Nový školní řád

Nový školní řád

Vážení rodiče, vzhledem k novele školského zákona jsme byli nuceni provést některé úpravy školního a klasifikačního řádu naší školy především o povinnost žáků účastnit se distanční výuky. Zařadili jsme část zahrnující informace o distančním vzdělávání na naší škole.

Aktualizovaný školní a klasifikační řád schválila Školská rada a také Pedagogická rada ZŠ Hostýnská v minulém týdnu, s podrobnostmi vás seznámí třídní učitelé na schůzkách.

2020-10-13T16:59:45+02:00