Školní stravování od 5. 10. 2020

Školní stravování od 5. 10. 2020

Dle nařízení MŠMT musíme s platností od pondělí 5. 10. 2020 do odvolání upravit organizaci školního stravování. Ve znění nového nařízení je zakázáno, aby ve frontě na jídlo čekalo více strávníků, než je volných míst v jídelně. U jednoho stolu může být současně pouze 6 osob. Z těchto důvodů muselo dojít ke změně časové organizace stravování.

Změna organizace stravování nemá vliv na konec vyučování jednotlivých tříd, třídy budou končit vyučování dle rozvrhu, nad žáky bude zajištěn dohled, a to i nad těmi, kteří se ve školní jídelně nestravují. Vyučování bude končit dle běžného rozvrhu, jen může dojít k situaci, kdy se třída bude stravovat v době předposlední nebo poslední hodiny. Výdej obědů bude probíhat již od 11:15. Tento upravený rozpis stravování nebude mít vliv na čas, kdy si rodiče mohou vyzvednout své děti ze ŠD.

2020-10-02T17:21:03+02:00