Nová pracovna přírodních věd

Nová pracovna přírodních věd

V minulém školním roce (2022/23) byla na naší základní škole ZŠ Hostýnská za finanční podpory Evropské unie realizována přestavba nevyhovující staré chemické laboratoře na moderní pracovnu přírodních věd. Kromě stavebních úprav byla učebna také doplněna novými moderními výukovými pomůckami a prvky umožňujícími interaktivní výuku. Vše proběhlo v rámci projektu „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002226. Díky tomu od letošního školního roku probíhá výuka přírodovědných předmětů za podmínek, které umožňují větší využití moderních a praktických postupů ve vyučovacích hodinách. Rovněž je tím umožněn také větší individuální přístup k jednotlivým žákům.

Pracovna má kapacitu dvacet čtyři míst a aktuálně se zde vyučuje chemie, fyzika, přírodopis, praktika z přírodopisu, zeměpis a environmentální výchova. Jsou zde přístupné veškeré pomůcky pro výuku chemie a fyziky. V těchto hodinách tak lze kdykoliv přistoupit k demonstraci probíraného učiva nebo zapojit do práce samotné žáky. Využití praktické a experimentální výuky je navíc podpořeno tím, že třídy jsou při hodinách chemie a v některých hodinách přírodopisu půleny, přičemž je pak v nich přítomno maximálně čtrnáct žáků. Lépe se tak může pracovat s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Navíc v případě potřeby umožňuje učebna i výuku jiných předmětů.

2023-12-04T10:13:17+01:00