Vyjádření Hygienické stanice HMP

Vyjádření Hygienické stanice HMP

Obrací se na nás rodiče, že dostávají od trasovačů informace, že karanténu vyhlášenou v minulém týdnu lze zkrátit na sedm dní. Škola dostává od Hygienické stanice HMP opakovaně informaci, že karanténu před 25. 10. 2021 nelze zkrátit. Proto škola zažádala pracovníky Hygienické stanice hlavního města Prahy o jasné vyjádření k této věci:

Metodický pokyn HH ze dne  19.10.2021 čj.37994/2021-1/OVZ nařizuje izolaci v minimální délce 14 dní ode dne odběru diagnostického vzorku, u osoby bez klinických projevů nemoci se izolace ukončí 14. den, RT-PCR test se neprovádí. U osoby s klinickými příznaky nesmí být izolace kratší než 14 dní, ukončuje se po uplynutí 3 dnů ve kterých izolovaná osoba již nemá žádné příznaky onemocnění.

Karanténa  se nařizuje osobě v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobu v minimální délce 7 dní ode dne posledního kontaktu. Pokud osoba v karanténě podstoupí v rozmezí 5. – 7. den RT PCR test a výsledek testu je negativní, osoba je bez klinických příznaků tak se nejdříve po 7 dnech karanténní opatření ukončí. Nepodstoupí li osoba v kontaktu s nemocným vyšetření RT PCR karanténa končí  po 14 dnech ode dne posledního kontaktu.

K žádostem o zkracování karantény vyplývá, že karanténa se do data 24. 10. 2021 stanovuje na 14 dnů, s tím, že od 25. 10. 2021, lze za nových podmínek dodržení 7 dnů + negativní test původní karanténu zkrátit/ukončit.

2021-10-26T11:55:27+01:00