Testování 3. 1. 2022

Testování 3. 1. 2022

REGISTRACE PRO PCR TESTOVÁNÍ 3. 1.

je možná do pondělního rána

Aktualizováno 30. 12.: Dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví se nově testují všichni žácii ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemociV pondělí 3. 1. bude ke škole přistavena mobilní laboratoř. Žáci, kteří nebudou přihlášeni k PCR, budou testováni ve třídách samoodběrovou sadou Sejoy nebo Genrui. Při AG testování škola nevydává certifikáty. Prosíme, využijme možnosti testování přesnějšími PCR testy. Druhé testování proběhne ve čtvrtek 6. 1., a to jen AG testy ve třídách.

Původní zpráva ze 17. 12.: Vážení rodiče, v pondělí 3. 1. se na naší škole opět uskuteční testování, kdy ke škole bude přistavená mobilní testovací laboratoř (Mobile clinic expert MCE, s.r.o.). Rodiče tedy budou mít možnost přihlásit své děti k preventivnímu PCR testu, placeného ze zdravotního pojištění (pětkrát za měsíc). Jako škola jsme přesvědčení, že testování metodou PCR je mnohem přesnější a z pohledu odběru je pro děti určitě příjemnější a rychlejší. Na preventivní odběr mohou rodiče přihlásit i očkované děti. (Ze zdravotního pojištění jsou PCR testy propláceny osobám mladším 18 let, osobám se zdravotními důvody, proč se nemohou očkovat proti covidu-19, a rozočkovaným osobám pětkrát za měsíc a plně očkovaným osobám dvakrát. více informací).

Organizace testování bude stejná jako v prosinci. Odběr vzorků bude probíhat opět z dutiny ústní a krku, ideálně 30 minut před testem nejíst, nepít a nečistit si zuby.

Testování žáků nemocných nebo v karanténě, mohou se registrovat i rodiče dětí

Pokud bude žák v karanténě nebo z jiného důvodu nebude moci v pondělí přijít do školy a rodiče budou chtít využít možnost otestovat své dítě metodou PCR, bude i pro tyto žáky a rodiče od 9:45 do 10:15 otevřená mobilní laboratoř. Registraci provedou rodiče stejným způsobem jako pro žáky přítomné ve škole. Pokud se rodič chce přihlásit k testování metodou PCR, musí se zaregistrovat v systému laboratoře.

Vydání certifikátů

Pokud rodič přihlásí své dítě k PCR testům, od laboratoře certifikát obdrží, škola ze screeningového AG testování certifikáty nevydává.

Registrace do odběrového místa, tisk žádanek

U školy bude na pondělí založeno odběrové místo. Rodiče své děti sami zaregistrují v rezervačním systému laboratoře, vytisknou a podepíšou žádanku na preventivní PCR test, která jim přijde mailem. Tuto žádanku žák předloží při odběru vzorku pracovníkům laboratoře. Při registraci je důležité zadat správné údaje (mobilní telefon, mail a vybrat správnou zdravotní pojišťovnu). Pokud bude mít rodič problém s vytisknutím žádanky, může ji za rodiče vytisknout škola. Žádost o vytisknutí zašlou rodiče na mail test@hostynska.cz , do zprávy prosím uveďte jméno žáka, datum narození a třídu, do které žák chodí. Vytištěné žádanky budou připravené v pondělí ráno ve škole.

Obecné informace

Na screeningové testování mohou mít žáci s sebou vlastní, schválené antigenní testy na Covid-19, případně mohou mít certifikát o negativním testu z odběrového místa. Dle manuálu MŠMT testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19). Případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Nejbližší odběrová místa: Hamrsport Záběhlice, poliklinika Štěchovická, FNKV aj.) Přesto se jako škola domníváme, že je vhodné i očkované osoby občas testovat a to zejména metodou PCR. Z toho důvodu při pondělním testování v mobilní laboratoři mohou přihlásit rodiče i své plně očkované děti.

Žáci, kteří nebudou přihlášeni na PCR a nebudou mít platný certifikát se otestují samoodběrovou sadou Sejoy nebo Genrui. Škola při AG testování nevydává certifikát.

Přílohy:

2022-01-06T13:56:56+01:00