Organizace výuky od 12. 4.

Organizace výuky od 12. 4.

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 dochází k částečnému otevření školy formou rotační výuky na prvním stupni, v prvním týdnu (od 12. 4. 2021) přijdou do školy k prezenční výuce žáci 1., 3. a 5. ročníku a ve druhém týdnu (od 19. 4. 2021) žáci 2. a 4. ročníku. Současně na 2. stupni bude i nadále probíhat kompletně distanční výuka.

Ranní i odpolední školní družina pro 1. – 3. ročník bude pro žáky v prezenční výuce vždy v provozu od 7:00 do 17:00. 

Školní klub zatím i nadále v provozu prezenční formou nebude. 

Distanční výuka pro žáky na druhém stupni se nemění. V distančním rozvrhu na prvním stupni může dojít k drobným úpravám rozvrhu a také k částečnému snížení on-line hodin. Je to z toho důvodu, že někteří učitelé musí zajistit jak prezenční, tak distanční výuku v průběhu jediného dne. Tato situace je pro řadu kolegů velmi náročná, chceme touto cestou poděkovat všem kolegům za pomoc v této velmi nestandardní době.  

Prezenční výuka se na prvním stupni bude řídit platným rozvrhem, (je to ten rozvrh, který se zobrazuje žákům ve Škole OnLine), a to v plném rozsahu. Dle nařízení ministerstva zdravotnictví musí mít všechny osoby při vstupu do školy respirátor nebo nanoroušku, žáci mohou mít jednorázovou chirurgickou roušku. Místo hodin tělesné výchovy budou zařazovány vycházky na školní zahradu nebo do okolí školy. Pokud jsou hodiny tělesné výchovy v koncových hodinách, po domluvě s vyučujícím a potvrzením od rodičů, děti mohou odcházet před koncem vyučování domů. 

Informace k testování jsme zveřejnili již včera na webových stránkách školy. Děkujeme všem rodičům za podporu a důvěru v nás, že testování ve škole zvládneme. Každý z nás má na celou mimořádnou dobu jistě vlastní názor, ale nyní náš společný cíl je jasný, ať se děti mohou v co největším klidu vrátit bezpečně do školy. Opravdu se na děti moc těšíme a vytvoříme pro ně klidné a bezpečné prostředí. Vedení školy se ozvalo jen minimum rodičů, kteří proti nařízeným postupům chtějí demonstrovat, nebo dokonce snad někde podávat žaloby. Chceme touto cestou znovu upozornit, že v žádném případě nemůžeme umožnit prezenční výuku žákům, jejichž rodiče odmítají žáky neinvazními samotesty otestovat nebo odmítají, aby jejich děti měly ve škole nasazenou roušku. 

Ve škole stále platí přísná protiepidemická opatření – intenzivní dezinfekce povrchů, intenzivní a pravidelné větrání, zapnuté čističky vzduchu v hale školy a na chodbách, nemísení skupin atd.  

V prvních týdnech se ve škole budeme věnovat hlavně adaptaci dětí na školu, budou velmi často zařazovány třídnické hodiny a třídnické chvilky. Častěji si budou učitelé s žáky povídat. Také počítáme s tím, že se bude hlavně opakovat učivo, v prvním týdnu nebudou žáci psát testy na známky, nebudou také zkoušeni na známky u tabule. Přesto všechno je třeba, aby si učitelé ověřili znalosti dětí a zhodnotili tak distanční výuku, tato forma evaluace znalostí bude do hodin zařazována velmi citlivě bez jakýchkoliv sankcí. 

Úřední hodiny 

Úřední hodiny jsou každý den – od 8:00 do 15:00, v těchto hodinách je možno vyzvedávat a odevzdávat učivo a věci dětí a vyřizovat různé záležitosti. Vstup do budovy je pouze zadním vchodem ze hřiště u zvonků do kanceláří školy. 

Stravová

Odebírání obědů pro žáky v distanční výuce bude stále možné. Výdej bude probíhat přes výdejní okénko, které je umístěno v zadní části budovy ZŠ. Výdej do jednorázového menu boxu. Více informací ke stravování.  

Žáci na prezenční výuce mají obědy přihlášené, pokud nemáte zájem o obědy, je nutné se odhlásit. Žáci se budou moci stravovat normálně ve školní jídelně, a to se školní družinou nebo třídou. Je možné, že poslední vyučovací hodina může být zkrácena z důvodu kapacity školní jídelny, nad dětmi bude zajištěný dozor až do konce vyučováníV případě nejasností volejte 774 450 024Třísková Dana, vedoucí školní jídelny. 

2021-04-09T15:03:01+02:00