Výuka přírodních věd v terénu

Výuka přírodních věd v terénu

Výuka přírodních věd  probíhá v posledních několika teplých dnech v terénu. Na pozemku školy jsme pod stínem stromů vytvořili provizorní učebnu, a žáci 2. stupně mají možnost věnovat se studiu i v jiném prostředí, než ve školní třídě. Přírodopis, Fyzika či Matematika se pod širým nebem učí mnohem příjemněji. Svědčí o tom i pozitivní reakce žáků, kdy se téměř na začátku každé hodiny ve třídě ozývá: „Paní učitelko (či pane učiteli), pojďme se učit ven!“

2021-06-07T21:10:50+02:00