Organizace výuky od 4. 1. 2021

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, webová stránka byla 2. 1. 2021 aktualizována a doplněna o rozvrh distanční výuky (rozvrh on-line hodin přes MS Teams), který je platný od 4. 1. 2021 pro 3. až 9. ročníky, dále jsou aktualizované informace ke stravování. Děkujeme všem rodičům za pomoc a spolupráci. Držíme nám všem palce a přejeme všem hodně zdraví.

Vážení rodiče, nařízením vlády škola opět od 4. ledna 2021 musí přejít od třetích ročníků výše na plně distanční výuku. Žáci 1. a 2. ročníků zůstávají na prezenční výuce ve škole, v provozu bude pro ně i školní družina. Tuto stránku budeme průběžně doplňovat a aktualizovat, například o finální rozvrhy distanční výuky.

Informace pro 1. a 2. ročníky

Výuka 1. a 2. ročníků bude probíhat prezenčně dle upraveného rozvrhu, a to každý den od 8:00 do 11:45. Po celou dobu pobytu ve škole žáci i veškerý personál školy musí nosit roušku, žáci a učitelé také při vyučování. Vybrané hodiny Hv se nebudou vyučovat. Místo hodin Tv budou zařazené relaxační procházky do okolí školy.

 • Příchod žáků do školy od 7:40, 1. třídy bočním vchodem sloužícím pro školní družinu, 2. třídy hlavním vchodem. Žáci při vstupu do školy nebudou předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti.
 • Začátek vyučování v 8:00, ukončení vyučování pro oba ročníky vždy v 11:45.
 • Prozatím bude vypnuto školní zvonění, vyučovací čas pohlídají učitelé a rozdělí si s žáky činnosti dle potřeby.
 • Ve třídách budou s žáky převážně třídní učitelky.
 • Výuka angličtiny, výtvarné výchovy a pracovních činností bude organizována pouze v rámci jednotlivých tříd.
 • Od 4. 1. 2021 pro 1. a 2. třídy platí provizorní rozvrh prezenční výuky 1. a 2. tříd.
 • Žáci mají s sebou do školy vždy dvě (v případě pobytu v ŠD) náhradní čisté roušky uložené v sáčku.
 • Nadále platí zvýšená hygienická opatření, především časté větrání místností, používání dezinfekce a intenzivní úklid.
 • Školní jídelna je v provozu, přihlašování obědů bylo zajištěno pro všechny žáky, kdo z dětí se nebude stravovat, je třeba oběd odhlásit.
 • Žádáme rodiče, aby děti s příznaky infekčních onemocnění, zejména dýchacích cest, raději neposílali do školy
 • Je opět zřízena izolovaná místnost pro karanténu s blízkým sociálním zařízením pro žáky, u kterých se projeví příznaky nemoci COVID-19. Rodiče jsou neprodleně informováni. Dohled nad dítětem bude mít zaměstnanec školy. Rodiče, kteří si žáka co nejdříve ve škole vyzvednou, vstupují do školy vždy zadním vchodem, přes zvonky do kanceláře školy.
 • Správní zaměstnanci vykonávají během výuky pravidelný “dezinfekční úklid”.
 • Žáci se mezi třídami nenavštěvují.

Provoz školní družiny

Ranní i odpolední školní družina bude v provozu pro žáky 1. a 2. ročníků. Hlavní podmínkou je, že nesmí docházet k mísení jednotlivých tříd v odděleních. Ranní školní družina bude v provozu od 7:00 do 7:45 a odpolední školní družina od 11:45 do 17:00. Žáci se mezi odděleními družiny nenavštěvují. Družina využívá hlavně pobyt venku, a to i při mírně zhoršeném počasí (areál, terasa), nikoliv však při hlášené smogové situaci.

Informace pro 3. až 9. ročníky

Od 4. ledna 2021 přecházíme opět plně na distanční výuku (rozvrh distanční výuky platný od 4. 1. 2021). Rozvrh je opět sestaven tak, aby na prvním stupni (do čtvrtých ročníků) na on-line vyučovací hodinu s učitelem nenavazovala předchozí ani následující hodina. Na druhém stupni, aby nebyly více než tři on-line hodiny následující hned za sebou. Umožnili jsme také, aby především nižší třídy se mohly pro on-line hodiny rozdělit na skupiny pro lepší efektivitu distanční výuky. Také došlo k doplnění dobrovolných konzultačních hodin pro žáky, které mohou probíhat i v odpoledne.

Na on-line distanční výuku je nutné dle zákona se připojovat a učitelé vedou docházku žáků, pokud dochází k problémům s připojením se do hodin, je třeba neprodleně kontaktovat třídní učitele/učitelky. Délka jedné vyučovací hodiny na druhém stupni je 45 minut. Na prvním stupni může být hodina kratší dle uvážení vyučujících. Kromě toho platí stále stejná pravidla, že hlavním informačním kanálem pro zadávání učiva je Škole OnLine a MS Teams slouží pro on-line hodiny.

K jediné změně dochází při výuce anglického jazyka ve 4. a 5. třídách. Dochází k definitivnímu rozdělení žáků do skupin po jednotlivých třídách. Toto rozdělení bude platit až do konce školního roku. O podrobném rozdělení žáků do jednotlivých skupin v rámci třídy budou informovat vyučující:

 • ročníky: IV. A – pí uč. Gajdoš, IV. B ½ – pí uč. Jozlová, IV. B ½ – pí uč. Palečková, IV. C ½ – pí uč. Hovorková, IV. C ½ – pí uč. Nekovářová.
 • ročníky: V. A ½ – pí uč. Jozlová, V. A ½ – pí uč. Palečková, V. B – p. uč. Kirakosjan, V. C – pí uč. Gajdoš.

Úřední hodiny

Jsou stanoveny úřední hodiny pondělí, středa, pátek – od 7:45 do 13:00, v těchto hodinách je možno vyzvedávat a odevzdávat učivo a věci dětí a vyřizovat různé záležitosti. Vstup do budovy pouze zadním vchodem ze hřiště u zvonků do kanceláří školy.

Stravování

Žáci prvních a druhých ročníků mají obědy přihlášené a výdej je možný pouze na jídelně od 11:00 do 13:00 hod.

Ostatní žáci mají obědy odhlášené. Oběd si mohou přihlásit /pokud mají peníze na účtu/ a vyzvednout v době od 11:00 do 13:00 u bočního vchodu do kuchyně. Tyto obědy se vydávají pouze do menuboxů. Strávníci si s sebou berou pouze čip na obědy. Při odběru musí dodržovat rozestupy a mít roušku.

2021-01-02T18:35:54+02:00