Začátek školního roku 2019/2020

Začátek školního roku 2019/2020

Informace pro 2. až 9. ročníky:

Vyučování začíná v pondělí 2. září od 8:00 a končí v 8:45. V úterý 3. září a ve středu 4. září končí vyučování po čtvrté vyučovací hodině, v 11:45. Od čtvrtka 5. září výuka podle zkušebního rozvrhu.

Informace pro rodiče prvňáčků:

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne v hale školy v pondělí 2. září v 8:30. Žákům a rodičům budou představeny paní učitelky třídní, následně budou žákům a rodičům ukázány kmenové třídy prvních ročníků. Předpokládáme, že výuka první den bude končit asi v půl desáté, rodiče mohou na žáky počkat u jejich třídy.

Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků proběhnou v kmenových třídách v pondělí 2. září od 17:00.

Výuka v prvních třídách v další dny: V úterý 3. září dvě vyučovací hodiny, od 8:00 do 9:40, ve středu 4. září tři vyučovací hodiny, od 8:00 do 10:45. Od čtvrtka 5. září výuka dle rozvrhu, čtyři vyučovací hodiny, od 8:00 do 11:45.

Od pondělí 2. září je v mimořádném režimu v provozu školní družina i školní klub.

Organizace školního roku 2019/2020

2019-08-13T12:25:25+01:00