Dodatečné přihlášení žáků 1. stupně k prezenční výuce

Dodatečné přihlášení žáků 1. stupně k prezenční výuce

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněno žákům 1. až 5. ročníku ZŠ účastnit se od 25. 5. 2020 vzdělávacích aktivit ve škole, a to při splnění různých podmínek a za pokračujícího vzdělávání na dálku. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy znovu upravilo pravidla pro znovuotevření škol. Situace je pro školu značně složitá a ze strany MŠMT mimořádně nepřehledná. Rozhodli jsme se, že dáme rodičům možnost dodatečného přihlášení svého dítěte do prezenční výuky. Kapacita skupin je omezená a z toho důvodu budeme žáky přijímat dle pořadí přijatých přihlášek, z těchto důvodů nemusí být vyhověno všem zájemcům. Prosíme o respektování tohoto rozhodnutí. Chceme rodičům vyjít vstříc, ale na druhé straně musíme zajistit hladký průběh prezenčního vzdělávání pro již přihlášené žáky. Z kapacitních důvodů již škola nebude vytvářet nové skupiny. Škola dává možnost přihlášení jen vybraným ročníkům do již vybraných tříd/skupin. Druhá vlna přihlašování bude zahájena ve čtvrtek 28. 5. 2020 a ukončena ve středu 3. 6. 2020 do 9:00. Potvrzení o dodatečném přihlášení žáka a termín prvního nástupu do školy bude rodičům sdělen mailem, průběžně.

Přihlášku mohou zákonní zástupci zaslat do školy vyplněnou a podepsanou mailem na adresu ucast@hostynska.cz nebo osobně donést do kanceláře školy. Pokud rodiče nemají možnost si přihlášky a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění vytisknout, jsou k dispozici v kanceláři školy. Vyplněné a podepsané čestné prohlášení předají žáci/rodiče pověřenému pedagogovi v první den nástupu do školy, datum na čestném prohlášení bude den prvního nástupu žáka do školy.

Prosíme rodiče dodatečně přihlášených žáků, aby si přečetli informace uveřejněné průběžně na webových stránkách školy.

Volná kapacita jednotlivých vzdělávacích skupin (aktualizace k 2. 6. 2020, 12:30):

  • I.1 – 4 volných míst
  • I.2 – 5 volných míst
  • II.1 – 2 volná místa
  • II.2 – 1 volné místo
  • II.3 – 7 volných míst
  • III.1 – kapacita naplněna
  • IV.1 – 1 volná místa
  • IV.2 – 10 volných míst
  • V.1 – 4 volných míst
  • V.2 – 1 volné místo

Přílohy:

2020-06-02T12:30:51+02:00