Tři sporty, tři medaile

Tři sporty, tři medaile

Tři fotky, tři různé sporty, družstva složena z téměř stejných dívek a tři medailová umístění v okresních kolech sportovních soutěží. Z florbalu děvčata donesla zlaté medaile, z basketbalu bronz a ve volejbalu obsadila druhé místo.  Účast v krajském kole , setkání s družstvy, ve kterých převažovaly volejbalistky , byly  už nad jejich síly. Děvčata děkujeme za reprezentaci školy a přejeme na středních školách i v dalším životě hodně úspěchů.

2022-05-19T10:25:05+02:00