Ředitelské volno a příměstský tábor

Ředitelské volno a příměstský tábor

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na den 5. října 2018 ředitelské volno, v tento den nebude v provozu školní klub ani školní družina.

 

Mgr. Albert Hotový, ředitel školy.

 

Dne 5. října 2018 nabízí MČ Praha 10 příměstský tábor, který organizuje.

Základní informace:

Cena: 100 Kč (bude vybíráno při přebírání dítěte)

Sraz: 8:00 u KC Barikádníků

Vyzvedávání dětí: od 16:00 do 17:00

V ceně je oběd a dvě svačiny

Počítá se s programem, který má „suchou i mokrou“ variantu

Kapacita celkem cca 50 dětí ze ZŠ MČ Praha 10.

Pokud rodiče mají zájem přihlásit dítě na tento příměstský tábor, svůj zájem hlaste u třídního učitele do 14. září 2018.

 

Informace na webu školy zveřejněny 11. 9. 2018, aktualizace 4. 10. 2018.

2018-10-05T14:26:07+00:00