Organizace výuky v prvním týdnu školy

Organizace výuky v prvním týdnu školy

Školní rok začíná v úterý 1. září 2020, první den je výuka pro žáky 2. – 9. ročníku zkrácena na jednu vyučovací hodinu (8:00 – 8:45). Pro prvňáčky začíná škola v 8:30 setkáním s vedením školy a třídními učitelkami ve vestibulu školy. Předpokládaný konec je v 9:30. V první den školy bude již k dispozici školní družina i školní klub pro přihlášené žáky.

Žáci nemusí mít při vstupu do školy prohlášení o bezinfekčnosti.

Podrobné organizační informace pro rodiče prvňáků naleznete na této stránce: Informace pro budoucí prvňáky

Výuka v dalších dnech se bude řídit tímto režimem:

Od středy do pátku bude začínat výuka všem ročníkům v 8:00. Konec vyučování bude pro jednotlivé ročníky upraven. Bude tím regulován vstup žáků do školní jídelny:

2. a 3. ročníky konec vyučování 11:25

4. ročníky konec vyučování 11:20

5. ročníky konec vyučování 11:30

6. ročníky konec vyučování 12:00

7. ročníky konec vyučování 12:10

8. a 9. ročníky konec vyučování 12:20

Tyto první dny školy budou věnovány hlavně adaptaci žáků na školu, přesto již bude začínat první výuka zaměřená na opakování, ale zatím bez pevného rozvrhu, a to zejména na prvním stupni. Během těchto dnů bude probíhat vrácení/rozdání učebnic, kontrola šatních skříněk a budou probíhat další třídnické práce.

Předpokládáme, že od pondělí 7. září začne výuka na škole dle rozvrhu.

Další provozní informace k mimořádným hygienickým opatřením ve škole budou zveřejněny v pondělí.

2020-08-29T22:10:36+02:00