Sbírka pro Elijaha

Sbírka pro Elijaha

Vážení rodiče,

již tradičně po několik let (od roku 2007) přispívá naše škola na studium našemu kamarádovi z Keni, studentu Elijahovi. Každoročně největším zdrojem příspěvků žáků a jejich rodičů bývají vánoční a velikonoční jarmark. Ze známých důvodů se vánoční jarmark letos nekoná a konání velikonočního je nejisté. Docházka žáků do školy je již dlouhou dobu nepravidelná. Navzdory tomu jsme požádali všechny třídní učitele, aby ve svých třídách znovu oživili a zorganizovali sbírku na studium Elijaha.

Elijah je v prvním ročníku studia informačních technologií na vysoké škole. V průběhu tohoto roku se v souvislosti s pandemií školy v Keni uzavřely podobně jako u nás a momentálně Elijah čeká na znovuotevření škol v lednu. V mezidobí si přivydělával různými příležitostnými pracemi, aby podpořil svoji rodinu.

Bez naší finanční pomoci by rozhodně nemohl studovat. V září onemocněl zápalem plic a bez zdravotního pojištění, které se rovněž hradí z našeho příspěvku, by nemohl být ani řádně ošetřen a léčen. Ze zaslané částky mu byl zakoupen notebook, který nezbytně potřebuje ke studiu a díky němuž s ním můžeme být v kontaktu. Za naši podporu je nám nesmírně vděčný.

Vás moc prosíme, zúčastněte se sbírky pro dobrou věc. Finanční příspěvek mohou děti předat svým třídním učitelům. Vězte, že situace v jeho zemi je velmi vážná a každá koruna se moc hodí, každý příspěvek pomůže.

Velice děkujeme.

2020-12-09T08:59:33+01:00