Vyjádření k ředitelskému volnu

Vyjádření k ředitelskému volnu

V současné době neplánujeme na pátek 25. 9. vyhlásit ředitelské volno. Předpokládáme, že takto rychlé vyhlášení ředitelského volna by bylo pro většinu rodičovské veřejnosti velkou komplikací a jedná se dle našeho pohledu o nedomyšlený krok. V současné době je hlavním cílem školy zůstat v plnohodnotném provozu, jak jen to bude možné, a to samozřejmě při zachování bezpečnosti a zdraví žáků a zaměstnanců. Každý den, každá vyučovací hodina je pro nás učitele, ale i pro žáky důležitá.

I přesto se neustále s žáky připravujeme na možné budoucí uzavření školy. Opakovaně s žáky řešíme přihlášení do platforem MS Teams a Škola OnLine. Pokud někdo z žáků/rodičů má problém se přihlásit, kontaktujte, prosím, neprodleně třídního učitele/učitelku (Škola OnLine) nebo pana učitele Tomáše Lukeše – lukes@hostynska.cz (MS Teams).

2020-09-23T12:09:34+01:00