Sobotní výlet – NPR Voděradské bučiny

Sobotní výlet – NPR Voděradské bučiny

Poslední celodenní výlet se školním klubem se odehrál v sobotu 18. 6. Tentokrát jsme zavítali do lokality NPR Voděradské bučiny severovýchodně od Mnichovic. Na začátku pochodu byly děti seznámeny s naplánovanou trasou, obdržely mapu a buzolu s jejichž používáním se během předešlých výletů seznamovaly, a dostaly za úkol dovést nás až k cíli – na železnici v Choceradech.

I přes občasné bloudění a časté diskuze o tom, kde se nalézá jaká světová strana, se dětem podařilo provést nás celým výletem.

2022-06-27T09:51:24+02:00