Rozvrh distanční výuky od 9. 11.

Rozvrh distanční výuky od 9. 11.

Vážení rodiče, na základě zkušeností z prvních týdnů distanční výuky jsme se rozhodli, zejména na prvním stupni, rozvrh částečně upravit. Cílem změn bylo zefektivnit distanční výuku zejména u nejmenších žáků.

Sestavení rozvrhu se řídilo stále stejnými pravidly, a to zejména, aby na prvním stupni na on-line vyučovací hodinu s učitelem nenavazovala předchozí ani následující hodina. Na druhém stupni, aby nebyly více než tři on-line hodiny následující hned za sebou. Umožnili jsme také, aby především nižší třídy se mohly pro on-line hodiny rozdělit na skupiny ve více předmětech a na více hodin. Dále jsou do rozvrhu v některých třídách přidány konzultační, dobrovolné hodiny (např. doučování) a to i v 9. ročnících u hlavních předmětů (Čj a M).

Nadále platí, že na on-line distanční výuku je nutné dle zákona se připojovat a učitelé vedou docházku žáků. Pokud dochází k problémům s připojením se do hodin, je třeba neprodleně kontaktovat třídní učitele/učitelky. Délka jedné vyučovací hodiny na druhém stupni je 45 minut. Na prvním stupni může být hodina kratší dle uvážení vyučujících. V nezměněné podobě budou probíhat individuální on-line hodiny pro žáky cizince, a to nejen vlastní výuka Čj pro cizince, tak i konzultační hodiny. Samozřejmě platí i individuální hodiny žáků se speciálními pedagogy a asistenty.

Distanční výuka bude zadávána stále stejným způsobem a dle stejných pravidel.

Provoz školy zůstává stále stejný – úřední hodiny – pondělí, středa, pátek – 7:45 – 12:00. V těchto hodinách je možno vyzvedávat a odevzdávat učivo a věci dětí a vyřizovat různé záležitosti. Vstup do budovy pouze zadním vchodem ze hřiště u zvonků do kanceláří školy.

Rozvrh distanční výuky platný od 9. 11. 2020

2020-11-07T10:24:30+01:00