučovací hodiny na druhém stupni je 45 minut, na prvním stupni může být hodina kratší dle uvážení vyučujících.

V rozvrhu platném od 19. 10. pro druhý stupeň najdete již více vyučovacích hodin přes Teams než v rozvrhu platném do pátku 16. 10., který byl původně plánovaný pro střídavou výuku, kde byl počet vyučovacích hodin omezen na hlavní předměty. Tím jsme se řídili záměrně až do 16. 10. především proto, aby si žáci opět pozvolna zvykli na distanční výuku a neměli toho najednou mnoho. Chtěli bychom touto cestou požádat rodiče o schovívavost, obrátili se na nás rodiče se stížností, že se učitel nepřipojil na plánovanou výuku nebo že se vyučující po třiceti minutách náhle odpojil. Prosím rodiče a žáky o trpělivost, i učiteli se může stát, že přestane fungovat PC nebo selže připojení k internetu. Dokonce máme informace od jiných škol z různých míst republiky, že včera měl MS Teams větší problémy s připojením a pravděpodobně došlo k přetížení. Dnes již žádné velké obtíže nenastávaly.

K navýšení hodin distanční výuky došlo na základě vyhodnocení anonymních dotazníků od rodičů z června 2020. V řadě tříd nižších stupňů došlo i k dělení tříd na menší skupinky. Distanční výuka bude zadávána stále stejným způsobem a dle stejných pravidel.

Provoz školy – úřední hodiny – pondělí, středa, pátek – 7:45 – 12:00, v těchto hodinách je možno vyzvedávat a odevzdávat učivo a věci dětí a vyřizovat různé záležitosti. Vstup do budovy pouze zadním vchodem ze hřiště u zvonků do kanceláří školy.

2020-10-15T17:09:46+01:00