Zadávání domácí práce

Zadávání domácí práce

Oznamujeme, že veškerá domácí práce pro žáky bude zadávána vyučujícími jednotlivých předmětů prostřednictvím Škola OnLine formou „Výukových zdrojů“, „Poznámek k hodině“, popřípadě „Domácích úkolů“.

Zároveň nabízíme žákům odkazy na bezplatné stažení/nainstalování interaktivních učebnic z vydavatelství Nová škola a Fraus, používaných při výuce v naší škole.

2020-03-11T13:22:43+02:00