Volby ve školním klubu – výsledky

Volby ve školním klubu – výsledky

Ve středu 18. 1. jsme konečně mohli ve školním klubu vyhlásit výsledky čtvrtečních voleb. K urně se dostavilo přes 40 procent oprávněných voličů, a ti svými hlasy rozhodli o tom, že za peníze utržené na Vánočním jarmarku do školního klubu pořídíme rozšíření k oblíbeným Výbušných koťátkům, fixy a pastelky.

Veliké díky patří všem členům volební komise za důsledné instruování voličů (objevili jsme pouze sedm neplatných hlasovacích lístků), zodpovědné nakládání s dokumenty (volební obálky, hlasovací lístky, seznamy oprávněných voličů, pomocné sčítací archy, průkazky členů a další), pečlivé sčítání a hlavně ochotu pustit se do sice záslužné, ale hlavně velice náročné, práce. Slečna předsedkyně se úkolu zhostila s elánem a bedlivě střežila plnění náležitostí celého procesu. V momentech, kdy nemohla být přítomna, plně ji zastoupil pan místopředseda.

Za nejdůležitější ovšem můžeme považovat, že se všechny zúčastněné děti, ať už členové komise nebo voliči, hravou formou dozvěděly, jak vlastně volby fungují, jaké mají náležitosti a co se děje s volebními lístky od předání voličům až po sečtení hlasů.

2023-01-19T11:14:02+02:00