Screeningové testování ve škole 8. a 15. 11. 2021

Screeningové testování ve škole 8. a 15. 11. 2021

Testování žáků bude probíhat antigenními testy (SEJOY – 1. stupeň a GENRUI – 2. stupeňv pondělí 8. listopadu, dále 15. listopadu, a to vždy v průběhu první vyučovací hodiny, od 8:00.  Žáci mohou mít s sebou vlastní, schválené testy na Covid-19, případně mohou mít certifikát o negativním testu z odběrového místa. Dle manuálu MŠMT testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Nejbližší odběrová místa: Hamrsport Záběhlice, poliklinika Štěchovická, FNKV aj.) .

Vytištěné platné certifikáty nebo potvrzení o prodělané nemoci předají žáci třídnímu učiteli 8. listopadu. Pokud byla škole dodána potvrzení již v dříve, není třeba je dokládat opakovaně. Potvrzení o negativním testu škola nebude žákům vydávat. Z těchto důvodů nám přijde pro rodiče docela výhodné, pokud se jejich děti nechají otestovat na odběrovém místě metodou PCR. Po testování získají digitální certifikát. 

Testování se uskuteční v kmenových třídách. Rodiče žáků 1. až 3. ročníků mohou asistovat svým dětem při testování, to se uskuteční v jídelně školy. Prosíme rodiče žáků 1., 2. a 3. ročníku, kteří chtějí dětem při testování asistovat, ať svůj požadavek předají třídním učitelkám, a to nejpozději do 5. 11. dopoledne, ostatní děti budou testovány ve třídách. 

Testování v dalších týdnech

Na 15. listopad se škola pokouší domluvit možnost testování žáků metodou PCR, laboratoří Mobile clinic expert MCE, s.r.o. Žáci mají možnost zdarma se dvakrát do měsíce (placeno ze zdravotního pojištění žáka) otestovat v certifikované laboratoři metodou PCR. Jeden pokus zdarma (ze zdravotního pojištění) by tak bylo možné využít testováním certifikované laboratoře u školy a po domluvě s laboratoří by následně každý žák obdržel ještě jeden test za měsíc zdarma, ten plánujeme na 22. listopadu. Žáci by se tak za listopad mohli otestovat třikrát metodou PCR a vždy by obdrželi certifikát o testu z certifikované laboratoře.

Pokud by měl žák již 15. listopadu vyčerpány dva testy PCR ze zdravotního pojištění, samozřejmě škola žáka otestuje zdarma metodou Ag testu přímo ve škole. Odběr vzorků by probíhal neinvazivní metodou z dutiny ústní, a to pracovníkem laboratoře, nejednalo by se o samoodběr jako tomu bylo při dřívějším testování metodou PCR. Pokud by k těmto odběrům mělo dojít, budeme vás co nejdříve informovat. 

Cílem tohoto testování je snaha předejít případnému zavádění opatření omezujících standardní chod škol, ke kterým by bylo nutno přistoupit v případě dalšího nárůstu výskytu nemoci covid-19. 

2021-11-04T09:23:29+01:00