Přijímací řízení na SŠ a předávání zápisových lístků

Přijímací řízení na SŠ a předávání zápisových lístků

Vážení rodiče, milí žáci, 

Na základě rozhodnutí MŠMT z 10. 3. 2021 vás informujeme o posunu termínů přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia na květen. Nové termíny jsou následující: 

 Pro deváté ročníky – 3. a 4. 5. 2021 

Pro víceletá gymnázia – 5. a 6. 5. 2021 

Náhradní termíny využívané výhradně z důvodu nemoci uchazeče po předložení potvrzení od lékaře jsou stanoveny na 2 a 3. 6. 2021. 

Považujeme také za nezbytné sdělit vám několik informací o letošním předávání zápisových lístků. Zápisový lístek je vystaven jako oficiální dokument opatřený kulatým razítkem a slouží jako závazná přihláška žáka ke studiu na střední škole/víceletém gymnáziu, které si žák po úspěšném přijímacím řízení definitivně vybere. Dle znění zákona se vždy vydává pouze zákonnému zástupci žáka, a to proti podpisu. Na příslušnou střední školu/víceleté gymnázium jej po převzetí doručí žák/zákonný zástupce buď osobně, nebo podle specifických požadavků příslušné střední školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na střední školu/víceleté gymnázium. Pokud se žák rozhodne o změně střední školy/víceletého gymnázia ještě po podání zápisového lístku, původně vybraná střední škola je povinna do 5 pracovních dnů od jeho podání vydat zápisový lístek zpět a žák si jej poté podává neprodleně na nově vybranou školu. 

Zápisové lístky se budou vydávat zákonným zástupcům žáků proti podpisu od úterý 64. 2021 v kanceláři školy, /zadní vchod do budovy ze školního hřiště, zvonky na kancelář školy/, a to v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00 hodin. 

Případné doplňující informace vám sdělí Mgr. S. Kodet, zástupce ředitele školy a metodik pro volbu povolání: kodet@hostynska.cz  

Velmi podrobné informace najdete také na webových stránkách ministerstva školství: www.msmt.cz /v podsložce střední školství – přijímací řízení/. 

2021-03-16T14:22:19+02:00