Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol

Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol

V listopadu proběhlo na popud Ministerstva školství celorepublikové testování fyzické zdatnosti dětí ze základních a středních škol. Důvodem byla absence tvrdých dat, jak na tom české děti vlastně fyzicky jsou, protože podobně rozsáhlé testování se uskutečnilo naposledy v 70. letech. Ve veřejné diskuzi se často objevují názory, že dnešní děti potřebují více pohybu a vznikají různé návrhy řešení. Aby si Ministerstvo mohlo obhájit projekty jako 3. hodina tělesné výchovy nebo větší podpora mimoškolního sportování, bylo potřeba vše opřít o studii.

V rámci tohoto projektu se tak žáci našich 3. a 7. tříd poměřili ve 4 disciplínách. Konkrétně šlo o rychlostně-vytrvalostní „beep-test“, člunkový běh, skok z místa a sedy-lehy. Pro nás, učitele tělesné výchovy, bylo jistě zajímavé sledovat, jak si naši žáci v testech vedli. Především to, kdo se vydal do posledního dechu a pro koho znamenali první náznaky nepohodlí konec.

Do školy nám přišel po dokončení testů detailní report, ve kterém je srovnání našich žáků oproti republikovému průměru. Naše 3. i 7. třídy jsou lehce nadprůměrem naměřených hodnot. Co z dat jasně vyplývá je to, že mezi dětmi jsou poměrně znatelné výkonnostní nůžky. Buďto jsou na tom fyzicky nadprůměrně, často díky dalším mimoškolním aktivitám, nebo je naopak jejich kondice daleko za očekáváním.

Co si z toho můžeme odnést? Určitě to, že podpora školních soutěží, volitelné předměty zaměřené na pohyb, či nabídka mimoškolního sportování na naší škole má smysl. Všichni se musíme i nadále snažit vytáhnout méně fyzicky zdatné děti alespoň na základní kodniční úroveň a ty zdatnější podporovat a rozvíjet v jejich talentu. Za všechny učitele tělesné výchovy mohu jistě říci, že budeme vymýšlet všechny možné formy, jak děti rozpohybovat a nahradit jim roky strávené ve speciálním režimu lockdownů.

2023-01-24T11:30:05+02:00