Psychohygiena do škol – beseda

Psychohygiena do škol – beseda

Pozvánka na setkání rodičů a veřejnosti v rámci projektu

Psychohygiena do škol

Vážení rodiče, příznivci škol a MAP II,
srdečně Vás zveme na webinář, jehož cílem je vzájemné sdílení našich a Vašich zkušeností. Obsahem setkání je seznámení, jak pracovat doma a nastavovat pracovní návyky, dále co je třeba k úspěšnému zvládnutí trivia, co je možné využívat za podporu a nepanikařit, když se hned nedaří. Setkání ocení nejen rodiče dětí v první třídě, ale všech na 1. st. ZŠ a dětí, které dochází do mateřské školy a půjdou v příštím školním roce do školy základní. Tento seminář volně navazuje na předchozí on-line setkání. Absolvování předchozího webináře však není k aktuální účasti podmínkou.

Přihlášky s Vaším celým jménem a příjmením, e-mailovou adresou, názvem školy, kde se
Vaše dítě vzdělává, zasílejte do 7. 10. 2021 na adresu michala.haubertova@praha10.cz a vyčkejte potvrzení účasti a zaslání odkazu pro přihlášení.
Při online setkání prosím nechte vypnuté mikrofony, využívat jich budeme individuálně
při přihlášení.
Těšíme se na setkání, RT MAP II.

Pozvánka na besedu

(Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050 příjemce dotace – Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, www.praha10.cz)

2021-10-05T16:08:15+02:00