Vánoční sbírka – adopce

Vánoční sbírka – adopce

Vážení rodiče, již tradičně po několik let (od roku 2007) přispívá naše škola na studium našemu kamarádovi z Keni, studentu Elijahovi. Každoročně největším zdrojem příspěvků žáků a jejich rodičů bývají vánoční a velikonoční jarmark. Ze známých důvodů se vánoční jarmark letos opět nekoná a pořádání velikonočního je nejisté. Navzdory tomu jsme požádali všechny třídní učitele, aby ve svých třídách znovu oživili a zorganizovali sbírku na studium Elijaha.

Elijah je již studentem informačních technologií na vysoké škole. V minulém roce se v souvislosti s pandemií školy v Keni uzavřely podobně jako u nás a v tomto období si Elijah přivydělával různými příležitostnými pracemi, aby podpořil svoji rodinu. Z příspěvku je hrazeno zdravotní pojištění a studium.

Bez naší finanční pomoci by rozhodně nemohl studovat a za naši podporu je nám nesmírně vděčný.

Vás moc prosíme, zúčastněte se sbírky pro dobrou věc. Finanční příspěvek mohou děti předat svým třídním učitelům. Vězte, že situace v jeho zemi je velmi složitá a každá koruna se moc hodí, každý příspěvek pomůže. Na webových stránkách budeme zveřejňovat výši příspěvku za jednotlivé třídy.

Velice děkujeme.

Škola dlouhodobě spolupracuje s obecně prospěšná společností Centrum Narovinu, která se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni. Mezi další priority sdružení patří přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích a prevence diskriminace a rasismu v naší společnosti. Centrum Narovinu podporuje kampaň Česko proti chudobě a cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

2021-11-25T10:02:16+01:00