Školní družina pro žáky 4. tříd

Školní družina pro žáky 4. tříd

Vzhledem k volné kapacitě školní družiny mají rodiče žáků čtvrtých tříd možnost přihlásit své dítě do školní družiny místo do školního klubu. Kapacita je ovšem omezená, přijato bude prvních deset dětí, které odevzdají přihlášku vedoucí vychovatelce S. Kolomazníkové. Přihlášku naleznete na webu školy a řádně vyplněnou ji lze odevzdat od 2. 9. do 6. 9. 2019. Platbu za ŠD je možné poukázat až po odevzdání přihlášky a obdržení pokynů k platbě.

2019-08-28T20:29:34+02:00