Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Pro jednodušší a hladší přestup žáků na druhý stupeň organizuje škola adaptační pobyty pro naše žáky. Již třetím rokem spolupracujeme s outdoorovým střediskem Statek Výštice, která zajistí komplexní seznamovací program pro každou budoucí šestou třídu.

Přihlášky v tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři u paní hospodářky.

Vyplněné přihlášky žáci předají třídnímu učiteli.

Prohlášení o zdravotní způsobilosti, prohlášení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojišťovny budou žáci odevzdávat v září 2019.

Termín:  9.  –   13. 9. 2019

Místo: statek Výštice

Cena:  3 400 Kč (případný přeplatek bude vrácen). Škola na pobyt obdržela dotaci z MČ Praha 10 ve výši 112 000 Kč.

Záloha: Zálohu 1 400 Kč je třeba zaplatit třídnímu učiteli do 14. 6. 2019, doplatek ve výši 2 000 Kč je třeba uhradit na účet školy 2000735399/0800 do 16. 8. 2019. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvovalo ve školním roce 2018/2019. Je zde samozřejmě možnost do 14. 6. 2019 zaplatit třídnímu učiteli v hotovosti celou částku (3 400Kč).

Cena zahrnuje: ubytování 4 noci, stravu (5x denně), dopravu objednaným autobusem, 4 dny adaptačního programu, 6 školených instruktorů

Program:

 • Odjezd od školy (ulice Blatovská – před garážemi) v pondělí 9. 9. 2019 ráno, čas bude upřesněn.

Pobyt začíná obědem, seznámením s instruktory a následuje odpolední program. Program končí snídaní.

 • Dopoledne a odpoledne se bude každý den konat adaptační program.
 • Aktivity a hry na seznámení
 • Aktivity na důvěru v kolektivu
 • Aktivity na spolupráci uvnitř třídy
 • Třída si sama utváří pravidla, která chce dodržovat.
 • Večerní program bude vždy obsahovat reflexi dne a vyhodnocení aktivit.
 • Prosíme o respektování pravidla, že na adaptační pobyt žáci nebudou mít mobilní telefony.
 • Adaptačního programu se budou aktivně účastnit také třídní učitelé.
 • Vedoucí adaptačního pobytu je Mgr. Šárka Loukotová.
 • Příjezd pod školu, ke garážím v pátek 13. 9. 2019, čas bude upřesněn.
 • Žáci chronicky nemocní budou mít od rodičů a lékaře důkladně vypsanou anamnézu a léky, které užívají.
 • Rodiče předávají a vyzvedávají své děti u autobusu.
2019-09-03T11:57:18+02:00