Testování 17. 1. 2022

Testování 17. 1. 2022

REGISTRACE PRO PCR TESTOVÁNÍ 17. 1.

je možná do pondělního rána

Vážení rodiče, dne 17. ledna bude ke škole opět přistavena mobilní laboratoř. Prosíme všechny rodiče, ať přihlásí své děti k testování preventivním PCR testem, laboratoř dětem vystaví i certifikát o testu. Každé dítě může být ze zdravotního pojištění testováno až 5x za měsíc (více informací). Jako škola jsme přesvědčení, že testování metodou PCR je mnohem přesnější a z pohledu odběru je pro děti určitě příjemnější a rychlejší. V tomto týdnu se dle rozhodnutí vlády budou žáci i zaměstnanci testovat jen jednou.

Testování bude probíhat jako v předchozích případech. Odběr vzorků bude z dutiny ústní, 30 minut před testem nejíst, nepít a nečistit si zuby. Před vyučováním půjdou na odběr 1. – 3. ročníky, žádanky můžeme vytisknout ve škole, svůj požadavek je třeba odeslat včas na mail test@hostynska.cz. Žáci, kteří nebudou přihlášeni na PCR test, budou testováni samoodběrovým antigenním testem, škola nevydává certifikát.

Testování žáků nemocných nebo v karanténě, mohou se registrovat i rodiče dětí

Pokud bude žák v karanténě nebo z jiného důvodu nebude moci v pondělí přijít do školy a rodiče budou chtít využít možnost otestovat své dítě metodou PCR, bude i pro tyto žáky a rodiče od 9:45 do 10:15 otevřená mobilní laboratoř. Registraci provedou rodiče stejným způsobem jako pro žáky přítomné ve škole. Pokud se rodič chce přihlásit k testování metodou PCR, musí se zaregistrovat v systému laboratoře. Pokud bude chtít být žák nebo rodič testován na základě žádanky od KHS nebo lékaře, či se bude jednat o konfirmační PCR, je třeba tuto skutečnost nahlásit při odběru.

Vydání certifikátů

Pokud rodič přihlásí své dítě k PCR testům, od laboratoře certifikát obdrží, škola ze screeningového AG testování certifikáty nevydává.

Registrace do odběrového místa, tisk žádanek

U školy bude na pondělí založeno odběrové místo. Rodiče své děti sami zaregistrují v rezervačním systému laboratoře, vytisknou a podepíšou žádanku na preventivní PCR test, která jim přijde mailem. Tuto žádanku žák předloží při odběru vzorku pracovníkům laboratoře. Při registraci je důležité zadat správné údaje (mobilní telefon, mail a vybrat správnou zdravotní pojišťovnu). Pokud bude mít rodič problém s vytisknutím žádanky, může ji za rodiče vytisknout škola. Žádost o vytisknutí zašlou rodiče na mail test@hostynska.cz , do zprávy prosím uveďte jméno žáka, datum narození a třídu, do které žák chodí. Vytištěné žádanky budou připravené v pondělí ráno ve škole.

Obecné informace

Na screeningové testování mohou mít žáci s sebou vlastní, schválené antigenní testy na Covid-19, případně mohou mít certifikát o negativním testu z odběrového místa. Dle manuálu MŠMT testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Nejbližší odběrová místa: Hamrsport Záběhlicepoliklinika ŠtěchovickáFNKV aj.)

2022-01-17T15:50:25+01:00