Informace pro budoucí prvňáky

Informace pro budoucí prvňáky

Organizační informace pro první dny školy

Zveřejněno 29. 8. 2020:

 • Pro prvňáčky začíná škola 1. září v 8:30 setkáním s vedením školy a třídními učitelkami ve vestibulu školy. Předpokládaný konec je v 9:30.
 • Pouze jeden rodič (zákonný zástupce) prvňáčků bude moci vstoupit do budovy školy, rouška je pro rodiče povinná, další dny bude rodičům omezen vstup do školy, harmonogram bude domluven na třídní schůzce prvních ročníků 1. září s třídní paní učitelkou.
 • V první den školy bude již k dispozici školní družina i školní klub pro přihlášené žáky.
 • Žáci se nebudou prokazovat dokladem o bezinfekčnosti při vstupu do školy.
 • Vstup cizím osobám do školy je omezen, všechny návštěvy mají po dobu návštěvy ve škole roušku zakrývající nos a ústa a po vstupu si dezinfikují ruce.
 • O povinnosti nosit roušky ve společných prostorách školy pro zaměstnance školy a žáky bude rozhodnuto v pondělí 31. 8., informace budou zveřejněny na webu školy.
 • Žáci mají s sebou do školy vždy alespoň jednu náhradní čistou roušku uloženou v sáčku.
 • Žáci prvních tříd budou od 2. 9. vstupovat do školy přes vstup do družiny (boční vchod). Ranní dozor v přízemí bude mít jeden z třídních učitelů prvních tříd.
 • Je zvýšen dohled ve vestibulu školy od 7:40 do 7:55. Žáci si po přezutí dezinfikují ruce a také jim může být náhodně měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Vstup cizím osobám, včetně rodičů je v průběhu výuky možný pouze zadním chodem ke kancelářím školy.
 • Je zpřísněný dohled na chodbách, budeme striktně dodržovat pravidelný režim.
 • Třídy a pracovny jsou v průběhu dne dezinfikovány.
 • Žáci tráví přestávky ve třídách, ne na chodbách. Pokud počasí bude přát, budeme chodit o velkých přestávkách na školní hřiště, tělocvičny pro velké přestávky nebude zatím využívat.
 • Výuka další dny v prvních třídách, kdy bude probíhat výuka pouze s třídními učiteli, tzv. třídnické hodiny:
  • středa:    8:00 – 9:40
  • čtvrtek:   8:00 – 10:45
  • pátek:     8:00 – 10:45
  • pondělí: výuka pravděpodobně podle rozvrhu
 • Tyto první dny školy budou věnovány hlavně adaptaci žáků na školu, přesto již bude začínat první výuka, ale zatím bez pevného rozvrhu. Přesný režim bude s rodiči domluven na první třídní schůzce.
 • Všem žákům školy bude zřízen účet ve Škole OnLine a v Microsoft 365 (Office 365).

Zveřejněno 16. 6. 2020:

V letošním školním roce se zápis do prvních ročníků konal v termínu 1. 4. 2020 – 8. 4. 2020. Seznam přijatých žáků, pod registračními čísly, byl zveřejněn na webových stránkách školy.

Každý rok pro rodiče budoucích prvňáčků organizujeme setkání s vedením školy, z důvodu současné mimořádné situace jsme přistoupili ke zrušení tohoto setkání a připravili jsme pro vás, rodiče, mail, kde jsme se vám pokusili zodpovědět ty nejčastější otázky k z předchozích let.

Ve školním roce 2020/2021 máme v plánu, pokud bude od rodičů zájem, otevřít třídu, ve které bude výuka čtení probíhat genetickou metodou. Třídu povede paní učitelka Mgr. Jana Sejková. Ve zbylých třídách se čtení bude vyučovat analyticko – syntetickou metodou (tedy slabikováním). Chceme vás požádat o vyjádření, zda si přejete, aby vaše dítě bylo zařazeno do třídy s genetickou metodou, či nikoli. Tuto informaci zašlete do 23. 6. 2020 na e-mail zapis@hostynska.cz Pokud se nevyjádříte, budeme to považovat jako souhlas k zařazení do kterékoli třídy bez ohledu na metodu čtení.

Co je genetická metoda čtení?

 • nejde o novou metodu, má svoji 100letou historii – autorem je spisovatel a pedagog Josef Kožíšek, v 90. letech 20. století ji znovu oživila PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc.,
 • je vnímána jako přirozená dětskému vývoji,
 • je založena na principu jedné obtížnosti – tzn., že děti si na velkých tiskacích písmenech, se kterými se seznámí na vlastních jménech, nacvičí techniku čtení,
 • spočívá v hláskování slov, intenzivně se procvičuje sluchové vnímání,
 • od počátku se pěstuje čtení s porozuměním,
 • díky počátečnímu soustředění se na jeden tvar písmene zvládnou děti velkou abecedu velmi brzy a po cca 4 měsících si osvojí i malá tiskací písmena,
 • po celou dobu čtení velkých tiskacích písmen probíhá příprava na psaní procvičováním jemné motoriky uvolňovacími a kresebnými cviky – ty připraví dětské zápěstí na proces psaní,
 • stejně jako u metody čtení s tvorbou slabik je i zde přihlíženo k individuální potřebě dítěte.

Pokud máte doma budoucího prvňáka, určitě vás napadá spousta otázek, na které byste se rádi někoho zeptali. Obzvláště pak, je-li tento potomek tím prvním, který nastupuje do školy. „Co bude náš prvňák potřebovat? Mám už pořizovat nějaké pomůcky? Co všechno by měl umět před tím, než půjde do školy?“ Snad vám pomůže krátký soupis informací, které jsme pro vás vytvořili.

Jaké pomůcky budou potřeba pro prvňáčka?

Některé pomůcky pro vás připraví škola, jiné bude potřeba pořídit (něco třeba hned a něco až po první třídní schůzce, například čtvrtky):

Škola zařídí:

 • Učebnice
 • Pracovní sešity
 • Písanky
 • Pastelky dřevěné, 12 barev – trojboké
 • Barvy vodové 12 barev 30 mm
 • Modelína 10 barev, 200 g
 • Trojhranné voskovky 12 barev
 • Školní nůžky dětské kulaté 14 cm
 • Štětec vlasový, kulatý, velikost 8
 • Štětec štětinový, plochý, velikost 12
 • Lepicí tyčinka – 15 g
 • Ubrus na výtvarnou výchovu
 • Barevné papíry A4 20 listů
 • Úkolníček A6
 • Náčrtník A4 – 20 listů
 • Kelímek na vodu bezpečnostní s uzávěrem

Prosíme rodiče o zařízení:

 • Školní taška (nejlépe s pevnými zády, pozor na hmotnost)
 • Penál (bývá někdy vybavený)
 • 1x obyčejná tužka (alespoň s tvrdostí 1)
 • 1x obyčejná tužka (alespoň s tvrdostí 2)
 • Fix černý tenký (1–2 mm) a tlustý (5 mm).
 • Guma na gumování
 • Malý zámeček na šatní skříňku, zámeček s klíčkem, nedoporučujeme zámeček na kód
 • Přezůvky, ideálně větší, aby z nich děti rychle nevyrostly
 • Modelovací deska A5
 • Tempery 6 barev
 • Zástěru nebo staré tričko
 • Hadřík

Co by měl prvňák umět před nástupem do školy?

Nikdo neočekává, že při nástupu bude dítě číst, psát a počítat. Existují ovšem věci, které by budoucí prvňáček ovládat mohl. Měl by například:

 • znát své jméno a příjmení, adresu bydliště,
 • umět po sobě uklidit věci,
 • vyznat se ve svých věcech,
 • poznat základní barvy,
 • kreslit tužkou nebo pastelkami,
 • umět se převléknout, zavázat si tkaničky u bot,
 • vystřihnout jednoduchý obrázek podle okraje,
 • být schopen poslouchat krátký příběh,
 • krátce převyprávět, co se mu stalo, nebo příběh, který se mu líbí,
 • alespoň pár minut i pracovat nad úkolem, který ho zas tak moc nebaví.

Na webových stránkách je k dispozici i desatero Pokud by ani tyto informace nebyly dostačující, je možné si pročíst dokument Konkretizované očekávané výstupy RVP PV.

Rozdělení dětí do tříd

K rozdělení dětí přistoupíme až v době, kdy budeme vědět, kolik žáků/rodičů bude mít zájem o genetickou metodu čtení. Předpokládáme, že seznam s rozdělením dětí do tříd bude zveřejněn na webových stránkách a nástěnkách školy v srpnu.

Důležité termíny

V první školní den, tedy v úterý 1. 9. 2020, se sejdeme se všemi dětmi i rodiči v 8:30 ve vestibulu školy. Osobně se tam seznámíte se zaměstnanci školy a s třídními učiteli. Společně půjdete do třídy, kde bude možné se podívat nebo třeba vyfotit první momenty vašeho prvňáčka ve škole. Následně budou mít žáci s učiteli vlastní program. Podle pokynů učitele si pak dítě vyzvednete, předpokládáme konec v 9:30, následně budou moci přihlášení žáci do školní družiny. Ve stejný den, 1. 9. 2020, proběhne v 17:00 hodin první třídní schůzka, na které se dozvíte konkrétnější informace již od třídních učitelů.

Co na první školní den?

Určitě přijďte se sváteční náladou, pro vaše dítě je to významný okamžik. Zda si přinese také aktovku s věcmi, je na vás, potřebovat ji nebude, přesto si ji může vzít a vyfotografovat se s ní. Pomůcky na další dny vám oznámí paní učitelka na třídní schůzce 1. 9. v 17.00 hodin.

Výuka v dalších dnech

 • Ve středu 2. 9. výuka 2 vyučovací hodiny (od 8:00 do 9:40).
 • Ve čtvrtek 3. 9. výuka 3 vyučovací hodiny (od 8:00 do 10:45)
 • V pátek 4. 9. výuka 4 vyučovací hodiny (od 8:00 do 11:45)

Školní družina a kroužky

Školní družina bude pro přihlášené žáky k dispozici od prvního dne školy. Vychovatelky navštíví první třídní schůzky (1. 9. 2020), zde budou rodiče informováni o provozu ve ŠD. Informace k přihlášení žáků jsou zveřejněné na webových stránkách školy. Nabídka kroužků bude zveřejněna až po 21. 9. na webových stránkách školy.

Školní stravování

V případě zájmu o školní stravování vyplňte, prosím, co nejdříve elektronickou přihlášku na: www.sjp10.cz zde klikněte na: Přihlásit se ke stravování – ŠJ Hostýnská – Přihlásit  – založit novou elektronickou přihlášku ke stravování.
Dále pokračujte dle návodu.
Následně vám paní vedoucí pošle veškeré další informace e-mailem. Nyní je cena za jeden oběd 29,- Kč.
Veškeré informace o organizaci najdete na stránkách www.sjp10.cz
Třísková Dana, vedoucí školní jídelny
Vršovická 68/1429
provoz: Hostýnská
mobil: +420774450024
e-mail: hostynska@sjp10.cz
Čipy pro nové děti si můžete vyzvednou po přihlášení dítěte v e dnech:
Červenec –celý 9.00 – 12.00 hod
Srpen – týden od 24. do 28. srpna po tel. objednání

Další odpovědi na časté otázky rodičů

 • Anglický jazyk ve škole vyučujeme od 1. třídy, na tyto hodiny jsou třídy děleny do menších skupin. Může se stát, že jedna skupina Aj bude mít výuku od 8:00, druhá skupina ve třídě od 11:50. Školní družina je v té době pro žáky otevřena až do 8:45. Rozvrh bude zveřejněn až v září 2020.
 • Všichni žáci/rodiče dostanou v září od třídní paní učitelky heslo do elektronické žákovské knížky, skolaonline.cz. Od první do čtvrté třídy mají žáci i tištěnou žákovskou knížku, ve vyšších ročnících mají žáci jen elektronickou žákovskou knížku a žákovský záznamník na omlouvání hodin.
 • Ve škole žáci chodí povinně plavat ve třetím ročníku.
 • Zatím nevíme, jestli budeme na jaře 2021 pro první třídy organizovat školy v přírodě.
 • Kontakty na všechny učitele jsou na webových stránkách školy.
2020-08-29T21:57:21+02:00