Návrat 1. a 2. ročníku do školy

Návrat 1. a 2. ročníku do školy

Aktualizace informací z 13. 11. 2020:

Vážení rodiče, ve středu 18. 11. 2020 opět nastupují do školy k prezenční výuce žáci 1. a 2. tříd, ostatní žáci zůstávají na distanční výuce. Nastupují celé třídy, nikoliv pouze skupiny, jak tomu bylo na jaře. Po celou dobu pobytu ve škole žáci i veškerý personál školy musí nosit roušku, žáci a učitelé také při vyučování. Hodiny Hv se nebudou vyučovat a místo hodin Tv budou zařazené relaxační procházky do okolí školy, při kterých bude opakováno učivo zejména předmětu prvouka. 

 • Příchod žáků do školy od 7:40, 2. třídy hlavním vchodem, 1. třídy bočním vchodem sloužícím pro školní družinu, vždy bude zajištěn dohled vyučujícího. Žáci při vstupu do školy nebudou předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti.
 • Začátek vyučování v 8:00, ukončení vyučování pro oba ročníky vždy v 11:45.
 • Prozatím bude vypnuto školní zvonění, vyučovací čas pohlídají učitelé a rozdělí si s žáky činnosti dle potřeby.
 • Ve třídách budou s žáky převážně třídní učitelky.
 • Výuka angličtiny, výtvarné výchovy a pracovních činností bude organizována pouze v rámci jednotlivých tříd.
 • Od 18. 11. pro 1. a 2. třídy bude platit nový provizorní rozvrh prezenční výuky 1. a 2. třídy.
 • Žáci mají s sebou do školy vždy dvě (v případě pobytu v ŠD) náhradní čisté roušky uložené v sáčku.
 • Nadále platí zvýšená hygienická opatření, především časté větrání místností, používání dezinfekce a intenzivní úklid.
 • Ranní školní družina nebude z personálních důvodu v provozu, nesmí docházet k mísení jednotlivých tříd.
 • Odpolední školní družina bude v provozu od 11:45 do 16:30.
 • Školní jídelna je v provozu, přihlašování obědů bylo zajištěno pro všechny žáky, kdo se z dětí nebude stravovat, je třeba oběd odvolat.
 • Dohledy nad žáky o přestávkách budou vykonávat vyučující ve spolupráci s pověřenými asistenty pedagogů.
 • Žádáme rodiče, aby děti s příznaky infekčních onemocnění, zejména dýchacích cest, raději neposílali do školy
 • Je opět zřízena izolovaná místnost pro karanténu s blízkým sociálním zařízením pro žáky, u kterých se projeví příznaky nemoci COVID-19. Dohled nad dítětem bude mít zaměstnanec školy. O tom jsou rodiče neprodleně informováni. Rodiče, kteří si žáka neprodleně ve škole vyzvednou vstupují do školy vždy zadním vchodem, přes zvonky do kanceláře školy.
 • Správní zaměstnanci vykonávají během výuky pravidelný “dezinfekční úklid”.
 • Žáci se mezi třídami nenavštěvují, platí to i v případě oddělení ŠD.
 • ŠD využívá hlavně pobyt venku, a to i při mírně zhoršeném počasí (areál, terasa), nikoliv však při hlášené smogové situaci.

Na žáky prvních a druhých tříd se velmi těšíme a doufáme, že se zanedlouho uvidíme i s ostatními žáky ve škole.

Přejeme všem pevné zdraví a děkujeme všem rodičům za pochopení a spolupráci, vedení školy.

Informace z 12. 11. 2020: Vážení rodiče, ve středu 18. 11. 2020 opět nastupují do školy k prezenční výuce žáci 1. a 2. tříd, ostatní žáci zůstávají na distanční výuce. Nastupují celé třídy, nikoliv pouze skupiny, jak tomu bylo na jaře. S žáky budou ve třídě převážně třídní učitelé a třídy nebudou děleny na žádné předmětyVýuka bude pro všechny třídy stejná, od 8:00 do 11:45. Školní družina bude v provozu denně od 11:45 do 16:30 hodin, školní jídelna bude také v provozu, ranní družina z epidemicko-personálních důvodů v provozu nebude. Po celou dobu pobytu ve škole žáci i veškerý personál školy musí nosit roušku, žáci a učitelé také při vyučování. Nadále platí zvýšená hygienická opatření, především časté větrání a používání dezinfekce. Hodiny Hv se nebudou vyučovat a místo hodin Tv budou zařazené relaxační procházky do okolí školy, při kterých bude opakováno učivo zejména předmětu prvouka. 

Bližší a podrobnější informace zveřejníme na webových stránkách nejpozději 16. 11. 20202Rozvrh bude zveřejněn taktéž nejpozději 16.11.2020 na webových stránkách školy. 

2020-11-13T18:33:11+02:00