Testy RT-PCR od 26. 5.

Testy RT-PCR od 26. 5.

Aktualizováno 21. 5. 2021 v 15:30: Škola má povinnost zajistit testování žáků a zaměstnanců formou antigenních nebo RT-PCR testů. Od pondělí 24. 5. škola přechází na RT-PCR testy od firmy AeskuLab, kterou pro testování ve školách vybral úřad MČ Praha 10. První odběr vzorků pro RT-PCR testování proběhne ve středu 26. 5. 2021 ráno.

Nespornou výhodou RT-PCR testů je, že jsou citlivější, a šetrnější než původní antigenní testy. Dále také zákonní zástupci dostávají od laboratoře potvrzení o negativním výsledku testu. Odběr vzorků bude probíhat s frekvencí jedenkrát za čtrnáct dní, tedy 3x do konce školního roku.  

Před započetím testování RT-PCR testem je nutné předem vyslovit Váš souhlas se zasláním osobních údajů Vašich dětí. Formulář Informovaného souhlasu obdrží Vaše dítě ve škole, vyplněný a podepsaný souhlas pošlete po dítěti do školy nejpozději do 20. 5. 2021.  

Odběr vzorků pro RT-PCR testy se uskuteční v kmenových třídách bez účasti rodičů a za přítomnosti třídních učitelů, případně asistentů pedagoga nebo vyučujících na první hodině. Při odběru nebudou asistovat zaměstnanci firmy AeskuLab (jsou zpracované pokyny pro rodiče), odběr vzorků bude organizován obdobně jako dosavadní testování antigenními testy. Odběr vzorků s rodičem je pro první až třetí ročníky nadále možný v jídelně školy, ale pod podmínkou, že rodiče svůj zájem o odběr vzorků napíší třídnímu učiteli a ten následně zajistí, aby odběrová sada byla připravená v jídelně školy. Žákům, kteří v době odběru vzorku nebudou přítomni ve škole, budou vzorky odebrány v dalších dnech u kanceláře školy. 

Pro testování žáků budou využity slinné testy za pomoci tamponků, které neobsahují žádné jiné látky, a jsou tak pro odběr absolutně bezpečné. Pro zajištění kvalitního a plnohodnotného odběru vzorku slin je nezbytné, aby rodiče instruovali své děti, aby se na odběr řádně připravily. Je nutné, aby děti ráno před odběrem dostatečně pily. Upozorňujeme, že nedostatečný přísun tekutin může způsobit nedostatečnou tvorbu slin čili výsledek testu může být ovlivněn. Naopak 30 min. před odběrem žák nesmí pít, jíst, užívat léky, žvýkat žvýkačku. Odběrová sada se skládá ze zkumavky a tamponku. Ve zkumavce není žádné transportní médium, tzn. mohou s ní bezpečně manipulovat i děti.  

Zasílání osobních údajů bude probíhat pouze zabezpečenou formou. Výsledky jsou zasílány zákonným zástupcům žáků na předem určené emailové adresy v zaheslované podobě. Heslo obdrží zákonný zástupce formou sms na telefonní číslo, který uvede rodič na Informovaném souhlasu.  

Doplněno 19. 5. po vyjádření laboratoře:

Pokud by žák nestihl středeční pravidelný termín testování RT-PCR testy ve škole, bude testován dodatečně antigenním testem ihned při svém prvním vstupu do školy stejně, tedy samoodběrem, jako tomu bylo doposud. Platnost antigenního testu je ale pouze tři dny. Tyto žáky je nutné ve škole testovat jedenkrát týdně. Další testování může již proběhnout v pravidelných termínech společného testování RT-PCR. Smluvní laboratoř MČ Praha 10, firma AeskuLab www.aeskulab.cz, totiž neumožňuje dodatečné testování RT-PCR testy. Při dodatečném testování antigenním testem samozřejmě rodiče neobdrží od pověřené laboratoře certifikát o výsledku testu jako při RT-PCR testování. 

Doplněno 21. 5. v 15:30:

Vážení rodiče, jak začíná být v poslední době zvykem, člověk míní a koná, hygienická stanice rychle mění. Poslední náhlá změna se týká použití vlastního, doneseného antigenního testu na COVID 19 z domova. Hygienická stanice se nakonec nově usnesla, že takovéto testy lze i nadále používat. Omlouváme se za vzniklé zmatky, ale opravdu nejsou na naší straně. My musíme činit dle aktuálně vydaných pokynů. Za poslední, doufáme, že definitivní, rozhodnutí hygienické stanice jsme moc rádi. 

Doplňujeme ještě jednu důležitou informaci, vláda ČR na svém dnešním /21. 5. 2021/ jednání prodloužila dobu, po níž je dostatečná hladina protilátek po prodělání COVIDU 19, z dosavadních 90 dnů na 180 dnů. Žáci, kteří v této lhůtě nemoc prodělali, nebudou testováni. 

Děkujeme za pochopení, vedení školy.

2021-05-21T15:29:47+02:00